Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 57
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 57

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri, 20 Iulai 1831 (History of the Church, 1:189–190). I le usiusitai i le poloaiga a le Alii (vaega 52), sa malaga atu ai toeaina mai Katelani i Misuri ma le tele o mea eseese na oo ia te i latou ma ni tetee. I le manatunatu ifo i le tulaga o sa Lamanā ma lo latou aunoa ma tu malamalama, tu faatamalii, ma faalelotu i totonu o le lautele o i latou, na saunoa ai le Perofeta e faapea: “O afea e fuga mai ai le toafa e pei o le rosa? O afea e faatu ai Siona i lona mamalu, ma o fea e tu ai Lou malumalu, lea o le a o mai i ai atunuu uma i aso e gata ai?” (History of the Church, 1:189). O se taimi mulimuli ane na maua ai e ia le faaaliga lenei.

1–3, O Initipene, Misuri, o le nofoaga lea mo le Aai o Siona ma le malumalu; 4–7, Ia faatau mai e le au paia fanua ma maua ni tofi i le eria lena; 8–16, Ia faatu e Sini Gilbert se faleoloa, ia avea V. V. Phelps o se lomitusi, ma ia faatonutonu e Oliva Kaotui tusitusiga mo le faasalalauga.

1 Faalogo mai ia, outou e toeaina o laʼu ekalesia, ua fetalai mai ai le Alii lo outou Atua, o e ua outou faapotopoto faatasi outou lava, e tusa ma aʼu poloaiga, i lenei laueleele, le laueleele lea o aMisuri, le elaueleele lea ua Ou tofia ma ifaapaiaina mo le ofaapotopotoina o le au paia.

2 O le mea lea, o le laueleele lea o le folafolaga, ma o le anofoaga lea mo le aai o eSiona.

3 Ma ua faapea ona fetalai mai o le Alii lo outou Atua, afai tou te fia maua le poto, o le poto lenei. Faauta, o le nofoaga ua taʼua nei o Initipene o le nofoaga tutotonu lea; ma o le tulaga mo le amalumalu o loo taoto i le itu i sisifo, i luga o se fasi fanua e lē mamao atu mai le falefaamasino.

4 O le mea lea, o se mea poto le tatau ona afaatau o le laueleele e le au paia, ma fasi fanua uma foi o taooto i le itu i sisifo, e oo atu lava i le laina o loo sosolo tonu atu i le va o etagata Iutaia ma Nuuese;

5 Ma fasi fanua uma foi e tuaoi i tafatafa ane o fanua lauvao, o le tulaga e oo i ai le mafai e oʼu soo ona afaatau mai o fanua. Faauta, o se mea poto lenei, ina ia mafai ai ona latou emaua o fanua mo se tofi e faavavau.

6 Ma ia tuu atu i laʼu auauna o Sini Gilbert ia tu i le tofi na Ou tofia i ai o ia, e tali tupe, e avea o se asui mo le ekalesia, e faatau mai fanua i vailaueleele uma faataamilo, o le tulaga e oo i ai le mafai ona faia ai i le amiotonu, ma e pei ona taitaia ai i le poto.

7 Ma ia tuu atu i laʼu auauna o aEteuati Paterika ia tu i le tofi na Ou tofia i ai o ia, ma evaevae atu i le au paia o latou tofi, e pei lava ona Ou poloaiina; ma i latou foi o e ua ia tofia e fesoasoani ia te ia.

8 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i laʼu auauna o Sini Gilbert ia faamautuina o ia lava i lenei nofoaga, ma faatu se faleoloa, ina ia mafai ona ia faatau atu oloa e aunoa ma le faasese, ina ia mafai ona ia maua o tupe e faatau mai ai fanua mo le lelei o le au paia, ma ina ia mafai ona ia maua o soo se mea atonu e manaomia e soo e faamautu ai i latou i o latou tofi.

9 Ma ia tuu atu foi i laʼu auauna o Sini Gilbert ia maua e ia se laisene—faauta, o le poto lenei, ma ʼai se e faitau, ia malamalama o ia—ina ia mafai e ia ona auina atu foi oloa i tagata, e ala atu lava i e e faafaigaluega e ia o ni failautusi i lana auaunaga;

10 Ma e faapea ona faia ai o mea mo laʼu au paia, ina ia mafai ona talai atu laʼu talalelei ia i latou o e ua nonofo i le apouliuli ma i le itulagi ma le eata o le oti.

11 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i laʼu auauna o aViliamu V. Phelps e faamautu i lenei nofoaga, ma nofo o se elomitusi mo le ekalesia.

12 Ma faauta, afai e talia e le lalolagi ana tusitusiga—faauta o le poto lenei—ia tuu atu ia te ia ia ona maua soo se mea e mafai ona ia maua i le amiotonu, mo le lelei o le au paia.

13 Ma ia tuu atu i laʼu auauna o aOliva Kaotui e fesoasoani ia te ia, e pei lava ona Ou poloaiina, i soo se mea Ou te tofia i ai o ia, e kopi, ma faasao, ma filifili, ina ia mafai ona saʼo o mea uma i oʼu luma, e pei ona o le a faamaonia ai e le Agaga e ala atu ia te ia.

14 Ma ia faapea ona tuu atu i e ua Ou tautala atu ai ia faamautu i le laueleele o Siona, i le vave e mafai ai, faatasi ma o latou aiga, e fai mea na e pei lava ona Ou tautala atu ai.

15 Ma o lenei, e faatatau i le faapotopotoina—Ia tuu atu i le epikopo ma le sui e fai sauniuniga mo aiga na na poloaiina e o mai i le laueleele lenei, i le vave e mafai ai, ma faamautu i latou i o latou tofi.

16 Ma i le toega o toeaina ma tagata o le ekalesia, o le a tuu atu i ai ni isi faatonuga i se taimi o mulimuli mai. E faapea lava. Amene.