Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 84
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 84

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 22 ma le 23 o Setema 1832 (History of the Church, 1:286–295). I le masina o Setema, sa amata ona toe foi mai o toeaina mai a latou misiona i setete i sasae ma faia ni lipoti o a latou galuega. O le taimi aʼo latou faatasi ai i lenei vaitau o le olioli, na maua mai ai le fesootaiga lenei. Sa taʼua e le Perofeta o se faaaliga e faatatau i le perisitua.

1–5, O le a fausia le Ierusalema Fou ma le malumalu i Misuri; 6–17, Ua tuuina mai le faasologa o le perisitua mai ia Mose e oo atu ia Atamu; 18–25, O le perisitua maualuga ua umia le ki o le malamalama e uiga i le Atua; 26–32, O le perisitua maualalo ua umia le ki o le auaunaga a agelu ma le talalelei sauniuni; 33–44, E maua e tagata le ola e faavavau e ala i le tautoga ma le feagaiga o le perisitua; 45–53, E faamalamalama e le Agaga o Keriso tagata, ma ua taoto le lalolagi i le agasala; 54–61, E ao ina molimau atu le Au Paia e uiga i mea ua latou maua; 62–76, Ia latou talai atu le talalelei, ma o le a mulimuli ai faailoga; 77–91, Ia o atu toeaina e aunoa ma ni tupe po o ni ete, ma o le a tausi i latou e le Alii i mea latou te manaomia; 92–97, Ua faatali mai mala ma fetuu mo i latou o e e teena le talalelei; 98–102, Ua tuuina mai le viiga fou o le togiolaina o Siona; 103–110, Ia tuu atu i tagata taitoatasi ia tu i lona lava tofi ma galue i lona lava valaaulia; 111–120, Ia folafola atu e auauna a le Alii le inosia o le faatuufuaga o aso e gata ai.

1 O Se Faaaliga a Iesu Keriso i lana auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma toeaina e toaono, aʼo latou tuufaatasi o latou loto ma asii aʼe o latou leo i lugā.

2 Ioe, o le afioga a le Alii e faatatau i lana ekalesia, ua faatuina i aso e gata ai mo le atoefuataiga o ona tagata, e pei ona sa ia fetalaia e ala mai i fofoga o ana eperofeta, ma mo le faapotopotoina o lana iau paia e tutu i luga o le oMauga o Siona, lea o le a avea ma aai o uIerusalema Fou.

3 O le aai lea o le a fausia, e amata mai i le fanua o le amalumalu, lea ua tofia e le tamatamaiaao o le Alii, i tuaoi i sisifo o le Setete o Misuri, ma ua faapaiaina e le lima o Iosefa Samita, Laitiiti, ma isi o e na fiafia tele i ai le Alii.

4 E moni o le afioga lenei a le Alii, ia fausia le aai o aIerusalema Fou i le faapotopotoina o le au paia, e amata atu i le nofoaga lenei, le nofoaga lea o le emalumalu, le malumalu lea o le a faatuina i le tupulaga lenei.

5 Aua e moni e lē mavae uma atu le tupulaga lenei seia fausia se maota mo le Alii, ma nofo ai i luga se ao, le ao lea o le amamalu lava o le Alii, lea o le a faatumulia ai le maota.

6 Ma atalii o Mose, e tusa ma le Perisitua Paia na ia maua i lalo o le alima o le tamā-o-lana-ava, o eIetero,

7 Ma na maua e Ietero i lalo o le lima o Kalepo;

8 Ma na maua e Kalepo i lalo o le lima o Eliu;

9 Ma na maua e Eliu i lalo o le lima o Ieremai;

10 Ma e Ieremai i lalo o le lima o Kato;

11 Ma e Kato i lalo o le lima o Esaia;

12 Ma na maua e Esaia i lalo o le aao o le Atua.

13 Na ola foi Esaia i aso o Aperaamo, ma sa faamanuiaina e ia—

14 O aAperaamo lea na ia maua le perisitua mai ia eMekisateko, o lē na mauaina le perisitua e ala i le gafa o ona tamā, seia oo lava ia iNoa;

