Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 15
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 15

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Ioane Uitimera, i Feiete, Niu Ioka, luni 1829 (History of the Church, 1:50). (Tagai i le ulutala o le vaega 14.) O le savali ua faapitoa lava ma maofa le patino ona ua faamatala mai ai e le Alii se mea sa nao Ioane Uitimera lava ma ia sa iloaina. Mulimuli ane sa avea Ioane Uitimera o se tasi o Molimau e Toavalu o le Tusi a Mamona.

1–2, Ua i luga o le lalolagi atoa le aao o le Alii; 3–6, O le talai atu o le talalelei ma le laveaiina o agaga o le mea lea ua sili ona taua.

1 Faalogo mai ia, laʼu auauna Ioane, ma faalogo mai i upu a Iesu Keriso, lou Alii ma lou Togiola.

2 Aua faauta, Ou te tautala atu ia te oe ma le manino ma le amana, ona o loʼu lima ua i luga o le lalolagi atoa.

3 Ma o le a Ou tau atu ia te oe le mea ua leai se tagata na te iloaina vagana ai nao aʼu lava ma oe—

4 Ona e tele taimi na e manao mai ai ia te aʼu ia e iloa le mea lea ua sili ona taua mo oe.

5 Faauta, amuia oe ona o lenei mea, ma ona o lou tautala atu o aʼu upu na Ou tuu atu ia te oe e tusa ai ma aʼu poloaiga.

6 Ma o lenei, faauta, Ou te fai atu ia te oe, o le mea o le a sili atu ona taua mo oe o le aalaga atu lea o le salamo i lenei nuu, ina ia mafai ona e aumai o agaga ia te aʼu, ina ia mafai ona e emapu faatasi ma i latou i le imalo o loʼu oTamā. Amene.