Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 115
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 115

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 26 Aperila 1838, ua faailoa mai ai le finagalo o le Atua e uiga i le atiinaega o lena nofoaga ma le fausiaina o le maota o le Alii (History of the Church, 3:23–25). O lenei faaaliga ua tuu mai i e mautofi pulefaamalumalu o le Ekalesia.

1–4, Ua faaigoa e le Alii lana ekalesia O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai; 5–6, O Siona ma ona siteki o nofoaga o le puipuiga ma le sulufaiga mo le Au Paia; 7–16, Ua poloaiina le Au Paia e fausia se maota o le Alii i Fa Uesi; 17–19, Ua umia e Iosefa Samita ki o le malo o le Atua i le lalolagi.

1 E Moni ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te oe, laʼu auauna, o aIosefa Samita, Laitiiti, ma laʼu auauna foi o eSini Rikitone, ma laʼu auauna foi o iAilama Samita, ma ou fesoasoani o e ua i ai ma e o le a tofia i le lumanai;

2 Ma ia te oe foi laʼu auauna, o aEteuati Paterika, ma ona fesoasoani;

3 Ma i aʼu auauna faamaoni foi o e o le aufono maualuga o laʼu ekalesia i Siona, ona o le a faapea ona taʼua o i latou, ma toeaina ma tagata uma o laʼu Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ua salalau lautele i le lalolagi atoa;

4 Aua o le a faapea ona taʼua o laʼu aekalesia i aso e gata ai, eO Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai.

5 E moni Ou te fai atu ia te outou uma: aTutulai ia ma susulu atu, ina ia avea lo outou malamalama ma etagavai mo atunuu;

6 Ma ina ia avea le afaapotopotoina faatasi i luga o le laueleele o eSiona, ma i luga o ona isiteki, mo se puipuiga, ma mo se osulufaiga mai le afā, ma mai le toasa pe a usasaa mai e aunoa ma le suia i luga o le lalolagi atoa.

7 Ia tuu le aai, o Fa Uesi, ia avea o se laueleele paia ma faapaiaina mo aʼu; ma o le a taʼua o se aai sili ona paia, ona ua apaia le laueleele ua e tu ai i ona luga.

8 O lea, Ou te poloai atu ai ia te outou ia afausia se fale mo aʼu, mo le faapotopotoina faatasi o laʼu au paia, ina ia mafai ona latou etapuai mai ia te aʼu.

9 Ma ia tuu atu ia faia se amataga o lenei galuega, ma se faavae, ma se galuega sauniuni, i le taumafanafana a sau;

10 Ma ia tuu le amataga ia faia i le aso fa o Iulai a sosoo ai; ma ia tuu atu i loʼu nuu mai le taimi lena i luma, ia galulue ma le filiga e fausia se fale i loʼu igoa;

11 Ma i le tausaga e atasi mai le aso lenei, ia tuu atu ia te i latou e toe amata ona faataatia o le faavae o loʼu efale.

12 Ia faapea ona tuu atu ia te i latou mai le taimi lena i luma, e galulue filiga seia oo ina maeʼa, mai lona maatulimanu e oo atu i lona tumutumu, seia oo ina leai se mea e totoe e lei uma.

13 E moni Ou te fai atu ia te outou, ia lē tuu atu i laʼu auauna o Iosefa, po o laʼu auauna o Sini, po o laʼu auauna o Ailama, e toe aitalafu mo le fausiaina o se fale mo loʼu igoa;

14 Ae ia tuu atu ia fausia se fale i loʼu igoa e tusa ma le aata o le a Ou faaali atu ia te i latou.

15 Ma afai e lē fausia e loʼu nuu e tusa ma le ata o le a Ou faailoa atu i lo latou au peresitene, o le a Ou lē taliaina mai o latou lima.

16 Ae afai e fausia ai e loʼu nuu le fale e tusa ma le ata o le a Ou faailoa atu i lo latou au peresitene, o laʼu auauna lava o Iosefa ma ona fesoasoani, ona Ou talia lea o le fale mai lima o loʼu nuu.

17 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o loʼu loto ia tatau ona fausia faavave le aai o Fa Uesi e ala i le faapotopotoina o laʼu au paia;

18 Ma ia tofia foi ni isi nofoaga mo asiteki i itulagi faataamilo ai, e pei ona o le a faaali atu ai i latou i laʼu auauna o Iosefa, mai lea taimi i lea taimi.

19 Aua faauta, o le a Ou faatasi ma ia, ma o le a Ou faapaiaina o ia i luma o le nuu; aua o ia ua Ou tuu atu i ai aki o lenei malo ma le auaunaga. E faapea lava. Amene.