15 Ma mai ia Noa seia oo ia aEnoka, e ala i le gafa o o laua tamā;

16 Ma mai ia Enoka ia aApelu, o lē na fasiotia i le etaupulepulega faalilolilo a lona uso, o lē na imauaina le perisitua i poloaiga a le Atua, i le lima o lona tamā, o oAtamu, o lē o le uluai tagata—

17 O le aperisitua lea sa i ai pea i le ekalesia a le Atua i tupulaga uma, ma ua aunoa ma se amataga o aso po o se iuga o tausaga.

18 Ma sa faamau foi e le Alii se aperisitua i luga o eArona ma ana fanau, ia latou tupulaga uma, le perisitua lea ua i ai pea lava foi ma itumau e faavavau faatasi ma le perisitua lea ua tusa ma le faatulagaga sili ona paia a le Atua.

19 Ma o le perisitua tele lea e pulea le talalelei ma umia le ki o amealilo o le malo, o le ki lava lea o le emalamalama e uiga i le Atua.

20 O lea, o ona asauniga, ua faaalia ai le mana o le faale-atua.

21 Ma a aunoa ma ona sauniga, ma le apule o le perisitua, e lē faaalia mai le mana o le faale-atua i tagata i la le tino;

22 Aua a aunoa ma lea, e leai se atagata e mafai ona vaai i fofoga o le Atua, le Tamā lava, ma ola.

23 O lenei, o lenei mea sa aoao manino atu e aMose i le fanauga a Isaraelu i le vao, ma saili ma le filiga e efaapaia lona nuu ina ia mafai ona latou ivaai i fofoga o le Atua;

24 Peitai sa latou afaamaaa o latou loto ma lē mafai ai ona latou gafatia ona luma; o lea, na tauto ai le Alii i lona etoasa, ona sa mumū aʼe lona toatamai e faasaga ia te i latou, e lē tatau ona latou iulu atu i lona malologa, o le malologa lea o le atoatoaga o lona mamalu, aʼo latou i ai i le vao.

25 O lea, na ave ai e ia aMose i fafo mai totonu o i latou, ma le ePerisitua Paia foi;

26 Ae sa i ai pea le aperisitua maualalo, le perisitua lea ua umia le eki o le iʼauaunaga a agelu ma le talalelei sauniuni;

27 O le talalelei lea o le talalelei o le asalamo ma le epapatisoga, ma le ifaamagaloina o agasala, ma le otulafono o poloaiga ufaaletino, ia na faia e le Alii i lona toasa ia tumau pea i le aiga o Arona i totonu o le fanauga a Isaraelu seia oo mai ia fIoane, o lē na faatu mai e le Atua, ua gfaatumuina i le Agaga Paia mai le manava o lona tinā.

28 Aua sa papatisoina o ia aʼo i ai lava o ia i lona tamaitiiti, ma sa faauuina e le agelu a le Atua i lenei mana i le taimi na valu ai aso o lona matua, e faatoilalo le malo o Iutaia, ma afaasaʼosaʼo le ala o le Alii i luma o mata o lona nuu, e saunia ai i latou mo le afio mai o le Alii, o lē ua tuu atu i ona lima le emana uma.

29 O lenei foi, o tofi o le toeaina ma le epikopo, o ni afaaopoopoga tatau ai i le perisitua maualuga.

30 O lenei foi, o tofi o le aoao ma le tiakono, o ni faaopoopoga tatau ai e o le perisitua maualalo, o le perisitua lea na faamau i luga o Arona ma ona atalii.

