Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 75
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 75

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Ameresi, Ohaio, 25 Ianuari 1832 (History of the Church, 1:242–245). O le mea na faia o se konafesi lea na atofaina i se taimi muamua atu. O le konafesi lenei na lagolago ma faauu ai Iosefa Samita e avea ma Peresitene o le Perisitua Maualuga. Sa i ai ni isi o toeaina, o e sa fetaiaʼi ma faigata i le aumaia o tagata i le malamalama o la latou savali, sa fia malamalama atili auiliili e faatatau i o latou tiute tonu i le taimi lea. O le faaaliga lenei na sosoo mai ai.

1–5, O toeaina faamaoni o e e talai atu le talalelei o le a latou maua le ola e faavavau; 6–12, Tatalo ia maua le Faamafanafana, o lē na te aoao mai mea uma; 13–22, O le a faamasino toeaina ia te i latou o e e teena la latou savali; 23–36, Ia maua e aiga o faifeautalai le fesoasoani mai le Ekalesia.

1 E Moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, o Aʼu o lē o tautala atu e ala lava i le aleo o loʼu Agaga, o le eAlefa ma le Omeka lava lea, lo outou Alii ma lo outou Atua—

2 Faalogo mai ia, E, outou e o e ua tuuina mai o outou igoa tou te o atu e talai atu laʼu talalelei, ma ateu loʼu etovine.

3 Faauta, Ou te fai atu ia te outou, o loʼu loto ia tatau ona outou o atu ma aua le faatuai, pe afaapaie, ae galulue ma lo outou malosi—

4 Ma sii i luga o outou leo e pei o le leo o se pu, ma atalai atu le eupumoni e tusa ma faaaliga ma poloaiga ua Ou tuu atu ia te outou.

5 Ma o lea, afai tou te faamaoni, o le a faafafaina outou i afusisaito e tele, ma efaapaleina i le iviiga, ma le omamalu, ma le utino ola pea, ma le fola e faavavau.

6 O lea, e moni Ou te fai atu i laʼu auauna o Viliamu E. McLellin, ua Ou atoesea le tofiga na Ou tuu atu ia te ia e alu i itu-laueleele i sasaʼe;

7 Ma Ou te tuu atu ia te ia se tofiga fou ma se poloaiga fou, lea ua aaoai ai o ia e Aʼu, o le Alii, ona o emuimuiga o lona loto;

8 Ma sa agasala o ia; e ui i lea, Ou te faamagalo atu ia te ia ma toe fai atu ia te ia, Ia e alu i itu-laueleele i saute.

9 Ma tuu atu i laʼu auauna o Luka Ioanesone e alu faatasi ma ia, ma folafola atu mea ua Ou poloaiina ai i laʼua—

10 Ma valaau atu i le suafa o le Alii mo le aFaamafanafana, lea o le a aoaoina i laʼua i mea uma e tatau ai mo i laʼua—

11 Ma atatalo e lē aunoa ina ia laʼua lē vaivai; ma o le tulaga e oo i ai la te faia lenei mea, o le a Ou faatasi ma i laʼua e oo lava i le iuga.

12 Faauta, o le finagalo lenei o le Alii lo oulua Atua e faatatau ia te oulua. Ua faapea lava. Amene.

13 O lenei foi, e moni ua faapea ona fetalai mai o le Alii, ia tuu atu i laʼu auauna o aOrson Hyde ma laʼu auauna o eSamuel H. Samita, e alu la laʼua malaga i itu-laueleele i sasaʼe, ma folafola atu mea ua Ou poloaiina ai i laʼua; ma o le tulaga e oo i ai le laʼua faamaoni, faauta, o le a Ou ifaatasi ma i laʼua e oo lava i le iuga.

14 O lenei foi, e moni Ou te fai atu i laʼu auauna o Laimani Ioanesone, ma i laʼu auauna o aOrson Pratt, ia alu foi la laʼua malaga i itu-laueleele i sasaʼe; ma faauta, ma tagai, ua Ou faatasi foi ma i laʼua, e oo lava i le iuga.

15 O lenei foi, Ou te fai atu i laʼu auauna o Asa Dodds, ma i laʼu auauna o Calves Wilson, ia alu foi la laʼua malaga i itu-laueleele i sisifo, ma folafola atu laʼu talalelei, e pei lava ona Ou poloaiina ai i laʼua.

