Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 50
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 50

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, Me 1831 (History of the Church, 1:170–173). Ua saunoa mai le Perofeta sa lē malamalama ni isi o toeaina i faaaliga o agaga eseese i le salafa o le lalolagi, ma o lenei faaaliga sa tuuina mai o se tali i lana olega faapitoa e uiga i le mataupu. O mea ua taʼua o mea uiga ese faaleagaga sa lē o ni mea sa lē vaaia soo i totonu o tagata o le ekalesia, ma o ni isi o i latou sa fai mai ua latou maua ni mea faaliʼaliʼa ma faaaliga.

1–5, E tele agaga sese o loo i luga o le salafa o le lalolagi; 6–9, Oi talofa i e e pepelo ma i latou o e ua vavae ese mai i le Ekalesia; 10–14, E tatau i toeaina ona talai atu le talalelei e ala i le Agaga; 15–22, E tatau i e e talai atu ma e e faalogologo mai ona faamalamalamaina i le Agaga; 23–25, O se mea e lē faagaeetia ai le tagata ua lē mai i le Atua; 26–28, O e e faamaoni o i latou ia e mauaina mea uma; 29–36, O tatalo a e ua faamamaina e talia; 37–46, O Keriso o le Leoleo Mamoe Lelei ma le Papa lea o Isaraelu.

1 Faalogo mai ia, outou e toeaina o laʼu ekalesia, ma uaʼi mai o outou taliga i le siufofoga o le Atua soifua; ma faasaga i upu o le poto o le a tuu atu ia te outou, e pei ona outou ole mai ai ma autasi i ai e faatatau i le ekalesia, ma agaga ua o atu i le salafa o le lalolagi.

2 Faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, e tele agaga o i ai o ni aagaga sese, ua o atu i le lalolagi, ua faasese ai le lalolagi.

3 Ma ua saili foi aSatani e faasese outou, ina ia mafai ona ia faatoilalo outou.

4 Faauta, o Aʼu, o le Alii, ua Ou vaai atu i luga o outou, ma ua Ou vaai i mea inosia i totonu o le ekalesia ua ataʼua loʼu igoa.

5 Ae amuia lava i latou o e ua faamaoni ma atutumau, pe i le olaga nei po o i le oti, ona o le a maua e i latou le ola e faavavau.

6 Ae oi talofa ia te i latou o e o ni ataufaasese ma pepelo, aua, ua faapea ona fetalai mai o le Alii, o le a Ou aumai i latou i le faamasinoga.

7 Faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, o loo i ai ni e e apepelo i totonu o outou, o e ua latou faaseseina ni isi, lea ua tuu atu ai i le efili le imana; ae faauta o le a toe aumai i latou ofaapena;

8 Ae o e e pepelo o le a iloa i latou ma o le a avavae ese, pe i le olaga nei po o i le oti, e pei lava ona Ou loto i ai; ma oi talofa ia te i latou o e e vavae ese mai laʼu ekalesia, ona o i latou lava ia ua manumalo i ai le lalolagi.

9 O le mea lea, ia faaeteete ai tagata taitoatasi nei faia e ia se mea ua lē moni ma lē amiotonu i oʼu luma.

10 Ma o lenei o mai ia, ua fetalai mai ai le Alii, e ala i le Agaga, i toeaina o lana ekalesia, ma sei tatou atalatala faatasi, ina ia outou malamalama;

11 Sei tatou talatala e pei lava ona talatala se tagata ma le tasi faafesagai.

12 O lenei, a talatala se tagata e malamalama le tagata ia te ia, ona e talatala o ia e pei o se tagata; o le a faapea foi ia te Aʼu, o le Alii, ona talatala faatasi ma outou, ina ia outou amalamalama.

13 O le mea lea, o Aʼu o le Alii e fesili atu le fesili lenei ia te outou—o le a ea le mea na afaauu i ai outou?

14 E talai atu laʼu talalelei e ala i le aAgaga, le eFaamafanafana lea na auina atu e aoao atu le upumoni.

15 Ma ona outou talia ai lea o aagaga ua lē mafai ona outou malamalama i ai, ma talia i latou e faapea ua mai i le Atua; ma pe taʼumamaina ea outou i lenei mea?

16 Faauta ia outou tali lenei fesili e outou lava; e ui i lea, o le a Ou alofa mutimutivale atu ia te outou; o ia o lē ua i totonu o outou e vaivai, o le a afaamalosia mulimuli ane.

17 E moni Ou te fai atu ia te outou, o ia o lē ua Ou faauuina ma auina atu e atalai le afioga o le upumoni e ala i le Faamafanafana, i le Agaga o le upumoni, e talai atu ea e ia i le eAgaga o le upumoni po o se isi ala?

18 Ma afai e talai atu i se isi ala ua lē mai i le Atua.

19 O lenei foi, o ia o lē e talia le afioga o le upumoni, e talia ea e ia e ala i le Agaga o le upumoni po o se isi ala?

20 Afai e talia i se isi ala ua lē mai i le Atua.

21 O lea, aisea ua lē mafai ai ona outou malamalama ma iloa, o ia o lē e mauaina le afioga e ala i le Agaga o le upumoni e maua e ia e pei ona talai atu i le Agaga o le upumoni?