31 O lea, e pei ona Ou fai atu e uiga i atalii o Mose—ona o atalii o Mose ma atalii foi o Arona o le a osia se ataulaga mu ma se taulaga e taliaina i le maota o le Alii, le maota lea o le a fausia mo le Alii i le tupulaga lenei, i luga o le efasi-fanua faapaiaina e pei ona Ou tofia—

32 Ma o atalii o Mose ma Arona o le a faatumulia i le amamalu o le Alii i luga o le eMauga o Siona, i le maota o le Alii, o e o o laua atalii o outou ia; ma le toatele foi o e ua ou valaaulia ma auina atu e atiaʼe laʼu iekalesia.

33 Aua ʼai se tasi e afaamaoni i le mauaina o ia eperisitua e lua ua Ou tautala atu ai, ma le faalauteleina o o latou valaauga, e ifaapaiaina e le Agaga i le faafouina o o latou tino.

34 E avea i latou ma atalii o Mose ma Arona ma afanau a eAperaamo, ma le ekalesia ma le malo, ma le iʼau filifilia a le Atua.

35 O lenei foi o i latou uma o e e talia lenei perisitua ua latou talia aʼu, ua fetalai mai ai le Alii;

36 Aua o ia o lē e talia aʼu auauna ua ia atalia aʼu;

37 Ma o ia o lē e atalia aʼu ua ia talia loʼu Tamā;

38 Ma o ia o lē e talia loʼu Tamā e maua e ia le malo o loʼu Tamā; o lea, o mea auma ua i ai i loʼu Tamā o le a tuu atu ia te ia.

39 Ma o lenei mea ua tusa ai ma le atautoga ma le feagaiga e o le perisitua.

40 O le mea lea, o i latou uma o e e mauaina le perisitua, e mauaina lenei tautoga ma le feagaiga a loʼu Tamā, e lē mafai ona soli e ia, pe mafai ona aveesea.

41 Peitai ʼai se e asolia lenei feagaiga ina ua uma ona maua e ia, ma liliu ese atoa mai ai, o le a e maua e ia se faamagaloga o agasala i le lalolagi lenei po o i le lalolagi a sau.

42 Ma oi talofa ia te i latou uma o e e lē o mai i lenei perisitua ua outou maua, lea ua Ou faamauina nei i luga o outou o e ua auai i lenei aso, i loʼu lava leo mai le lagi; ma ua ʼOu tuu atu foi i ʼau o le lagi ma aʼu aagelu le tiute e faatatau ia te outou.

43 Ma Ou te tuu atu nei ia te outou se poloaiga ia outou faaeteete e faatatau ia te outou lava, ia outou agauaʼi ma le filiga i upu o le ola e faavavau.

44 Ona ia outou aola i afioga uma e tulei mai le fofoga o le Atua.

45 Aua o le aafioga a le Alii o le upumoni lea, ma o soo se mea ua emoni, o le malamalama lea, ma o soo se mea ua malamalama, o le Agaga lea, o le Agaga lava lea o Iesu Keriso.

46 Ma o le Agaga na te tuuina mai le amalamalama i etagata taitoatasi e sau i le lalolagi; ma o le Agaga e faamalamalamaina tagata taitoatasi i le lalolagi atoa, o e e faalogo i le siufofoga o le Agaga.

47 Ma o tagata uma taitoatasi o e e faalogo i le siufofoga o le Agaga, e o mai i le Atua, le Tamā lava.

48 Ma e aaoao o ia e le Tamā e uiga i le efeagaiga ua faafouina ma faamauina e ia i luga o outou, lea ua faamauina i luga o outou i le manatu ia te outou, ma ua lē nao mo le manatu ia te outou, ae mo le manatu i le lalolagi atoa.

49 Ma ua taoto le alalolagi atoa i le agasala, ma ua ōi i lalo o le epouliuli ma lalo o le pologa o le agasala.

50 Ma o lenei mea o le a mafai ona outou iloa ai ua i ai i latou i lalo o le apologa o le eagasala, ona ua latou lē o mai ia te aʼu.

51 Aua ʼai se tasi e lē sau ia te aʼu, ua i ai i lalo o le pologa o le agasala.

52 Ma ʼai se tasi e lē taliaina loʼu leo, ua lē masani i aloʼu leo, ma ua lē a aʼu.

53 Ma o lenei mea o le a mafai ai ona outou iloa o le amiotonu mai le amioleaga, ma ua aōi le elalolagi atoa i lalo o le iagasala ma le pouliuli i le taimi nei lava.

