Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 96
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 96

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ua faaali mai ai le faatulagaga o le aai po o le siteki o Siona i Katelani, Ohaio, 4 Iuni 1833, e avea o se faataitaiga i le Au Paia i Katelani (History of the Church, 1:352–353). O le mea na faia o se konafesi a faitaulaga sili, ma o le mataupu faapitoa sa iloiloina o le tuuina atu lea o ni fanua faapitoa, sa taʼua o le faatoaga a Falani, sa umia e le Ekalesia latalata i Katelani. Talu ai ona sa lē ioe faatasi le konafesi po o ai e tatau ona pulea le faatoaga, o lea sa malilie uma ai e ole atu i le Alii e faatatau i le mataupu.

1, Ia faamalosia le Siteki o Siona i Katelani; 2–5, Ia tufatufa e le epikopo le tofi mo le Au Paia; 6–9, Ia avea Ioane Ioanesone ma uso o le faatulagaga autasi.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te outou, o le poto lenei, ia mafai ona outou iloa ai le ala e fai e faatatau i lenei mataupu, ona ua tatau ia te aʼu ona faamalosia lenei asiteki ua ʼOu faatuina mo le malosi o Siona.

2 O lea, ia tuu atu i laʼu auauna o Newel K. Whitney e pulea le fanua lea ua taʼua i totonu o outou, lea ua Ou fuafuaina e fausia ai i luga loʼu fale paia.

3 O lenei foi, ia vaevaeina i ni fasi fanua, e tusa ma le poto, mo le manuia o i latou o e o saili ni tofi, e pei o le a iloilo ai i se fono i totonu o outou.

4 O lea, ia faaeteete ia outou tagai i lenei mataupu, ma le vaega lena ua tatau ai mo le manuia o laʼu afaatulagaga, mo le faamoemoe o le aumai o laʼu upu i le fanauga a tagata.

5 Aua faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, o le mea lenei ua silisili ona tatau ia te aʼu, ina ia mafai ona alu atu o laʼu upu i le fanauga a tagata, mo le faamoemoe o le faamaluluina o loto o le fanauga a tagata mo lo outou lelei. Ua faapea lava. Amene.

6 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o le poto ma se mea ua tatau ai lenei ia te aʼu, le tatau i laʼu auauna o Ioane Ioanesone, o lē ua Ou talia lana taulaga, ma o lē ua Ou faalogoina ana talosaga, o lē Ou te tuu atu i ai se folafolaga o le ola e faavavau i le tulaga e oo i ai le tausia e ia o aʼu poloaiga mai le taimi nei i luma—

7 Ona o ia o se e tupuga mai ia aIosefa ma o se ua tofusia i faamanuiaga o le folafolaga na faia i ona tamā—

8 E moni Ou te fai atu ia te outou, ua tatau ia te aʼu ona avea o ia o se uso i le faatulagaga, ina ia mafai ona fesoasoani o ia i le aumaia o laʼu upu i le fanauga a tagata.

9 O lea ia outou faauu o ia i lenei faamanuiaga, ma ia saili o ia ma le filiga e aveese lavelavega o loo i luga o le fale ua taʼua i totonu o outou, ina ia nofo ai o ia i totonu. Ua faapea lava. Amene.