Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 136
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 136

O le afioga ma le finagalo o le Alii, na tuuina mai e ala mai ia Peresitene Brigham Young i Uinita Kuota, le togalauapi a Isaraelu, i Omahā Nasione, i le auvai i sisifo o le Vaitafe o le Misuri, latalata i Konesila Palafu, Aiouā (Journal History of the Church [Talafaasolopito o le Ekalesia Mai Tusifaamaumau], 14 Ianuari 1847).

1–16, Ua faamatala mai le ala e faatulaga ai le tolauapiga a Isaraelu mo le malaga i sisifo; 17–27, Ua poloaiina le Au Paia ia ola i le tele o tulaga faatonuina o le talalelei; 28–33, E tatau i le Au Paia ona pepese, sisiva, tatalo, ma aoao le poto; 34–42, E fasiotia perofeta ina ia faamamaluina i latou ma tausalaina e amioleaga.

1 O Le Afioga ma le Finagalo o le Alii e faatatau i le tolauapiga a Isaraelu ia latou malaga i Sisifo:

2 Ia tuu atu i tagata uma O Le aEkalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ma i latou o e e malaga faatasi ma i latou, ia faatulagaina i ni vaega, faatasi ma se feagaiga ma se folafolaga e tausi i poloaiga ma tulafono uma a le Alii lo tatou Atua.

3 Ia tuu atu i vaega e faatulaga ma ni kapeteni o ataitoaselau, kapeteni o taitoalimagafulu, ma kapeteni o taitoasefulu, ma se peresitene ma ni ona fesoasoani e toalua i o latou ulu, i lalo o le taitaiga a eAposetolo e Toasefululua.

4 Ma o le a avea lenei ma a tatou afeagaiga—o le a tatou esavavali i isauniga uma a le Alii.

5 Ia tuu atu i vaega taitasi e saunia mo i latou lava ni soā manu, taavaletoso, tapenapenaga, lavalava, ma isi mea e tatau ai mo le malaga, e mafai ona latou sauni.

6 A uma ona faatulaga o vaega ia tuu atu ia te i latou e o atu ma lo latou malosi, e sauniuni mo i latou o e o le a faamuli.

7 Ia tuu atu i vaega taitasi, faatasi ma o latou kapeteni ma peresitene, e filifilia pe toafia e mafai ona o i le tautotogo e sosoo ai; ona filifilia lea o se aofai e lava o tagata tino-malolosi ma popoto, e ave soā manu, fatu, ma mea fai faatoaga, e o atu o ni paionia e sauni mo le totoina o toʼaga o le tautotogo.

8 Ia tuu atu i vaega taitasi e ave se vaega tutusa, e tusa ma le vaevaega o a latou meatotino, i le aveina o e amatitiva, efafine ua maliliu a latou tane, e ua ileai ni tamā, ma aiga o i latou o e na o i le autau, ina ia lē alu aʼe le tagi a fafine ua maliliu a latou tane ma e ua leai ni tamā i taliga o le Alii e faasaga i lenei nuu.

9 Ia tuu atu i vaega taitasi e sauni ni fale, ma ni fanua mo le totoina o kuranuma, mo i latou o e o le a faamuli i tua i le tau lenei; ma o le finagalo lenei o le Alii e faatatau i lona nuu.

10 Ia tuu atu i tagata taitoatasi e faaaoga lona malosi ma ana meatotino uma e sii atu ai lenei nuu i le nofoaga o le a faatu ai e le Alii se asiteki o Siona.

11 Ma afai tou te faia lenei mea ma le loto mamā, i le faamaoni atoa, o le a afaamanuiaina outou; o le a faamanuiaina outou ia outou lafu manu, ma a outou fagaga, ma o outou fanua, ma o outou fale, ma o outou aiga.

12 Ia tuu atu i aʼu auauna o Ezra T. Benson ma Erastus Snow e faatulaga se vaega.

13 Ma ia tuu atu i aʼu auauna o Orson Pratt ma Wilford Woodruff e faatulaga se vaega.

14 O lenei foi, ia tuu atu i aʼu auauna o Amasa Laimani ma Siaosi A. Samita e faatulaga se vaega.

15 Ma ia tofia ni peresitene, ma ni kapeteni o taitoaselau, ma taitoalimagafulu, ma taitoasefulu.

16 Ma ia tuu atu i aʼu auauna o e ua tofia e o atu ma aoao atu loʼu loto lenei i le au paia, ina ia latou saunia e o atu i se laueleele o le filemu.

17 O atu loa i lo outou ala ma faia e pei ona Ou fai atu ai ia te outou, ma aua le matataʼu i o outou fili; aua o le a latou lē maua le mana e taofi ai laʼu galuega.

18 O le a alaveaiina Siona i loʼu lava taimi e tatau ai.

19 Ma afai e saili soo se tasi e ati aʼe o ia lava, ma lē saili mai i laʼu afautuaga, o le a lē maua e ia le mana, ma o le a faaalia lona valea.

