Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 68
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 68

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Novema 1831, i le talosaga a Orson Hyde, Luka S. Ioanesone, Laimani E. Ioanesone, ma Viliamu E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). E ui o lenei faaaliga na tuuina mai e tali ai le talosaga ia faailoa mai le finagalo o le Alii e faatatau i toeaina ua taʼua, o le tele o mea o loo i lenei faaaliga ua faatatau i le Ekalesia atoa.

1–5, O upu a toeaina pe a musuia e le Agaga Paia, o ni tusitusiga paia; 6–12, E tatau i toeaina ona talai ma papatiso atu, ma e mulimuli faailoga i e e talitonu moni; 13–24, E mafai e le ulumatua i totonu o atalii o Arona ona auauna o se Epikopo Pulefaamalumalu (o lona uiga, e umia ki o le pulefaamalumalu o se epikopo) i lalo o le taitaiga a le Au Peresitene Sili; 25–28, Ua poloaiina matua ia aoao le talalelei ia latou fanau; 29–35, E tatau i le Au Paia ona tausi i le Sapati, galulue ma le filiga, ma tatalo.

1 O Laʼu auauna, o Orson Hyde, na valaaulia i lona faauuga e folafola atu le talalelei tumau-faavavau, e ala i le aAgaga o le Atua soifua, mai lea nuu i lea nuu, ma mai lea laueleele i lea laueleele, i faapotopotoga a e amioleaga, i o latou sunako, ma talatala faatasi ma i latou ma faamatala atu tusitusiga paia uma ia te i latou.

2 Ma, faauta, ma tagai, o se faataitaiga lenei ia i latou uma o e sa faauu i lenei perisitua, o e o la latou misiona ua tofia ia te i latou e o atu—

3 Ma o le faataitaiga lenei ia te i latou, ia latou atautala atu e pei ona uunaia ai i latou e le Agaga Paia.

4 Ma o soo se mea o le a latou tautala atu ai pe a uunaia ai e le aAgaga Paia, o tusitusiga paia ia, o le finagalo lea o le Alii, o le mafaufau lea o le Alii, o le afioga lea a le Alii, o le siufofoga lea o le Alii, ma o le emana lea a le Atua mo le olataga.

5 Faauta, o le folafolaga lenei a le Alii ia te outou, E outou e o aʼu auauna.

6 O le mea lea, ia fiafia, ma aua le afefefe, aua o Aʼu o le Alii ua Ou faatasi ma outou, ma o le a tu i tafatafa o outou; ma o le a outou molimau atu Aʼu, o Iesu Keriso lava, o Aʼu o le Atalii o le Atua soifua, ma sa Ou i ai, ma o loo Ou i ai, ma o le a Ou alu atu.

7 O le afioga lenei a le Alii ia te oe, laʼu auauna, aOrson Hyde, ma i laʼu auauna foi o Luka Ioanesone, ma i laʼu auauna o Laimani Ioanesone, ma i laʼu auauna o Viliamu E. McLellin, ma toeaina faamaoni uma o laʼu ekalesia—

8 Ia outou ao atu i le lalolagi atoa, etalai atu le talalelei i itagata uma, ma faia i le opule ua Ou tuu atu ia te outou, ma upapatiso atu i le suafa o le Tamā, ma o le Alo, ma o le Agaga Paia.

9 Ma o ia o a e talitonu ma papatiso o le a efaaolaina, ma o ia o lē e lē talitonu o le a itaʼusalaina.

10 Ma o ia o lē e talitonu o le a faamanuiaina i afaailoga e mulimuli mai, e pei lava ona tusia.

11 Ma o le a tuu atu ia te outou ia outou iloa afaailoga o taimi, ma faailoga o le afio mai o le Atalii o le Tagata;

12 Ma o le toatele o le a faapea ona molimau i ai le Tamā, o le a tuu atu ia te outou le mana e afaamau ai i latou mo le ola faavavau. Amene.

13 Ma o lenei, e faatatau i mataupu e faaopoopo i feagaiga ma poloaiga, o mataupu nei—

14 O loo i ai pe a mavae atu nei, i le taimi tatau ai a le Alii, isi aepikopo e tatau ona vaetofia i le ekalesia, e auauna atu e tusa lava ma le muamua;

15 O le mea lea, ia avea i latou ma ni afaitaulaga sili o e ua agavaa, ma ia tofia i latou e le eAu Peresitene Sili o le Perisitua Mekisateko, vagana ai i latou o ni isi moni o iArona.

