Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 90
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 90

Faaaliga ia Iosefa Samita le Perofeta, na tuuina mai i Katelani, Ohaio, 8 Mati 1833 (History of the Church, 1:329–331). O lenei faaaliga o se laasaga faaauau i le faatuina o le Au Peresitene Sili (tagai i le ulutala o le vaega 81); o le iuga o lenei faaaliga na faauu ai fesoasoani ua taʼua i le aso 18 Mati 1833.

1–5, O ki o le malo ua tuuina mai ia Iosefa Samita ma i le Ekalesia e ala atu ia te ia; 6–7, O Sini Rikitone ma Feterika G. Viliamu ia auauna i le Au Peresitene Sili; 8–11, Ia talai atu le talalelei i atunuu o Isaraelu, i Nuuese, ma tagata Iutaia, ia taitoatasi le tagata ma faalogo i lana lava gagana; 12–18, E tatau ia Iosefa Samita ma ona fesoasoani ona faatulaga maopoopo le Ekalesia; 19–37, Ua fautuaina e le Alii ni tagata eseese ia savavali saʼo ma auauna i lona malo.

1 Ua faapea ona fetalai mai o le Alii, e moni, e moni Ou te fai atu ia te oe loʼu atalii, ua afaamagaloina oe i au agasala, e tusa ma lau olega, ona ua oo mai i oʼu taliga au tatalo ma tatalo a ou uso.

2 O lea, ua faamanuiaina oe mai le taimi nei i luma o lē ua umia aki o le malo ua tuu atu ia te oe; o le emalo lea ua sau mo le taimi mulimuli.

3 E moni Ou te fai atu ia te oe, o ki o lenei malo o le a lē aveesea lava mai ia te oe, aʼo e i ai i le lalolagi, pe i le lalolagi a sau;

4 E ui i lea, o le a ala atu ia te oe ona tuuina atu o afaaaliga i se tasi, ioe, i le ekalesia lava.

5 Ma o i latou uma o e e mauaina faaaliga a le Atua, ia tuu atu ia te i latou ia afaaeteete i le ala latou te umia ai i latou nei o latou manatu i ai e pei o se mea māmā, ma faapea ona aumai ai i latou i lalo o le tausalaga, ma tautevateva ma pauu ai pe a oo mai afā, ma agi mai matagi, ma to mai euaga, ma taia i luga o lo latou fale.

6 O lenei foi, e moni Ou te fai atu i ou uso, o Sini Rikitone ma Feterika G. Viliamu, ua faamagaloina foi a laua agasala mai ia te i laua, ma ua faitau tutusa i laua ma oe i le umiaina o ki o le malo mulimuli lenei;

7 Ma ala atu foi i lau taitaiga, ki o le aaoga a perofeta, lea na Ou poloaiina ia faatulagaina;

8 Ina ia faapea ona mafai ai ona faaatoatoaina o i laua i la laua auaunaga mo le faaolataga o Siona, ma atunuu o Isaraelu, ma Nuuese, e tusa ma le toatele e talitonu;

9 Ina ia mafai, e ala atu i lau taitaiga, ona laua maua le afioga, ma ina ia mafai, e ala i la laua taitaiga, ona alu atu o le afioga i tuluiga o le lalolagi, e amuamua i eNuuese, ma, faauta ma tagai, ona laua liliu atu ai lea i tagata Iutaia.

10 Ma ona oo mai lea o le aso o le a afaaali mai ai le aao o le Alii i le mana, i le faatalitonuina o atunuu, o atunuu faapaupau, o le aiga o eIosefa, e uiga i le talalelei o lo latou olataga.

11 Aua o le a oo mai, i lena aso, o le a afaalogo ai tagata taitoatasi i le atoatoaga o le talalelei i lana lava tautala, ma i lana lava gagana, e ala mai ia te i latou ua efaauuina i lenei imana, e ala i le taitaiga a le oFaamafanafana, e liligi ifo i luga o i latou mo le faaaliga o Iesu Keriso.

12 Ma o lenei, e moni Ou te fai atu ia te oe, Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga, ia outou faaauau pea i le aauaunaga ma ma le au peresitene.

13 Ma a uma ona e faamaeʼaina o le faaliliuga o tusi a perofeta, ona e apulefaamalumalu lea mai le taimi lena i luga o mataupu o le ekalesia ma le eaʼoga;

14 Ma e maua mai lea taimi i lea taimi, e pei ona o le a faaali atu e le Faamafanafana, afaaaliga e tatala atu ai emealilo o le malo;

15 Ma faatulaga tatau aulotu, ma asuesue ma eaoao, ma faamasani i tusi lelei uma, ma igagana, tautala, ma tagata.

16 Ma ia avea lea ma a outou pisinisi ma misiona i o outou olaga atoa, e pulefaamalumalu i fono, ma faatulaga tatau mataupu uma o lenei ekalesia ma le malo.