54 Ma sa faapouliuligia o outou mafaufau i taimi ua mavae ona o le a talitonu, ma ona sa outou manatu māmā i mea ua outou maua—

55 O le afaafiasili lea ma le lē talitonu ua aumai ai le ekalesia atoa i lalo o le tausalaga.

56 Ma o lenei taʼusalaga ua lupe i luga o le fanauga a Siona, i latou uma lava.

57 Ma o le a latou tumau pea i lalo o lenei tausalaga, seia latou salamo ma manatua le afeagaiga fou, o le eTusi a Mamona lava lea ma ipoloaiga muamua ia na Ou tuu atu ia te i latou, ia lē nao le fai atu, ae ia ofaia e tusa ai ma mea ua Ou tusia—

58 Ina ia mafai ona latou aumai o ni fua e tatau ai mo le malo o lo latou Tamā; a lē o lea o le a tumau pea le sasa ma le faamasinoga e sasaa mai i luga o le fanauga a Siona.

59 Aua pe faaeleelea ea e fanau o le malo loʼu laueleele paia? E moni, Ou te fai atu ia te outou, e Leai.

60 E moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou o e o faalogo mai nei i aʼu aupu, o loʼu leo lea, amuia outou i le tulaga e oo i ai la outou taliaina o nei mea;

61 Aua o le a Ou afaamagaloina outou ia outou agasala ma le poloaiga lenei—ia outou tutumau-mausalī i o outou mafaufau i le emamalu ma le agaga o le tatalo, i le tuuina atu o le molimau i le lalolagi atoa e uiga i mea na ua taʼu atu ia te outou.

62 O lea, ia outou ao atu i le lalolagi atoa; ma i soo se mea e lē mafai ona outou o atu i ai, ia outou auina atu i ai, ina ia mafai ona alu atu o le molimau mai ia te outou i le lalolagi atoa i tagata uma.

63 Ma e pei ona sa Ou fai atu i aʼu aposetolo, e faapea lava ona Ou fai atu ia te outou, ona o outou o aʼu aaposetolo, o faitaulaga sili lava a le Atua; o outou ia o i latou o e na etuu mai e loʼu Tamā ia te aʼu; o outou o aʼu iuo;

64 O lea, e pei ona Ou fai atu i aʼu aposetolo Ou te toe fai atu ia te outou, o atagata uma taitoatasi o e e etalitonu ia outou upu, ma papatiso i le vai mo le ifaamagaloina o agasala, o le a mauaina le oAgaga Paia.

65 Ma o afaailoga nei e mulimuli ia te i latou o e e talitonu—

66 O loʼu igoa o le a latou faia ai agaluega ofoofogia e tele;

67 O loʼu aigoa o le a latou tutuli ese ai tiapolo;

68 O loʼu igoa o le a latou afaamalolo ai e mamaʼi;

69 O loʼu igoa o le a latou faapupula ai mata o e tauaso, ma tatala ai taliga o e tutuli;

70 Ma o le a faatautatala ai laulaufaiva o e ua gūgū;

71 Ma afai e tuu atu e se tagata ia te i latou se mea aʼoona o le a lē afaina ai i latou;

72 Ma o le a leai se malosi o le ʼona o se gata e afaina ai i latou.

73 Ae Ou te tuu atu ia te i latou se poloaiga, ia aua neʼi amitamitavale i latou lava i nei mea, pe tautala atu ai i luma o le lalolagi; aua o nei mea ua tuu atu ia te outou mo lo outou manuia ma lo outou olataga.

74 E moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, o i latou o e e lē talitonu ia outou upu, ma lē apapatiso i le vai i loʼu igoa, mo le faamagaloina o a latou agasala, ina ia mafai ona latou maua o le Agaga Paia, o le a etausalaina, ma o le a lē o mai i le malo o loʼu Tamā, i le mea o i ai loʼu Tamā ma Aʼu.

