Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 34
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 34

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Orson Pratt, i Feiete, Niu Ioka, 4 Novema 1830 (History of the Church, 1:127–128). O le taimi lea o le sefulu iva o tausaga o le Uso o Palate. Sa liliu ma papatiso o ia i le taimi muamua na faalogo ai o ia i le talaiga o le talalelei toefuatai e lona uso matua, o Parley P. Pratt, i le ono vaiaso muamua ane ai. O lenei faaaliga na maua i le fale o Peter Uitimera, Matua.

1–4, O e faamaoni e avea ma atalii o le Atua e ala i le togiola; 5–9, O le talaiga o le talalelei e saunia ai le ala mo le Afio Mai Faalua; 10–12, O valoaga e oo mai e ala i le mana o le Agaga Paia.

1 Loʼu atalii e, aOsona, uai mai ma faalogo mai ma faauta mai i mea o le a fai atu ai ia te oe Aʼu, o le Alii le Atua, o Iesu Keriso lea, lou Togiola;

2 O le amalamalama ma le ola o le lalolagi, o se malamalama ua susulu i le pouliuli ma ua lē malamalama i ai le pouliuli;

3 O lē na aalofa tele i le lalolagi na eia ituu atu ai lona lava ola, ina ia mafai e le toatele o e talitonu ona avea ma oatalii o le Atua. O le mea lea, o oe o loʼu atalii;

4 Ma aamuia oe ona ua e talitonu;

5 Ma ua sili lava ona amuia o oe ona ua avalaauina oe e aʼu e talai atu laʼu talalelei—

6 E sii i luga lou leo e pei o le leo o se pu, ia umi ma leotele, ma aʼalaga atu le salamo i se tupulaga piopio ma le faalogogata, e saunia ai le ala o le Alii mo lona eafio mai faalua.

7 Aua faauta, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oe, ua lata mai ona oo mai le ataimi o le a Ou alu atu ai i se eao faatasi ma le mana ma le mamalu tele.

8 Ma o le a avea ma se aaso tele i le taimi o loʼu alu atu, ona o le a etetete atunuu uma.

9 Peitai, ae leʼi oo mai lena aso tele, o le a faapouliuligia le la, ma o le a liu toto le masina; ma o le a mumusu fetu e tuu mai lo latou susulu, ma o ni isi o le a pauu, ma ua faatalitali mai faafanoga tetele mo e ua amioleaga.

10 O le mea lea, ia sii ai i luga lou leo ma ia lē ataofia, ona o le Alii le Atua ua fetalai mai ai; o lea ia vavalo atu, ma o le a tuu atu e ala atu i le emana o le Agaga Paia.

11 Ma afai e te faamaoni, faauta, Ou te faatasi ma oe seia Ou alu atu—

12 Ma e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oe, e vave ona Ou alu atu. O Aʼu o lou Alii ma lou Togiola. Ua faapea lava. Amene.