Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 109
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 109

O le tatalo na tuuina atu i le faapaiaga o le Malumalu i Katelani, Ohaio, 27 Mati 1836 (History of the Church, 2:420–426). E tusa ma le faamatalaga tusia a le Perofeta, o lenei tatalo na tuu mai ia te ia e ala i se faaaliga.

1–5, O le Malumalu i Katelani na fausia e avea o se nofoaga mo le Atalii o le Tagata e afio mai i ai; 6–21, E tatau ona avea o se fale o le tatalo, anapogi, faatuatua, aoaoga, mamalu, ma le faatulagaga tatau, ma se maota o le Atua; 22–33, Talosia ia faafememeaiina e e lē salamo o e e tetee i tagata o le Alii; 34–42, Talosia ia o atu le Au Paia i le mana e faapotopoto mai i Siona e e amiotonu; 43–53, Talosia ia laveaiina le Au Paia mai mea mataʼutia o le a sasaa mai i luga o e amioleaga i aso e gata ai; 54–58, Talosia ia saunia atunuu ma tagata ma ekalesia mo le talalelei; 59–67, Talosia ia togiolaina tagata Iutaia, sa Lamanā, ma Isaraelu uma; 68–80, Talosia ia faapaleina le Au Paia i le mamalu ma le viiga ma maua le olataga e faavavau.

1 aFaafetai i lou suafa, Le Alii e le Atua o Isaraelu, o lē e tausia efeagaiga ma faailoa mai le alofa mutimutivale i au auauna o e savavali saʼo i ou luma, ma o latou loto atoa—

2 O oe o le na poloaiina au auauna e afausia se fale i lou suafa i lenei nofoaga [o Katelani].

3 Ma o lenei ua e silasila mai, Le Alii e, ua faia e au auauna e tusa ma lau poloaiga.

4 Ma o lenei matou te ole atu ia te oe, Le Tamā Paia e, i le suafa o Iesu Keriso, le Alo o lou loto, o lē ua na o lona suafa lava e mafai ona tuuina mai ai le faaolataga i le fanauga a tagata, matou te ole atu ia te oe, Le Alii e, ia e talia lenei afale, o le egaluega a o matou lima, o au auauna, lea na e poloaiina i matou e fausia.

5 Aua ua e silafia na matou faia lenei galuega i le puapuaga tele; ma ua matou tuuina atu mai lo matou mativa ni a matou mea e fausia ai se afale i lou suafa, ina ia i ai se nofoaga e mafai e le Atalii o le Tagata ona faaali mai ai o ia lava i lona nuu.

6 Ma e pei ona sa e fetalai mai i se afaaaliga, na tuuina mai ia te i matou, na taʼua ai i matou o au uo, ua fetalai mai—Ia talo a outou alofi sa, e pei ona Ou poloaiina ai outou;

7 Ma ona e lē i ai i tagata uma le faatuatua, ia outou saili ma le filiga ma aoao i le tasi upu o le poto; ioe, ia outou saili mai tusi sili ona lelei upu o le poto, ia saili aoaoga e ala lava i le suesue ma le faatuatua foi;

8 Ia faatulaga tatau outou lava; ia saunia mea manaomia uma, ma faatu se fale, o se fale lava o le tatalo, o se fale o le anapogi, o se fale o le faatuatua, o se fale o le aoaoga, o se fale o le mamalu, o se fale o le faatulagaga tatau, o se maota o le Atua;

9 Ina ia faia i le suafa o le Alii a outou ulufale mai, ina ia faia i le suafa o le Alii a outou ulufafo atu, ina ia faia a outou faafeiloaiga uma i le suafa o le Alii, ma lima sisii atu i le Silisili Ese—

10 Ma o lenei, Le Tamā Paia e, matou te ole atu ia te oe ia fesoasoani mai ia te i matou, o lou nuu, i lou alofa tunoa, i le taloina o la matou alofi sa, ina ia faia mo lou mamalu ma mo lou taliaina i le paia;

11 Ma i se ala e mafai ai ona maua i matou ua agavaa, i lau silafaga, e maua ai se faataunuuga o afolafolaga na e faia mai ia te i matou, o lou nuu, i faaaliga ua tuuina mai ia te i matou;

12 Ina ia toʼa mai i lalo i luga o lou nuu lou amamalu, ma i luga o lou maota nei, lea ua matou faapaia nei i lau afio, ina ia faapaiaina ma faasaina ia paia, ma ia i ai pea lau afio paia i lenei fale;

13 Ma ina ia mafai e tagata uma e ulufale mai i le faitotoa o le maota o le Alii ona lagona lou mana, ma lagona uunaia ai e tautino atu ua e faapaiaina lenei fale, ma o lou maota lava, o se afioaga mo lou paia.

14 Ma ia e tuuina mai, Le Tamā Paia e, ia aoaoina e i latou uma o e e tapuai atu i lenei fale upu o le poto mai tusi sili ona lelei, ma ina ia latou saili le aoaoina e ala lava i le suesue, ma ala foi i le faatuatua, e pei ona e fetalai mai;

15 Ma ina ia latou tutupu aʼe ia te oe, ma maua le atoatoaga o le Agaga Paia, ma faatulagaina e tusa ma au tulafono, ma saunia e maua mea manaomia uma;

16 Ma ina ia avea lou maota nei o se fale o le tatalo, o se fale o le anapogi, o se fale o le faatuatua, o se fale o le mamalu ma o le Atua, o lou maota lava;

17 Ina ia faia i le suafa o le Alii le ulufale mai uma a lou nuu, i totonu o lou maota;

18 Ina ia faia i le suafa o le Alii a latou ulufafo atu uma mai lenei maota;

19 Ma ina ia faia i le suafa o le Alii a latou fefaafeiloaiga uma, ma lima paia, ua sisii atu i le Silisili Ese;

20 Ma ia leai se mea aʼeleelea e faatagaina e oo mai i totonu o lou maota e faaeleeleaina ai;

21 Ma a solitulafono lou nuu, soo se tasi o i latou, ia vave ona latou salamo ma toe foi mai ia te oe, ma talia i lau silafaga, ma toefuatai i faamanuiaga ua e faauuina e sasaa mai i luga o i latou o e amigao ia te oe i lou maota.