75 Ma o lenei faaaliga, ma le poloaiga, ia te outou, ua faamamaluina nei mai lenei lava itula i luga o le lalolagi atoa, ma ua i ai le talalelei ia oo atu i tagata uma o e latou te lei mauaina.

76 Peitai, e moni Ou te fai atu ia te i latou uma o e ua tuu atu i ai le malo—e ao ina talai atu mai ia te outou ia te i latou, ina ia latou salamo ia latou galuega leaga muamua; aua e tatau ona aoaiina i latou i o latou loto leaga o le lē talitonu, ma o outou uso i Siona ona o lo latou fouvale faasaga mai ia te outou i le taimi na Ou auina atu ai outou.

77 Ma Ou te toe fai atu ia te outou, aʼu uo e, aua o le a amata atu nei ona Ou taʼua outou o uo, ua tatau ai ona Ou tuu atu ia te outou le poloaiga lenei, ia avea outou ma aʼu uo e pei lava i aso na Ou faatasi ai ma i latou, i le malaga atu e talai atu le talalelei i loʼu mana;

78 Aua sa Ou lē tuu atu ia te i latou ia i ai ni a latou aatotupe po o ni ʼete, po o ni peleue se lua.

79 Faauta, Ou te auina atu outou e tofotofo le lalolagi, ma e agavaa lē e galue i lona ataui.

80 Ma o soo se tagata e alu atu ma atalai atu lenei etalalelei o le malo, ma lē vaivai e tumau pea i le faamaoni i mea uma, o le a lē vaivai i le mafaufau, pe faapouliuligia, pe i le tino, itutino, po o soogaivi; ma o le a lē paʼū se ilau o lona ulu i le eleele e aunoa ma le lē iloa. Ma o le a latou lē o fia aai, pe fia feinu.

81 O lea, ia outou lē amafaufau mo a taeao, mo a mea o le a outou ʼai, po o a mea o le a outou inu, po o a mea o le a outou ofu ai.

82 Aua, ia mafaufau i lili o le fanua, i le ala ua latou tutupu ai, latou te lē galulue, pe latou te milo foi; ae o malo o le lalolagi, i o latou mamalu atoa, ua lē faalaʼeiina e pei o se tasi o i latou ia.

83 Aua o lo outou aTamā, o lē o i le lagi, ua esilafia e ia ua outou manaomia nei mea uma.

84 O lea, ia tuu taeao e amanatu i ona lava mea.

85 Pe tou te mafaufau muamua foi po o aa tou te fai atu; ae ia eteu i o outou mafaufau e lē aunoa afioga o le ola, ma o le a ituu atu ia te outou i lea lava itula le vaega lena o le a fua atu i tagata taitoatasi.

86 O lea, ia lē tuu atu i se tagata e i totonu o outou, ona o le poloaiga lenei ua mo tagata afaamaoni uma o e ua valaaulia e le Atua i le ekalesia mo le auaunaga, e o atu e folafola atu le talalelei lenei o le malo, e ave, mai le itula lenei, se atotupe po o se ete.

87 Faauta, ua Ou aauina atu outou e aʼoaʼi le lalolagi ia latou galuega amioletonu uma, ma aoao atu ia te i latou e uiga i se faamasinoga o le a oo mai.

88 Ma ai se na te atalia outou, o iina o le a Ou i ai foi, ona o le a Ou alu muamua atu i o outou luma. O le a Ou i ai i lo outou lima taumatau ma lo outou agavale, ma o le a i ai loʼu Agaga i o outou loto, ma siʼo faataamilo outou e aʼu eagelu, e sapasapai outou i luga.

89 Ai se na te talia outou ua ia talia aʼu; ma o ia lava lea o le a fafagaina outou, ma faalavalava outou, ma avatu tupe ia te outou.

