Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 131
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 131

Aoaoga a Iosefa Samita le Perofeta, na tuuina atu i Ramese, Ilinoi, 16 ma le 17 Me, 1843 (History of the Church, 5:392–393).

1–4, E matua taua lava le faaipoipoga faaselesitila mo le faaeaga i le lagi aupito maualuga; 5–6, O le ala ua faamauina ai tagata mo le ola e faavavau; 7–8, O le agaga atoa o se mea e tino.

1 I le amamalu selesitila o loo i ai ni lagi po o ni tikeri e tolu;

2 Ma ina ia maua le tikeri aupito amaualuga, e ao i se tagata ona ulu atu i le faatulagaga lenei o le perisitua [o lona uiga o le feagaiga fou ma tumau-faavavau o le efaaipoipoga];

3 Ma afai e lē ulu atu i ai o ia, e lē mafai ona maua e ia.

4 E mafai ona ulu atu o ia i le isi malo, ae o le mutaaga lena o lona malo; e lē mafai ona maua e ia se afaatelega.

5 (Me aso 17, 1843.) O le upu sili atu ona mautinoa o le avaloaga o lona uiga o le iloa lea e se tagata ua efaamauina o ia mo le iola e faavavau, e ala i faaaliga ma le agaga o valoaga, e ala i le mana o le Perisitua Paia.

6 E lē mafai lava ona afaaolaina se tagata i le e iloa.

7 E leai se mea e faapea e lē tino. O le aagaga atoa o se mea e tino, ae ua sili atu ona lelei pe mamā, ma e nao mata e sili ona emamā e mafai ona vaai i ai;

8 E lē mafai ona tatou vaai atu i ai; ae a faamamāina o tatou tino o le a tatou vaai o se mea atoa e tino.