Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 73
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 73

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Hairama, Ohaio, 10 Ianuari 1832 (History of the Church, 1:241–242). Talu mai le vaega muamua o Tesema ua mavae, sa auai Iosefa ma Sini i le talaiga, ma o lenei ala na faataunuu ai le tele o mea i le faaitiitia o lagona lē lelei na tutulai mai e faasaga i le Ekalesia (tagai i le ulutala o le vaega 71).

1–2, Ia faaauau e toeaina ona talai atu; 3–6, Ia faaauau e Iosefa Samita ma Sini Rikitone ona faaliliu o le Tusi Paia seia maeʼa.

1 Aua e moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii, ua tatau ia te aʼu ona alatou talai atu pea o le talalelei, ma i le apoapoai atu i aulotu i itulagi faataamilo ai, sei oo i le konafesi;

2 Ma ona, faauta lea, o le a faailoa atu ia te i latou, i le aleo o le konafesi, a latou misiona eseese.

3 O lenei, e moni Ou te fai atu ia te oulua aʼu auauna, o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Sini Rikitone, ua fetalai mai le Alii, ua atatau ona toe efaaliliu;

4 Ma, o le tulaga e oo i ai le mafai, ia talai atu i itulagi faataamilo sei oo i le konafesi; ma a mavae lena ona tatau lea ona faaauau o le galuega o le faaliliuga seia maeʼa.

5 Ma ia tuu lenei mea e avea ma ata i toeaina seia maua se malamalama atili, e pei lava ona tusia.

6 O lenei Ou te lē tuuina atu ni isi mea ia te outou i le taimi nei. Ia afusi i o outou sulugatiti ma faamamalu. Ua faapea lava. Amene.