Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 13
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 13

Faauuga o Iosefa Samita ma Oliva Kaotui i le Perisitua Arona, i tafatafa o le auvai o le Vaitafe o Susikuana, latalata i Haramoni, Penisilevania, 15 Me 1829 (History of the Church, 1:39–42). O le faauuga na faia e lima o se agelu o lē na ia tau mai o ia lava o Ioane, o ia lava lea ua taua o Ioane le Papatiso i le Feagaiga Fou. Sa faamalamalama mai e le agelu ua faia e ia lenei mea i lalo o le taitaiga a Peteru, Iakopo, ma Ioane, o Aposetolo anamua, o e na umia ki o le perisitua maualuga, lea sa taua o le Perisitua o Mekisateko. Sa tuu mai ia Iosefa ma Oliva se folafolaga o le a faaee mai i luga o i laua le Perisitua o Mekisateko i le taimi e tatau ai. (Tagai i le vaega 27:7, 8, 12.)

Ua tuu mai ki ma mana o le Perisitua Arona.

1 I Luga o oulua oʼu uso a auauna e, i le suafa o le Mesia, ou te afaaee atu i ai le ePerisitua o Arona, ua umia ki o le auaunaga a iagelu, ma o le talalelei o le osalamo, ma o le upapatisoga i le faatofuina mo le faamagaloina o agasala; ma o le a lē toe aveesea lava lenei perisitua mai le lalolagi, seia toe osia e atalii o fLevi se taulaga i le Alii i le gamiotonu.