16 Ma afai o i latou o ni isi moni o aArona, ua i ai ia i latou se aia faaletulafono i le au epikopo, pe afai o ni ulumatua i latou i totonu o atalii o Arona;

17 Aua o le ulumatua e umia le aia o le pulefaamalumalu ai i luga o lenei perisitua, ma aki po o le pule o lea lava perisitua.

18 E leai se tagata ua i ai se aia faaletulafono i lenei tofi, e umia ki o lenei perisitua, vagana o ia o a moni ma se ulumatua o Arona.

19 Peitai, ona ua i ai i se afaitaulaga sili o le Perisitua Mekisateko le pule e galue ai i tofi maualalo uma lava, e mafai e ia ona galue i le tofi o le eepikopo pe a leai se suli moni o Arona e mafai ona maua, pe a faapea e valaaulia ma vaetofia ma faauu o ia i lenei mana, i lalo o aao o le Au Peresitene Sili o le Perisitua Mekisateko.

20 Ma o sē moni foi o Arona, e ao ina faailoa mai e lenei Au Peresitene, ma maua ua agavaa, ma afaauu, ma efaaee i ai le perisitua i lalo o aao o lenei Au Peresitene, a lē o lea e lē faatagaina faaletulafono i latou e galulue i lo latou perisitua.

21 Ae, ona o le folafolaga e faatatau i la latou aia i le perisitua e faasolo mai le tamā i le atalii, e mafai ona latou maua ai lo latou faauuga i soo se taimi pe afai e mafai ona latou faamaonia lo latou gafa, pe iloa ai e ala i se faaaliga mai le Alii, i lalo o aao o le Au Peresitene ua taʼua i luga.

22 O lenei foi, ia leai se epikopo po o se faitaulaga sili e vaetofia mo lenei auaunaga e faamasino pe taʼusalaina i soo se solitulafono, vagana ai i luma o le aAu Peresitene Sili o le ekalesia;

23 Ma o le tulaga e oo i ai le mauaina ua sala o ia, e le pulega o lenei Au Peresitene, e ala i molimau e lē mafai ona faafitia, o le a taʼusalaina o ia;

24 Ma afai e salamo o ia ia afaamagaloina o ia, e tusa ai ma feagaiga ma poloaiga o le ekalesia.

25 O lenei foi, o le tulaga e oo i ai le iai o amatua e fai fanau i Siona, po o i soo se tasi o ona esiteki ua faatulagaina, ae latou te lē iaoaoina i latou ia malamalama i le mataupu faavae o le salamo, faatuatua ia Keriso le Alo o le Atua soifua, ma e uiga i le papatisoga ma le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee o lima, pe a ovalu tausaga le matutua, ia i ai le uagasala i luga o ulu o matua.

26 Aua o le a avea lenei mea o se tulafono i e nonofo i aSiona, po o soo se tasi o ona siteki ua faatulagaina.

27 Ma ia apapatisoina a latou fanau mo le efaamagaloina o a latou agasala pe a ivalu tausaga le matutua, ma maua le faaeega o lima.

28 Ma ia latou aoao foi a latou fanau ia atatalo, ma savavali tonu i luma o le Alii.

29 Ma ia faamamalu foi e e nonofo i Siona le aso aSapati ia tausia i le paia.

30 Ma ia manatua foi e ua nonofo i Siona a latou galuega, o le tulaga e oo i ai le tofia o i latou e galulue, i le faamaoni atoa; ona o le a manatua le paie i luma o le Alii.

31 O lenei, o Aʼu, o le Alii, ua Ou lē fiafia i e ua nonofo i Siona, ona o loo i ai le apaie i totonu o i latou; ma ua tutupu aʼe foi a latou fanau i le eamioleaga; ua latou lē isaili foi ma le naunautai ʼoa o le faavavau, ae ua tumu o latou mata i le matapeʼapeʼa.

32 O nei mea ua lē tatau ona i ai, ma e ao ina aveese mai totonu o i latou; o le mea lea, ia tuu atu i laʼu auauna o Oliva Kaotui e avatu nei upu i le laueleele o Siona.

33 Ma Ou te tuu atu ia te i latou se poloaiga—o ia o lē e lē faia ana atatalo i luma o le Alii i lona vaitau, ia tuu atu o ia ia emanatua i luma o le faamasino o loʼu nuu.

34 O nei aupu ua moni ma faamaoni; o le mea lea, aua neʼi solia i latou, pe eaveese mai ai.

35 Faauta, o Aʼu o le aAlefa ma le Omeka, ma Ou te vave ealu atu lava. Amene.