22 O le mea lea, o ia o lē e talai atu atoa ma ia o lē e mauaina, e malamalama i le tasi, ma e afaagaeetiaina ma eolioli faatasi i laua uma.

23 Ma o le mea ua lē faagaeetia ua lē mai i le Atua, ma o le apouliuli lea.

24 O le mea e mai i le Atua o le amalamalama lea; ma o ia o lē e mauaina le malamalama, ma etumau pea i le Atua, e mauaina le malamalama iatili; ma o lena malamalama o le a tupu susulu malamalama tele pea lava pea seia oo i le aso e atoatoa ai.

25 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ma Ou te fai atu ai ina ia mafai ona outou iloa le aupumoni, ina ia mafai ona outou tuli ese o le pouliuli mai i totonu o outou;

26 O ia o lē ua faauuina e le Atua ma auina atu, o ia lava lea ua tofia ia avea ma lē ua asili, e ui ina o ia e aupito faatauvaa ma o le eauauna a tagata uma.

27 O le mea lea, ua amaua e ia mea uma; ona ua pule o ia i mea uma, o mea uma i le lagi ma i luga o le lalolagi, o le ola ma le malamalama, o le Agaga ma le emana, na auina mai i le finagalo o le Tamā, e ala mai ia Iesu Keriso, lona Alo.

28 Ae e leai se tagata na te mauaina mea uma vagana ua ataʼumama ma efaamamaina o ia mai agasala uma.

29 Ma afai ua taʼumama ma faamamaina outou mai agasala uma, soo se mea tou te aole atu ai i le suafa o Iesu o le a faia lava.

30 Ae ia outou iloa le mea lenei, o le a tuu atu ia te outou mea tou te ole mai ai; ma talu ai ona ua tofia outou i le aulu, ua i ai agaga i lalo o la outou pule.

31 O le mea lea, o le a oo mai foi afai tou te vaaia se agaga e afaaali mai tou te lē malamalama i ai, ma ua outou lē mauaina lena agaga, ia outou ole atu i le Tamā i le suafa o Iesu; ma afai e lē tuuina mai e ia ia te outou lena agaga, ona outou iloa lea ua lē mai i le Atua.

32 Ma o le a tuu atu ia te outou, le amana i luga o lena agaga; ma ia outou alaga atu ma se leo tele faasaga i lena agaga ua lē mai i le Atua—

33 E lē i se atuuaiga ʼinaʼinā, ina ia lē lafotuina outou, pe ma le emimita po o le sagisagi, nei maua ai outou.

34 O ia o lē na te maua se mea mai i le Atua, ia tau e ia ua mai i le Atua; ma ia tuu atu ia te ia e olioli ua tau agavaa o ia e le Atua na te mauaina lena mea.

35 Ma o le gauai atu ma le faia o ia mea ua outou maua, ma mea o le a outou maua mulimuli ane—ma ua tuu atu ia te outou e le Tamā le amalo, ma le emana e manumalo ai i mea uma e lei faauuina e ia—

36 Ma faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, amuia lava outou o e o loo faalogo mai nei i aʼu upu nei mai le fofoga o laʼu auauna, ona ua afaamagaloina a outou agasala mai ia te outou.

37 Tuu atu i laʼu auauna o Iosefa Wakefield, o lē ua Ou fiafia lava i ai, ma laʼu auauna o aParley P. Pratt, e o atu i totonu o aulotu ma faamalolosi i latou e ala i le upu eapoapoai;

38 Ma ia tuu atu foi i laʼu auauna o Ioane Corrill, po o le toatele o i latou o aʼu auauna ua faauuina i lenei tofi, e galulue i le atovine; ma ia lē tuua se tagata e faalavelave ia te i latou mai le faia o le mea ua Ou tofia i ai i latou—

39 O le mea lea, ua lē taʼuamiotonuina laʼu auauna o aEteuati Paterika i lenei mea; e ui i lea ia tuu atu ia te ia ia salamo ma o le a faamagaloina ai o ia.

40 Faauta, o outou o ni fanau laiti, ma e lē mafai ona outou agafatia mea uma i le taimi nei; e ao ina outou etutupu aʼe i le imalosi faaleagaga ma i le malamalama o le oupumoni.

41 Aua le amatatau, le efanau laiti e, ona o outou o a aʼu, ma ua Ou imanumalo i le lalolagi, ma o outou o ni o i latou o e ua otuuina mai e loʼu Tamā ia te aʼu;

42 Ma e leai so i latou o e ua tuuina mai e loʼu Tamā ia te aʼu e aleiloa.

43 Ma o le Tamā ma Aʼu ua atasi. Ua i ai Aʼu i le Tamā ma ua i ai le Tamā ia te Aʼu; ma talu ai ona ua outou talia aʼu, ua outou i ai ia te aʼu ma ua Ou i ai ia te outou.

44 O le mea lea, ua Ou i ai i lo outou lotolotoi, ma o Aʼu o le aleoleo mamoe lelei, ma le emaa o Isaraelu. O ia o lē e ati aʼe i luga o lenei ipapa o le a o paʼū lava.

45 Ma e oo mai le aso o le a outou faalogo ai i loʼu leo ma avaai mai ai ia te aʼu, ma iloa ua Ou i ai.

46 O le mea lea, ia amataala ai, ina ia outou esaunia. Ua faapea lava. Amene.