20 Ia outou saili; ma atausi a outou folafolaga uma ma le tasi; ma aua le emanao i mea a so outou uso.

21 Ia outou atausi outou lava mai le leaga o le taʼu fua o le suafa o le Alii, aua o Aʼu o le Alii lo outou Atua, o le eAtua lava o o outou tamā, o le Atua o Aperaamo ma Isaako ma Iakopo.

22 O aAʼu o lē na taitaiina le fanauga a Isaraelu i fafo o le laueleele o Aikupito; ma ua faaloaloa atu loʼu lima i aso e gata ai, e elaveaʼi loʼu nuu o Isaraelu.

23 Tuu le afefinauaʼi ma le tasi; tuu le tautala eleaga o le tasi i le isi.

24 Tuu le aʼonā; ma tuu atu a outou upu e aga efaagaeetia ai le tasi.

25 Afai e te nonō mai i lē lua te tuaoi, ia e toe faafoi atu le mea na e anonō mai; ma afai ua lē mafai ona e toe totogi atu, ona e alu atu saʼo lea ma taʼu atu i lē lua te tuaoi, ina neʼi tausalaina oe e ia.

26 Afai e te maua le mea na aleiloa a lē lua te tuaoi, ia e sailia ma le filiga seia e toe avatu ia te ia.

27 Ia e afiliga i le faasaosaoga o mea ua e maua, ina ia avea oe ma se etausimea atamai; ona o lea mea o se meaalofa foaifua mai le Alii lou Atua, ma o oe o sana tausimea.

28 Afai ua e fiafia, vivii atu i le Alii i apesega, ma musika, ma siva, faatasi ma se etatalo o le viiga ma le ifaafetai.

29 Afai ua e afaanoanoa, ole atu i le Alii lou Atua i le talosaga, ina ia eolioli o outou agaga.

30 Aua le matataʼu i o outou fili, ona ua i ai i latou i oʼu lima ma o le a Ou faia ia te i latou le mea Ou te loto i ai.

31 E ao ina atofotofoina loʼu nuu i mea uma, ina ia latou saunia e maua le emamalu ua ia te Aʼu mo i latou, o le mamalu lava lea o Siona; ma o ia o lē e lē onosaia le iaoaiga e lē agavaa mo loʼu malo.

32 Ia tuu atu ia te ia o lē ua valea e aoao le apoto i le efaamaualaloina o ia lava ma le ole atu i le Alii lona Atua, ina ia tatalaina ona mata ina ia mafai ona vaai o ia, ma tatalaina ona taliga ina ia mafai ona faalogo o ia;

33 Aua ua auina atu loʼu aAgaga i le lalolagi e faamalamalama e ua lotomaualalo ma loto salamo, ma mo le taʼusalaina o e ua lē amioatua.

34 Ua teena outou ma la outou molimau e o outou uso, le atunuu lea ua atutulieseina outou i fafo;

35 Ma ua oo mai nei le aso o lo latou mala, o aso lava o le faanoanoa, e pei o se fafine ua faatiga; ma o le a matua tele lava lo latou faanoanoa vagana ai ua vave ona latou salamo, ioe, vave lava.

36 Aua ua latou fasioti perofeta, ma i latou o e na auina atu ia te i latou; ma ua latou faamasaaina toto lē sala, ua tagi mai le eleele e faasaga ia te i latou.

37 O lea, aua le ofo i nei mea, ona tou te lei amamā lava; e lei mafai lava ona outou lavatia loʼu mamalu; ae o le a outou vaaia pe afai tou te faamaoni i le tausiga o aʼu upu uma ua Ou etuu atu ia te outou, mai aso o Atamu ia Aperaamo, mai ia Aperaamo ia Mose, mai ia Mose ia Iesu ma ana aposetolo, ma mai ia Iesu ma ana aposetolo ia Iosefa Samita, o lē na Ou valaau atu i ai e ala i aʼu iagelu, aʼu auauna galulue, ma i loʼu lava leo mai le lagi, e aumai laʼu galuega;

38 O lona faavae na faataatia e ia, ma sa faamaoni; ma ua Ou ave o ia ia te aʼu.

39 Sa ofo le toatele i lona maliu; ae sa manaomia ona tatau ona afaamau faailoga e ia lana emolimau i lona itoto, ina ia faamamaluina o ia ma ina ia tausalaina ai e ua amioleaga.

40 Pe Ou te lei laveaiina ea outou mai i o outou afili, i se ala lava na Ou tuua ai se molimau o loʼu igoa?

41 O lea, o lenei, uai mai ia, E, outou e tagata o laʼu aekalesia; ma o outou toeaina ia faalogo mai faatasi; ua outou mauaina loʼu emalo.

42 Ia outou filiga i le tausiga o aʼu poloaiga uma, neʼi oo mai faamasinoga i o outou luga, ma vaivai ai lo outou faatuatua, ma manumalo ai o outou fili ia te outou. O lea ua leai ni isi mea i le taimi nei. Amene ma Amene.