Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 81
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 81

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Mati 1832 (History of the Church, 1:257–258). Ua valaaulia Feterika G. Viliamu e avea o se faitaulaga sili ma se fesoasoani i le Au Peresitene o le Perisitua Maualuga. Ua faaali mai i talafaamaumau o le talafaasolopito ina ua maua mai lenei faaaliga ia Mati 1832, sa valaaulia ai Jesse Gause i le tofi o le fesoasoani ia Iosefa Samita i le Au Peresitene. E ui i lea, ina ua ia lē faaauau i le ala e tusa ai ma lenei tofiga, o lea na tuu atu ai le valaauga ia Feterika G. Viliamu. O le faaaliga (ua tusia e faapea na oo mai ia Mati 1832), e tatau ona manatu i ai o se laasaga agai i le faatulagaga aloaʼia o le Au Peresitene Sili, ona ua faapitoa ona valaaulia ai le tofi o le fesoasoani i lena tino potopoto ma faamalamalama mai ai le mamalu o le tofiga. Sa auauna le Uso o Gause mo se taimi ae na faateʼa o ia mai le Ekalesia ia Tesema 1832. Sa faauu le Uso o Viliamu i le tofi ua taʼua i le aso 18 Mati 1833.

1–2, O ki o le malo e umia i taimi uma e le Au Peresitene Sili; 3–7, Afai e faamaoni Feterika G. Viliamu i lana auaunaga, e maua e ia le ola e faavavau.

1 E Moni, e moni, Ou te fai atu ia te oe laʼu auauna, Feterika G. Viliamu: Faalogo mai i le leo o ia o lē o tautala atu, i le afioga a le Alii lou Atua, ma uai atu i le valaauga ua valaaulia i ai oe, o le avea lea ma se afaitaulaga sili i laʼu ekalesia, ma se fesoasoani i laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti;

2 O lē ua Ou tuu atu i ai aki o le malo, ia e i ai i taimi uma i le eAu Peresitene o le Perisitua Maualuga:

3 O lea, e moni ua Ou aloaʼia o ia ma o le a Ou faamanuiaina o ia, ma oe foi, o le tulaga e oo i ai lau faamaoni i le fautuaina, i le tofi ua Ou tofia i ai oe, i le tatalo e lē aunoa, i le leo ma i lou loto, i luma o tagata ma i le nao oe, ma i lau auaunaga foi i le folafolaina atu o le talalelei i le laueleele o e o ola, ma i totonu o ou uso.

4 Ma o le faia o ia mea o le a e faia ai mea lelei silisili atu mo ou uso a tagata, ma o le a e uunai lautele ai le amamalu o ia o lē o lou Alii.

5 O le mea lea, ia e faamaoni; tu i le tofi ua Ou tofia i ai oe; afesoasoani i e vaivai, sii i luga lima ua tautau i lalo, ma efaamalosi itulivae ua vaivai.

6 Ma afai e te faamaoni e oo i le iuga o le a e maua se pale o le aola pea, ma le ola e efaavavau i imaota ua Ou saunia i le fale o loʼu Tamā.

7 Faauta, ma tagai, o afioga ia a le Alefa ma le Omeka, o Iesu Keriso lava. Amene.