90 Ma o ia o lē e fafaga ia te outou, pe faalavalavaina outou, pe avatu ia te outou tupe, o le a leai se ala o le a a maua ai lona taui.

91 Ma o ia o lē na te lē faia ia mea ua lē o soʼu soo o ia; o le mea lenei e mafai ona outou iloa ai aoʼu soo.

92 O ia o lē na te lē talia outou, o ese mai ia te ia nao outou lava, ma amulumulu o outou vae i vai, vai mamā ia, pe vevela pe malulu, ma molimau atu lena mea i lo outou Tamā o i le lagi, ma ia outou lē toe foi atu i lena tagata.

93 Ma i soo se nuu po o se aai tou te ulu atu i ai, ia faapena lava ona outou faia.

94 E ui i lea, ia outou saili ma le filiga ma ia lē taofia; ma oi talofa i lena fale, po o lena nuu po o le aai e teena outou, po o a outou upu, po o a outou molimau e uiga ia te aʼu.

95 Ou te toe fai atu, oi talofa i lena fale, po o lena nuu po o lena aai e teena outou, po o a outou upu, po o a outou molimau e uiga ia te aʼu;

96 Aua o Aʼu, o lē aMalosi Aoao, ua faaee atu oʼu lima i luga o atunuu e esasa ia te i latou ona o a latou iamioleaga.

97 Ma o le a o atu mala ma o le a lē aveeseina ia mala mai le lalolagi sei uma ona Ou faaumaina laʼu galuega, lea o le a afaapuupuuina i le amiotonu—

98 Sei oo ina iloa Aʼu e tagata uma, o e e totoe, mai lava i lē ua aupito itiiti e oo atu i lē aupito sili, ma o le a faatumulia i le malamalama o le Alii, ma o le a avaai mata i le mata, ma o le a sii aʼe o latou leo, ma o le a latou epepese faatasi ma le leo le pese fou lenei, fai mai:

99 Ua toe aumai e le Alii Siona;Ua atogiolaina e le Alii lona nuu, o eIsaraelu,E tusa ma le ifilifiliga o le oalofa tunoa,Lea na faataunuuina i le faatuatuaMa le ufeagaiga a o latou tamā.

100 Ua togiola e le Alii lona nuu;Ma ua anoatia Satani ma ua lē toe i ai le taimi.Ua faapotopoto e le Alii mea uma i le etasi.Ua aumai e le Alii iSiona i lalo mai lugā.Ua oavaʼe i luga e le Alii Siona mai lalō.

101 Ua mapuitiga le alalolagi ma ua aumai lona malosi;Ma ua faatuina le upumoni i ona loto;Ma ua fiafia mai le lagi i ona luga;Ma ua faaofuina o ia i le emamalu o lona Atua;Ona ua tu o ia i totonu o ona tagata.

102 O le mamalu, ma le viiga, ma le mana, ma le malosi,Ia tuu atu i lo tatou Atua; ona ua tumu o ia i le aalofa mutimutivale,Amiotonu, alofa tunoa ma le faamaoni, ma le efilemu,E faavavau, faavavau lava, Amene.

103 O lenei foi, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, e tatau i tagata taitoatasi o e e o atu e folafola atu laʼu talalelei tumau-faavavau, i le tulaga e oo i ai, le iai o ni o latou aiga, ma latou maua ni tupe e ala i meaalofa, e tatau ona latou auina atu ia tupe ia te i latou pe faaaoga mo lo latou lelei, e pei ona faatonuina ai i latou e le Alii, ona ua faapea ona foliga lelei lena mea ia te aʼu.

104 Ma ia tuu atu ia te i latou uma o e ua leai ni aiga, o e e maua atupe, e auina atu ia tupe i le epikopo i Siona, po o le epikopo i Ohaio, ina ia faapaiaina mo le aumaia o faaaliga ma lo latou lomiga, ma mo le faatuina o Siona.

105 Ma afai e tuu atu e se tagata i soo se tasi o outou se peleue, po o se suti, ia ave ofu tuai ma tuu atu i e amatitiva, ma o i o outou ala ma le olioli.

