Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 54
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 54

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Newel Knight, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:180–181). Sa fevaevaeai uso o le Ekalesia i le paranesi i Tomasone, Ohaio, e uiga i ni fesili e faatatau i le faapaiaina atu o meatotino. Sa faaalia le manatu faapito ma le matapeapea, ma sa soli e Leman Copley lana feagaiga e faapaia mai lana faatoaga tele e avea o se nofoaga o le tofi mo le Au Paia na taunuu mai mai Kolesavile, Niu Ioka. Sa aafia foi Ezra Thayre i le feeseeseaiga. O le mea na oo i ai, na o mai Newel Knight (le peresitene o le paranesi i Tomasone) ma isi toeaina i le Perofeta ma fesili mai po o le a le mea e fai. Sa ole atu le Perofeta i le Alii ma maua mai ai le faaaliga lenei. (Tagai i le vaega 56, o se faaauauga lena o le mataupu.)

1–6, E ao i le Au Paia ona tausi le feagaiga o le talalelei ina ia latou maua le alofa mutimutivale; 7–10, E ao ina latou onosai i puapuaga.

1 Faauta, ua faapea ona fetalai mai o le Alii, o le aAlefa ma le Omeka lava lea, o le amataga ma le gataaga, o ia lava lea o lē na efaasatauroina mo agasala a le lalolagi—

2 Faauta, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oe, laʼu auauna, o Newel Knight, ia e tu mausalī i le tofi ua Ou tofia i ai oe.

3 Ma afai e mananao ou uso ia sao mai o latou fili, ia tuu atu ia te i latou ia salamo mai ia latou agasala uma, ma alotomaualalo moni i oʼu luma ma agasalamo.

4 Ma ona ua solia le afeagaiga sa latou faia mai ia te aʼu, ua faapea lava ona etalafua ma lē aoga.

5 Ma oi talofa ia te ia o lē na oo mai ai lenei asoligafeagaiga, ona sa sili ai ona lelei mo ia pe a na lelemo o ia i le loloto o le sami.

6 Ae amuia lava i latou o e na tausia le feagaiga ma usiusitai i le poloaiga, ona o le a latou maua le aalofa mutimutivale.

7 O le mea lea, ia o atu nei ma sosola ese mai le laueleele, neʼi o mai o outou fili i o outou luga; ma alu la outou malaga, ma tofi se tasi tou te loto i ai e avea ma o outou taitai, ma totogi tupe mo outou.

8 Ma ia faapea ona alu o la outou malaga i itulagi i sisifo, i le laueleele o aMisuri, i tuaoi o sa Lamanā.

9 Ma a uma la outou malaga, faauta, Ou te fai atu ia te outou, ia outou saili se mea tou te aola ai e pei o isi tagata, seia Ou saunia se nofoaga mo outou.

10 O lenei foi, ia outou aonosai i puapuaga seia Ou ealu atu, ma, faauta, Ou te vave alu atu, ma ua i ai ia te aʼu laʼu taui, ma o i latou o e na vave isaili mai ia te aʼu o le a latou maua le omalologa i o latou agaga. E faapea lava. Amene.