Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 102
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 102

Tala o le faatulagaga o le aufono maualuga muamua o le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 17 Fepuari 1834 (History of the Church, 2:28–31). O uluai tala na tusia e Elder o Oliva Kaotui ma Orson Hyde. I le lua aso mulimuli ane, na faasaʼo ai tala e le Perofeta, faitau atu i le aufono maualuga, ma talia e le aufono. O fuaiupu 30 e oo i le 32, e faatatau i le Aufono a Aposetolo e Toasefululua, sa faaopoopo i ai e le Perofeta o Iosefa Samita i le 1835 ina ua saunia e ia le vaega lenei mo le faasalalauga i le Mataupu Faavae ma Feagaiga.

1–8, Ua tofia se aufono maualuga e foia faafitauli taua e tulai mai i le Ekalesia; 9–18, Ua tuuina mai ala faatonuina mo le faafofogaina o mataupu; 19–23, O le peresitene o le aufono e faia le faaiuga; 24–34, Ua tuuina mai le ala faatonuina e fai ai apili.

1 O Le aso nei na potopoto ai se aufono aoao o faitaulaga sili e toaluasefulufa i le fale o Iosefa Samita, Laitiiti, e ala i le faaaliga, ma aga e faatulaga le aaufono maualuga o le Ekalesia a Keriso, lea e tatau ona i ai ni faitaulaga sili e toasefululua, ma se toatasi po o le toatolu o peresitene e pei atonu e manaomia ai mo le mataupu.

2 Sa tofia le aufono maualuga i le faaaliga mo le faamoemoe o le foiaina o faafitauli taua atonu e tulai mai i le ekalesia, ia e lē mafai ona foia e le ekalesia po o le aaufono a le epikopo i le lotomalilie o vaega uma.

3 Sa talia Iosefa Samita, Laitiiti, Sini Rikitone ma Feterika G. Viliamu o peresitene i le leo o le aufono; ma o Iosefa Samita, Matua, Ioane Samita, Iosefa Kou, Ioane Ioanesone, Matini Harisi, Ioane S. Kata, Iareto Kata, Oliva Kaotui, Samuel H. Samita, Orson Hyde, Sylvester Samita, ma Luka Ioanesone, o faitaulaga sili, sa filifilia e avea o se aufono tumau mo le ekalesia, i le leo autasi o le aufono.

4 Ona fesiligia lea o ia fautua ua taʼua i luga pe latou te taliaina o latou tofiga, ma pe o le a latou galulue i lena tofiga e tusa ma le tulafono a le lagi, lea sa latou tali atu uma i ai ua latou talia o latou tofiga, ma o le a faia o latou tofi e tusa ma le alofa tunoa o le Atua ua faaee mai i luga o i latou.

5 O le aofai na aofia i le aufono, o e na palota i le igoa ma mo le ekalesia i le tofiaina o fautua ua taʼua i luga e toafasefulu-tolu, e pei ona sosoo ai: toaiva faitaulaga sili, toasefulufitu toeaina, toafa ositaulaga, ma tagata o le ekalesia e toasefulutolu.

6 Palotaina: e lē mafai e le aufono maualuga ona maua se pule e fai ai se mea e aunoa ma se toafitu o fautua ua taʼua i luga, po o le auai o ni o latou sui tofia tatau ai.

7 Ua i ai i lenei toafitu le pule e tofia ai isi faitaulaga sili, o e ua latou manatu ua agavaa ma agatonu e galue i le tulaga o fautua ua lē auai.

8 Palotaina: soo se taimi e tupu mai ai se avanoa i le maliu, aveesea mai le tofi ona o le solitulafono, po o le alu ese atu mai tuaoi o le pulega lenei o le ekalesia, o soo se tasi o fautua ua taʼua i luga, ia faatumuina i le filifiliga a le peresitene po o peresitene, ma faamaonia i le leo o le aufono aoao o faitaulaga sili, e potopoto mo lena faamoemoe, e galulue i le igoa o le ekalesia.

9 O le peresitene o le ekalesia, o lē o le peresitene foi o le aufono, e tofia i le afaaaliga, ma elagolagoina i lana pulega i le leo o le ekalesia.

10 Ma ua tusa ai ma le mamalu o lona tofi le tatau ai ona pulefaamalumalu o ia i luga o le aufono a le ekalesia; ma o lana aiā tatau le fesoasoani ia te ia o ni isi peresitene e toalua, e tofia i le ala e tasi na tofia ai o ia.

11 Ma i le tulaga o le toesea o se toatasi po o i laua uma o e ua tofia e fesoasoani ia te ia, ua i ai ia te ia le pule e pulefaamalumalu ai i luga o le aufono e aunoa ma se fesoasoani; ma i le tulaga e toesea ai o ia lava, ua i ai i isi peresitene le pule e pulefaamalumalu ai i lona tulaga, i laua uma po o soo se tasi o i laua.

12 Soo se taimi e faatulaga tatau ai se aufono maualuga o le Ekalesia a Keriso, e tusa ma le ata ua mavae atu nei, o le tiute o fautua e toasefululua le faia o se vili i fuainumera, ma iloa ai i lena mea po o ai o le toasefululua e saunoa muamua, e amata mai le numera tasi ma faasolo atu ai faapena i le numera e sefululua.

13 Soo se taimi e potopoto ai lenei aufono e soalaupule soo se mataupu, e iloilo e fautua e toasefululua pe o se mataupu faigata pe leai; afai e lē faigata, nao le toalua fautua e saunoa i ai, e tusa ma le ala ua tusia i luga.

14 Ae afai e manatu ua faigata, ia tofia se toafa; ma afai ua sili atu ona faigata, e toaono; ae e leai se tulaga ia sili atu ai i le ono e e tofia e saunoa.

