Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 120
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 120

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, ua faailoa mai ai le mea e fai i meatotino e tuu mai o ni sefuluai e pei ona taʼua i le faaaliga muamua atu, le vaega 119 (History of the Church, 3:44).

1 E Moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii, ua oo mai nei le taimi, ia taulimaina aia mea e se aufono, e aofia ai le Au Peresitene Sili o laʼu Ekalesia, ma le epikopo ma lana aufono, ma laʼu aufono maualuga; ma i loʼu lava leo ia te i latou, ua fetalai mai ai le Alii. E faapea lava. Amene.