17 Aua le amaasiasi, pe faafememeaiina; ae ia timaʼia outou i lo outou faasausili ma le efaamaualuga, aua e aumai ai se mailei i luga o o outou agaga.

18 Faatulaga tatau o outou fale; tuu mamao ese atu mai ia te outou le afaapaiē ma le e tu mama.

19 O lenei, e moni Ou te fai atu ia te oe, ia i ai se nofoaga e saunia, i le vave e mafai ai, mo le aiga o lou fesoasoani ma lau tusiupu, o Feterika G. Viliamu lea.

20 Ma ia tuu i laʼu auauna amatua, o Iosefa Samita, Matua, e nonofo pea ma lona aiga i le nofoaga o loo nofo ai nei o ia; ma ia lē tuuina atu e faatau atu sei taʼu atu e le fofoga o le Alii.

21 Ma ia tuu i loʼu fesoasoani, o aSini Rikitone lea, e nofo pea i le nofoaga o loo alaala ai nei o ia, sei taʼu atu e le fofoga o le Alii.

22 Ma ia tuu atu i le epikopo e saili ma le filiga ia maua se asui, ma ʼia o ia o se tagata o se ua i ai ni eʼoa ua teuina—o se tagata o le Atua, ma faatuatua malosi—

23 Ina ia mafai ai ona ia totogiina o aitalafu uma; ina ia lē mafai ona aumai o le faleteuoloa o le Alii ia taʼuleagaina i luma o mata o tagata.

24 Saili ma le afiliga, etatalo e lē aunoa, ma ia talitonu, ma o le a galulue faatasi mea iuma mo lo outou lelei, pe afai tou te savavali saʼo ma manatua le ofeagaiga na outou osifeagaiga ai ma le tasi.

25 Ia afaatoaitiiti o outou aiga, aemaise lava laʼu auauna matua o Iosefa Samita, Matua, e faatatau ia te i latou o e e lē o ni o outou aiga;

26 Ina ia lē aveesea mai ia te outou, mea na ua saunia mo outou, e faataunuu ai laʼu galuega, ma tuu atu ia te i latou o e ua lē agavaa—

27 Ma faapea ona taofia ai o outou mai le faataunuuina o mea na ua Ou poloaiina ai outou.

28 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o loʼu loto e tatau i laʼu auauna-fafine o Vienna Jaques ona maua tupe e totogi ai ana mea e faatau, ma alu i luga i le laueleele o Siona;

29 Ma o tupe e totoe ia faapaia mai ia te aʼu, ma o le a tauia o ia i loʼu lava taimi e tatau ai.

30 E moni Ou te fai atu ia te outou, ua talafeagai i laʼu vaai le tatau ai ona alu atu o ia i luga i le laueleele o Siona, ma maua se tofi mai le lima o le epikopo;

31 Ina ia mafai ona mau o ia i lalo i le filemu i le tulaga e oo i ai le faamaoni o ia, ma lē faapaiē i ona aso mai le taimi nei i luma.

32 Ma faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia outou tusia lenei poloaiga, ma fai atu i o outou uso i Siona, i le faafeiloaʼi atu i le alofa, ua Ou valaaulia foi outou e apulefaamalumalu i luga o Siona i loʼu lava taimi e tatau ai.

33 O lea, ia tuu atu ia te i latou ia tuu le faalavelave mai ia te aʼu e faatatau i lenei mataupu.

34 Faauta, Ou te fai atu ia te outou ua amata ona salamo o outou uso i Siona, ma ua olioli agelu i luga o i latou.

35 E ui i lea, e tele mea ua Ou lē fiafia i ai; ma ua Ou lē fiafia i laʼu auauna o aViliamu E. McLellin, pe i laʼu auauna o Sini Gilbert; ma ua i ai foi i le epikopo, ma isi, le tele o mea ia salamo ai.

36 Peitai e moni Ou te fai atu ia te outou, o Aʼu, o le Alii, o le a Ou taututu ma aSiona, ma aioi atu i ona tagata malolosi, ma eaoai o ia seia manumalo ma ifaamamaina i oʼu luma.

37 Ona o le a lē aveese o ia i fafo mai lona nofoaga. O Aʼu, o le Alii, ua tautala atu ai. Amene.