Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 71
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 71

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, i Hairama, Ohaio, 1 Tesema 1831 (History of the Church, 1:238–239). Sa faaauau pea ona faaliliu e le Perofeta le Tusi Paia faatasi ma Sini Rikitone o lana failautusi seia oo ina maua mai le faaaliga lenei, ma faataatia ese ai i le taimi lea mo sina taimi le faaliliuga o le Tusi Paia ina ia mafai e i laʼua ona faataunuu o le faatonuga na tuuina mai i le faaaliga lenei. Sa poloaia le au uso ia o atu e talai atu ina ia faamalūlūina lagona ita na tutupu mai e faasaga i le Ekalesia ona o le faasalalauga o ni tala faanusipepa na faia e Ezra Booth, o lē na liliuese.

1–4, Ua auina atu Iosefa Samita ma Sini Rikitone e folafola atu le talalelei; 5–11, O le a faafememeaiina fili o le Au Paia.

1 Faauta, ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te oulua, aʼu auauna, o Iosefa Samita, Laitiiti, ma aSini Rikitone, ua oo moni mai lava le taimi ua tatau ma ao ai ia te aʼu ona ona tatala atu o oulua fofoga i le efolafolaina atu o laʼu talalelei, o mea o le malo, ma faamalamalama atu ona imealilo mai totonu o tusitusiga paia, e tusa ai ma lena vaega o le Agaga ma le mana o le a tuu atu ia te oulua, e pei lava ona Ou loto i ai.

2 E moni Ou te fai atu ia te oulua, folafola atu i le lalolagi i itulagi faataamilo ai, ma i le ekalesia foi, mo le va o se vaitau, seia oo ina faailoa atu ia te oulua ia tuu.

3 E moni o se misiona lenei mo se vaitau, ua Ou tuu atu ia te oulua.

4 O le mea lea, ia oulua galulue i loʼu tovine. Valaau atu i e o nonofo i le lalolagi, ma molimau atu, ma saunia le ala mo poloaiga ma faaaliga o le a oo mai.

5 O lenei, faauta o le poto lenei; ai se e faitau, ia tuu atu ia te ia ia amalamalama i ai ma etaliaina foi;

6 Aua o ia o lē e taliaina o le a tuu atele atu i ai, le mana lava.

7 O le mea lea, afaafememeai o oulua fili; valaau atu ia te i latou ia latou efeiloaʼi ma oulua i luma o nuu ma tua o nuu; ma o le tulaga e oo i ai la oulua faamaoni, o le a faaalia lo latou maasiasi.

8 O le mea lea, tuu atu ia te i latou e aumai o latou manatu malolosi e faasaga i le Alii.

9 E moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te oulua—e leai se aʼauupega ua faia e faasaga ia te oulua e manumalo;

10 Ma afai e i ai soo se tagata e sii lona leo faasaga mai ia te oulua o le a faafememeaiina o ia i loʼu lava taimi e tatau ai.

11 O le mea lea, ia tausi i aʼu poloaiga; ua moni ma faamaoni i latou. Ua faapea lava. Amene.