Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 92
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 92

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 15 Mati 1833 (History of the Church, 1:333). Ua faasinotonu le faaaliga ia Feterika G. Viliamu, o lē na tofia i se taimi lata ane o se fesoasoani i le Au Peresitene Sili.

1–2, Ua tuuina mai e le Alii se poloaiga e faatatau i le faatagaina e ulufale i le faatulagaga autasi.

1 E Moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii, Ou te tuu atu i le afaatulagaga autasi, ua faatulagaina e tusa ma le poloaiga na tuuina atu muamua, se faaaliga ma se poloaiga e faatatau i laʼu auauna o Feterika G. Viliamu, ia outou talia o ia i totonu o le faatulagaga. O le mea Ou te fai atu ai i le toatasi Ou te fai atu ai i tagata uma.

2 O lenei foi, Ou te fai atu ia te oe laʼu auauna o Feterika G. Viliamu, ia avea oe ma se uso toaga i lenei faatulagaga; ma o le tulaga e oo i ai lou faamaoni i le tausiga o poloaiga uma na tuu atu muamua, o le a faamanuiaina oe e faavavau. Amene.