Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 91
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 91

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 9 Mati 1833 (History of the Church, 1:331–332). O le taimi lea ua faasaga atu ai le Perofeta i le faaliliuga o le Feagaiga Tuai. Ina ua oo mai i le vaega lena o tusitusiga anamua ua taʼua o le Apokarifa, sa ole atu o ia i le Alii ma maua mai ai le faaaliga lenei.

1–3, O le tele o le Apokarifa ua saʼo ona faaliliuina, peitai e tele ni faaopoopoga ua i ai na faia e lima o tagata, ua lē moni; 4–6, O le Apokalifa e aoga ia te i latou e faamalamalamaina e le Agaga.

1 E Moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te outou e uiga i le aApokarifa—E tele mea ua i ai i totonu ua moni, ma ua saʼo ona faaliliuina le tele;

2 E tele mea ua i ai i totonu ua lē moni, o ni faaopoopoga na faia e lima o tagata.

3 E moni, Ou te fai atu ia te outou, ua lē manaomia ona tatau ona faaliliuina o le Apokarifa.

4 O lea, ai se e faitau i ai, ia tuu atu ia te ia ia amalamalama i ai, ona o le Agaga e faaalia mai le moni;

5 Ma ai se e faapupulaina e le aAgaga o le a maua mai ai e ia le aoga;

6 Ma ai se na te lē mauaina e ala i le Agaga, e lē mafai ona aoga i ai. O lea ua lē manaomia ai ona tatau ona faaliliuina. Amene.