15 O lē ua molia, i mataupu uma lava, ua i ai se aiā i le afa o le aufono, e taofi le faalumaina po o le faamasinoletonu.

16 Ma o fautua ua tofia e saunoa i luma o le aufono e tuuina atu le mataupu, pe a uma ona iloiloina faamaoniga, i lona malamalama moni i luma o le aufono; ma ia saunoa tagata taitoatasi e tusa ma le saʼo ma le afaamasinotonu.

17 O fautua o e na seia numera soagia, o lona uiga, o le 2, 4, 6, 8, 10, ma le 12, o tagata ia o e ia tutu atu mo lē ua molia, ma taofi le faalumaina ma le faamasinoletonu.

18 I mataupu uma lava, ia maua e lē ua tagi ma lē ua molia se avanoa e saunoa ai mo i laua lava i luma o le aufono, pe a uma ona faafofogaina o faamaoniga ma pe a uma saunoaga a fautua o e na tofia e saunoa i le mataupu.

19 A uma ona faafofogaina o faamaoniga, ma saunoa fautua, ma lē ua tagi ma lē ua molia, ona tuu atu lea e le peresitene se faaiuga e tusa ma le malamalamaaga ua ia te ia e uiga i le mataupu, ma talosaga atu i fautua e toasefululua e faamaonia lea faaiuga e tasi i lo latou siilima.

20 Ae a iloa e le vaega o fautua o totoe, o e sa lei saunoa, po o soo se tasi o i latou, se sese i le faaiuga a le peresitene, ina ua uma ona faalogo ma le lē faailoga tagata i faamaoniga ma aioiga, e mafai ona latou faaali mai lena sese, ma ia toe faia ai se faafofogaaga.

21 Ma afai, e faaalia se malamalama faaopoopo e uiga i le mataupu, ina ua mavae le toe faafofogaaga faaeteete lelei, ia suia le faaiuga faatatau i ai.

22 Ae i le tulaga e leai ai se malamalama faaopoopo e tuuina mai, e tumau le faaiuga muamua, ma ua i ai i le toatele o le aufono le pule e fai ai lena lava faaiuga.

23 I le tulaga o se faigata e faatatau i se amataupu faavae po o se mataupu autu, afai ua lē lava mea ua tusia e faamanino ai le mataupu i mafaufau o le aufono, e mafai e le peresitene ona ole atu ma maua le mafaufau o le Alii e ala i le efaaaliga.

24 Ua i ai i faitaulaga sili, pe a i ai i fafo, le pule e talo ma faatulaga ai se aufono e tusa ma le ala ua mavae ona taʼua nei, e foʼia ai faafitauli, pe a talosagaina e ni vaega po o soo se tasi o i latou.

25 Ma ua i ai i lea aufono o faitaulaga sili ua taʼua le pule e tofia ai se tasi o lo latou aofaʼi e pulefaamalumalu i se aufono faapena mo lena taimi.

26 Ia avea ma tiute o le aufono ua taʼua le auina atu, i le taimi lava lea, se kopi o a latou taualumaga, ma se faamatalaga atoa o le molimau e o faatasi ma la latou faaiuga, i le aufono maualuga i le alaalafaga o le Au Peresitene Sili o le Ekalesia.

27 Afai e lē malilie vaega po o se tasi o i latou i le faaiuga a le aufono ua taʼua, e mafai e i latou ona apili atu i le aufono maualuga o le nofoa o le Au Peresitene Sili o le Ekalesia, ma maua se toe faafofogaaga, ma o lea mataupu ia faia iina, e tusa ma le ala muamua atu ua tusia, e pei lava e leai se faaiuga na faia.

28 O lenei aufono o faitaulaga sili e i fafo, ia nao tulaga silisili ona afaigata o mataupu tau i le ekalesia e talo ai; ma ua leai se mataupu masani pe taatele ua lava e talo ai se aufono faapena.

29 Ua i ai i faitaulaga sili femalagaai po ua nonofo i fafo le pule e fai mai ai pe ua tatau ona talo se aufono faapena pe leai.

30 Ua i ai se eseesega i le va o le aufono maualuga po o faitaulaga sili femalagaai i fafo, ma le aʼaufono maualuga femalagaai ua i ai eaposetolo e toasefululua, ia latou faaiuga.

31 O le faaiuga a le aufono muamua atu e mafai ona apili; ae o le faaiuga a le aufono mulimuli e lē mafai.

32 Nao pule aoao o le ekalesia e mafai ona fesiligia faaiuga a le aufono mulimuli lea i le tulaga o le solitulafono.

33 Autasia: Ua i ai i le nofoa o le peresitene po o peresitene o le Au Peresitene Sili o le Ekalesia le pule e filifili ai pe ua agatonu tatau ai soo se mataupu faapena atonu e apili atu, mo se toe faafofogaaga, pe a uma lea ona suesueina o le apili ma faamaoniga ma faamatalaga ua o atu faatasi ma le apili.

34 Ona aga atu lea o fautua e toasefululua i le vili po o le palota, e iloa ai po o ai e tatau ona saunoa muamua, ma o le iuga lenei, sa faapea: 1. Oliva Kaotui; 2. Iosefa Kou; 3. Samuel H. Samita; 4. Luka Ioanesone; 5. Ioane S. Kata; 6. Sylvester Samita; 7. Ioane Ioanesone; 8. Orson Hyde; 9. Iareto Kata; 10. Iosefa Samita, Matua; 11. Ioane Samita; 12. Matini Harisi. Ina ua uma le tatalo sa tuua le konafesi.

Oliva Kaotui,

Orson Hyde,

Failautusi