16 Ma o ia o lē e faamaoni o le a manumalo i mea uma, ma o le a asii aʼe i luga i le aso gataaga.

17 O lenei foi, Ou te fai atu i laʼu auauna o Major N. Ashley, ma laʼu auauna o Burr Riggs, ia tuu atu ia te i lāʼua e alu foi la laʼua malaga i itu-laueleele i saute.

18 Ioe, ia tuu atu ia te i latou uma na, e alu a latou malaga, e pei ona Ou poloaiina ai i latou, ma o atu mai lea fale i lea fale, ma mai lea nuu i lea nuu, ma mai lea aai i lea aai.

19 Ma i soo se fale tou te ulu atu i ai, ma latou talia outou, ia tuu atu la outou faamanuiaga i luga o lena fale.

20 Ma i soo se fale tou te ulu atu i ai, ma latou lē talia outou, ia faataalise ona outou o ese mai lena fale, ma atūtū ese le efuefu o o outou vae o se molimau e faasaga ia te i latou.

21 Ma o le a faatutumulia outou i le aolioli ma le fiafia; ma ia outou iloa le mea lenei, i le aso o le faamasinoga, o le a avea outou ma efaamasino o lena fale, ma taʼusalaina i latou;

22 Ma o le a sili ona gafatiaina e tagata faapaupau i le aso o le faamasinoga, nai lo lena fale; o lea, ia afusi o outou sulugatiti ma faamaoni, ma o le a outou manumalo i mea uma, ma sii aʼe i luga i le aso gataaga. E faapea lava. Amene.

23 O lenei foi, ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te outou, E, outou e toeaina o laʼu ekalesia, o e ua tuuina mai o outou igoa ina ia outou iloa lona finagalo e faatatau ia te outou—

24 Faauta, Ou te fai atu ia te outou, o le tiute o le ekalesia le fesoasoani i le tausiga o aiga o i latou na, ma le tausia foi o aiga o i latou o e ua valaaulia ma tatau ona auina atu i le lalolagi e folafola atu le talalelei i le lalolagi.

25 O le mea lea, o Aʼu, o le Alii, Ou te tuu atu ia te outou le poloaiga lenei, ia outou maua ni nofoaga mo o outou aiga, i le tulaga e oo i ai le malilie o outou uso e tatala ai o latou loto.

26 Ma ia tuu atu ia te i latou uma faapena o e e mafai ona maua ni nofoaga mo o latou aiga, ma le lagolagoina a le ekalesia mo i latou, ia aua neʼi lē o atu i le lalolagi, pe i sasaʼe po o i sisifo, po o i matu, po o i saute.

27 Ia tuu atu ia te i latou e ole mai ma o le a latou maua, tuʼituʼi mai ma o le a tatala atu ia te i latou, ma faailoa atu mai lugā, e le aFaamafanafana lava, le mea latou te o i ai.

28 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o alii taitoatasi ua a ia le tiute e afai mea mo lona lava eaiga, ia tuu atu ia te ia e fai, ma o le a leai se ala o le a lē maua ai e ia lona pale; ma ia tuu atu ia te ia e galue i le ekalesia.

29 Tuu atu i tagata taitoatasi ia afiliga i mea uma. Ma o e e paiē o le a leai sona tulaga i le ekalesia, vagana ai ua salamo o ia ma suia ona ala.

30 O le mea lea, ia tuu atu i laʼu auauna o Simeona Kata ma laʼu auauna o Emer Harisi ia faatasia i le auaunaga;

31 Ma laʼu auauna foi o Ezra Thayre ma laʼu auauna o aThomas B. Marsh;

32 Ma laʼu auauna foi o Ailama Samita ma laʼu auauna o Reynolds Cahoon;

33 Ma laʼu auauna foi o Daniel Stanton ma laʼu auauna o Seymour Brunson;

34 Ma laʼu auauna foi o Sylvester Samita ma laʼu auauna o Kitiona Kata;

35 Ma laʼu auauna foi o Ruggles Eames ma laʼu auauna o Stephen Burnett;

36 Ma laʼu auauna foi o Micah B. Welton ma laʼu auauna foi o Eden Samita. Ia faapea lava. Amene.