Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 32
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 32

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Parley P. Pratt ma Ziba Peterson, Oketopa 1830 (History of the Church, 1:118–120). E tele le naunauga ma manaoga na lagona e toeaina e uiga i tagata sa Lamanā, o e o o latou faamanuiaga valoia na iloa e le Ekalesia mai le Tusi a Mamona. O le iuga, sa oo ina tuuina atu se talosaga ia faailoa mai e le Alii lona finagalo pe tatau ona auina atu toeaina i le taimi lena i ituaiga o Initia sa i Sisifo. O le faaaliga lenei na oo mai ai.

1–3, Ua valaaulia Parley P. Pratt ma Ziba Peterson e talai i sa Lamanā ma malaga faatasi atu ma Oliva Kaotui ma Peter Uitimera, Laitiiti; 4–5, Ua faatonu i latou ia latou tatalo atu mo se malamalamaaga e uiga i tusitusiga paia.

1 Ma o lenei e faatatau i laʼu auauna o aParley P. Pratt, faauta, Ou te fai atu ia te ia, e pei ona Ou ola, Ou te manao ia folafola atu e ia laʼu talalelei ma eaoao e uiga ia te aʼu, ma ia agamalū ma maualalo i le loto.

2 Ma o le mea ua Ou tofia i ai o ia o le aalu atu lea o ia faatasi ma aʼu auauna, o Oliva Kaotui ma Peter Uitimera, Laitiiti, i le vao, i totonu o esa Lamanā.

3 Ma ia alu atu foi aZiba Peterson faatasi ma i latou; ma o Aʼu lava o le a alu atu faatasi ma i latou ma i ai i totonu o lo latou elotolotoi; ma o Aʼu o lo latou ifautua i le Tamā, ma o le a leai se mea e faasaga ia te i latou e manumalo.

4 Ma ia latou auai atu i mea ua tusia, ma lē manatu i se isi lava efaaaliga; ma ia latou tatalo e lē aunoa ina ia mafai ona Ou ifofola atu ia lava mea e tasi i lo latou omalamalamaaga.

5 Ma ia latou uai mai i nei upu ma lē manatu mama i ai, ma o le a Ou faamanuiaina i latou. Amene.