Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 69
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 69

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Novema 1831 (History of the Church, 1:234–235). O le tuufaatasiga o faaaliga na faamoemoe e vave lomia na pasia i se konafesi faapitoa o Novema 1. O le aso 3 o Novema, na faaopoopo ai le faaaliga ua tusia iinei o le vaega 133 ma taʼua o le Faaopoopoga. I le faaiuga a le konafesi, na tofia ai Oliva Kaotui na te ave i Initipene, Misuri, kopi tusilima o faaaliga ma poloaiga na tuufaatasi, mo le lomiga. Sa tatau foi ia te ia ona ave faatasi ma ia tupe na foai mai mo le atiina ae o le Ekalesia i Misuri. Ona o le ala o le a malaga atu ai o ia e ui atu i se laueleele e lei āigā tele sei tau atu i le laueleele e lei faatoʼaina, o lea na ia manaomia ai se soa la te malaga.

1–2, O Ioane Uitimera ia malaga faatasi ma Oliva Kaotui i Misuri; 3–8, Ia talai atu foi o ia ma ao mai, faamaumau, ma tusi faamatalaga talafaasolopito.

1 Faalogo mai ia te aʼu, ua fetalai mai ai le Alii lo outou Atua, mo le lelei o laʼu auauna o aOliva Kaotui. Ua lē o se mea poto ia te aʼu le tatau ona faatuatua atu ia te ia o poloaiga ma tupe o le a alu o ia ma ave i le laueleele o Siona, vagana ai ua alu faatasi ma ia se tasi o se o le a tonu ma faamaoni.

2 O le mea lea, ua loto ai Aʼu, o le Alii, e tatau ona o o laʼu auauna, o aIoane Uitimera, faatasi ma laʼu auauna o Oliva Kaotui;

3 O lenei foi ia faaauau pea e ia ona tusitusi ma faia se atalafaasolopito o mea tāua uma o le a ia vaaia ma iloaina e uiga i laʼu ekalesia;

4 O lenei foi ina ia maua e ia afautuaga ma le fesoasoani mai laʼu auauna o Oliva Kaotui ma isi.

5 O lenei foi, e tatau i aʼu auauna o e o loo i fafo i le lalolagi ona auina atu tala o a latou amatafaioi i le laueleele o Siona;

6 Aua o le laueleele o Siona o le a avea ma laumua ma nofoaga e talia ma fai ai nei mea uma.

7 E ui i lea, ia tuu atu i laʼu auauna o Ioane Uitimera e malaga i le tele o taimi mai lea nofoaga i lea nofoaga, ma mai lea aulotu i lea aulotu, ina ia faigofie ia te ia ona maua le poto—

8 Ma talai ma faamalamalama atu, tusitusi, kopi, filifili, ma maua mai mea uma o le a avea mo le lelei o le ekalesia, mo tupulaga fai aʼe o le a tutupu mai i luga o le laueleele o aSiona, ia latou mauaina mai lea tupulaga i lea tupulaga, e faavavau ma faavavau lava. Amene.