Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 74
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 74

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Ianuari 1832 (History of the Church, 1:242). Na tusia e le Perofeta e faapea: “Ina ua maua mai le afioga mavae atu nei a le Alii [MF&F 73], sa ou toe amataina le faaliliuga o Tusitusiga Paia, ma galue ma le filiga seia toeitiiti lava oo i le konafesi, lea sa faamoemoe e potopoto i le aso 25 o Ianuari. O lea lava vaitaimi na ou maua ai le faaaliga lenei, o se faamalamalamaga o le Tusi Muamua i tagata Korinito, mataupu 7, fuaiupu 14” (History of the Church, 1:242).

1–5, Ua fautua e Paulo le Ekalesia o ona aso ia latou lē tausia le tulafono a Mose; 6–7, O fanau laiti ua paia ma ua faamamāina e ala i le Togiola.

1 Aua o le tane lē atalitonu e faapaiaina i le avā, ma o le avā lē talitonu e faapaiaina i le tane; a na lē o lea po ua lē mamā a outou fanau, aʼo lenei ua paia i latou.

2 O lenei, i aso o aposetolo sa i ai le tulafono o le peritomeina i totonu o tagata Iutaia uma o e sa lē talitonu i le talalelei a Iesu Keriso.

3 Ma sa oo ina tulai mai se afinauga tele i totonu o tagata e uiga i le tulafono o le eperitomeina, ona sa manao le tane lē talitonu ia peritomeina lana fanau ma pulea i lalo o le itulafono a Mose, o se tulafono ua faataunuuina.

4 Ma sa oo o fanau, aua sa tausi aʼe i latou i lalo o le tulafono a Mose, sa gauai atu i atu a o latou tamā ma lē talitonu ai i le talalelei a Iesu Keriso, lea na lē paia ai i latou.

5 O le mea lea, o le pogai lenei na tusi atu ai le aposetolo i le ekalesia, ma tuu atu ia te i latou se poloaiga, e lē mai le Alii, ae mai ia te ia lava, e faapea e lē tatau i se ua talitonu ona afaatasia ma se ua lē talitonu; vagana ai ua aveese le etulafono a Mose mai ia te i laʼua,

6 Ina ia mafai ona tumau pea a laʼua fanau e aunoa ma le peritomeina; ma ina ia mafai ona aveesea le tu, lea ua fai mai e faapea ua lē paia fanau laiti; ona sa i ai lea tu i totonu o tagata Iutaia;

7 Peitai ua apaia efanau laiti, ona ua ifaapaiaina i latou e ala i le otogiola a Iesu Keriso; ma o le uiga lea o tusitusiga paia.