106 Ma afai e i ai se tagata i totonu o outou ua malosi i le Agaga, ia tuu atu ia te ia na te aave faatasi ma ia lē ua vaivai, ina ia faagaeetiaina o ia i le eagamalu atoa, ina ia faamalosia foi o ia.

107 O lea, ia outou ave faatasi ma outou e ua faauuina i le aperisitua maualalo, ma auina atu i latou e muamua atu ia te outou e fai tuutuuga, ma saunia le ala, ma faataunuu tuutuuga ua lē mafai e outou lava ona faataunuu.

108 Faauta, o le ala lenei na ati aʼe ai e aʼu aposetolo, i aso anamua, laʼu ekalesia ia te aʼu.

109 O lea, ia tuu atu i tagata taitoatasi ia tu i lona lava tofi, ma galue i lona lava valaaulia, ma ia lē tuu atu i le ulu e fai atu i vae ua lē manaomia e ia vae; aua a aunoa ma vae o le a mafai faapefea e le tino ona tu?

110 O le tasi foi e manaomia e le tino aitutino taitasi uma, ina ia mafai ona faagaeetia uma faatasi, ina ia mafai ona tausi i le atoatoa le faatulagaga.

111 Ma faauta, e tatau i afaitaulaga sili ona malaga, ma toeaina foi, ma eositaulaga maualalo foi; ae o itiakono ma oaoao e tatau ona tofia e uleoleo i luga o le ekalesia, e avea ma auauna nonofo mau mo le ekalesia.

112 Ma e tatau foi i le epikopo, o Newel K. Whitney, ona malaga faataamilo ma i totonu o aulotu uma, e saili e matitiva e afesoasoani i o latou manaoga i le efaalotomaualaloina o e mauʼoa ma e faamaualuluga.

113 E tatau foi ia te ia ona fai sona asui e galue totogi e pulea ma faia lana pisinisi faaletino e pei ona o le a faatonu ai e ia.

114 E ui i lea, ia tuu atu i le epikopo e alu i le aai o Niu Ioka, ma i le aai foi o Alapanī, ma i le aai foi o Positone, ma lapatai atu i tagata o aai na i le leo o le talalelei, ma se leo tele, e uiga i le afaatafunaga ma le faafanoga atoa ua faatali mai ia te i latou pe afai latou te teena nei mea.

115 Aua afai latou te teena nei mea, ua lata mai lava le itula o lo latou faamasinoga, ma o lo latou fale o le a tuua atuufua ia te i latou.

116 Ia tuu atu ia te ia e afaalagolago mai ia te aʼu ma o le a lē efaafememeaiina ai o ia; ma o le a lē paʼū se ilau o lona ao i le eleele e aunoa ma le iloa.

117 Ma e moni Ou te fai atu ia te outou, aʼu auauna o totoe, ia outou o atu pe a mafai ai e tusa ma tulaga ua outou i ai, i o outou valaauga eseese, i aai ma nuu tetele ma taʼutaʼua, ma aʼoaʼi i le amiotonu le lalolagi e uiga ia latou amioletonu ma galuega uma lē faale-atua, ma faamatala manino atu ma le malamalama lelei le faatafunaga o mea inosia i aso e gata ai.

118 Aua, o le a ala atu ia te outou, ua fetalai mai ai le Alii Malosi Aoao, ona Ou asaeia o latou malo; o le a lē gata ina Ou eluluina le lalolagi, ae o le a gatete le lagi ua tumu i fetu.

119 Aua o Aʼu, o le Alii, ua tuu atu loʼu lima e faagaoioi mana o le lagi; e lē mafai ona outou vaai nei i ai, ae ua toeitiiti ona outou vaai lea i ai, ma iloa ai ua Ou i ai, ma o le a Ou aalu atu ma enonofotupu faatasi ma loʼu nuu.

120 O Aʼu o le aAlefa ma le Omeka, o le amataga ma le gataaga. Amene.