22 Ma e matou te ole atu ia te oe, Le Tamā Paia e, ina ia o atu au auauna mai lenei maota ua faaauupegaina i lou mana, ma ina ia i ai lou suafa i luga o i latou, ma i ai lou mamalu e siosiomia i latou, ma i ai i au aagelu le tausiga i o latou luga;

23 Ma ina ia mafai ona latou tauaao atu mai lenei nofoaga tala silisili ma mamalu naua, i le upumoni, i atuluiga o le lalolagi, ina ia latou iloa o lau galuega lenei, ma ua e tuu mai lou aao, e faataunuu le mea na e fetalai mai e ala mai i fofoga o perofeta, e faatatau i aso e gata ai.

24 Matou te ole atu ia te oe, Le Tamā Paia e, ia e faatumauina tagata o le a tapuai atu, ma umia i le mamalu se igoa ma se tulaga i lou maota nei, i tupulaga uma ma mo le faavavau;

25 Ina ia leai se auupega e agaosia e faasaga mai ia te i latou e manumalo; ina ia paʼū i le lua o ia lava o lē e elia se elua mo i latou;

26 Ina ia leai se pulega o le amioleaga na te maua le mana e tulai aʼe ai ma amanumalo i luga o lou nuu o e o le a tuuina i ai lou esuafa i lenei maota;

27 Ma afai e tulai mai soo se nuu e faasaga mai i lenei nuu, ia faamumūina lou toasa e faasaga ia te i latou;

28 Ma afai latou te taiaina lenei nuu ia e taiaina i latou; ia e tau mo lou nuu e pei ona e faia i le aso o le taua, ina ia laveaiina i latou mai lima o o latou fili uma.

29 Matou te ole atu ia te oe, Le Tamā Paia e, ia faafememeaʼi, ma faameia, ma faamaasiasi ma faafenumiaʼi i latou uma o e ua faasalalauina tala pepelo i le lautele, i luga o le lalolagi, e faasaga i lau auauna po o au auauna, pe afai latou te lē salamo, pe a folafola atu le talalelei tumau-faavavau i o latou taliga;

30 Ma ina ia aumai a latou galuega uma ia ma faameanoaina, ma tafi ese e le auatoʼa, ma le faamasinoga o le a e auina atu i o latou luga i lou toasa, ina ia i ai se iuga i epepelo ma upu taufaaleaga e faasaga i lou nuu.

31 Aua ua e silafia, le Alii e, ua mamā lava au auauna i ou luma i le molimau atu o lou suafa, lea ua latou mafatia ai i nei mea.

32 O lea matou te aioi atu ai i ou luma mo se laveaiga atoa ma oʼooʼo mai i lalo o lenei aamo;

33 Ia gauia ese, le Alii e; ia gauia ese mai ūa o au auauna, i lou mana, ina ia mafai ona matou tutulai atu i luga i le lotolotoi o lenei tupulaga ma fai lau galuega.

34 E, Ieova e, ia e alofa mutimutivale mai i lenei nuu, ma ona e aagasala tagata uma ia faamagalo mai solitulafono a lou nuu, ma ia tuu ia solitulafono ia soloiesea e faavavau.

35 Ia tuu i le afaauuga o au auauna ia faamauina i o latou luga i le mana mai lugā.

36 Ia tuu atu ia faataunuuina i luga o i latou, e pei o i o latou luga i le aso o le Penetekoso; ia tuu le meaalofa o agagana ia sasaa mai i luga o lou nuu, o elaulaufaiva vaevae lava e pei o le afi, ma lona faaliliuga.

37 Ma ia tuu i lou maota ia faatumuina, i lou amamalu, e peiseai o se matagi malosi ua agi tele mai.

38 Tuu i luga o au auauna le amolimau o le feagaiga, ina a latou o atu i fafo ma folafola atu lau afioga ia mafai ona latou efaamauina le tulafono, ma saunia loto o lau au paia mo faamasinoga uma na ua toeitiiti ona e auina mai, i lou toasa, i luga o e o nonofo i le ilalolagi, ona o a latou solitulafono, ina ia lē lotovaivai lou nuu i le aso o faalavelave.

39 Ma o soo se aai e ulu atu i ai au auauna, ma talia e tagata o lena aai la latou molimau, ia tuu lou filemu ma lau faaolataga ia i ai i luga o lena aai, ina ia mafai ona latou faapotopotoina mai lena aai e amiotonu, ina ia mafai ona latou o mai i aSiona, po o i ona siteki, o nofoaga ua e tofia, ma viiga o le olioli tumau-faavavau;

40 Ma ia lē tuuina atu au faamasinoga ia pauu ifo i luga o lena aai, seia faataunuuina lenei mea.

41 Ma o soo se aai e ulu atu i ai au auauna, ma lē talia e tagata o lena aai le molimau a au auauna, ma ua lapataiina i latou e au auauna ina ia latou faasaoina i latou lava mai lenei tupulaga faapiʼopiʼo, ia tuu ia oo mai i luga o lena aai e tusa ma lena na e fetalaia i fofoga o au perofeta.

42 Ae ia e laveaiina, Ieova e, matou te aioi atu ai ia te oe, au auauna mai o latou lima, ma faamamā i latou mai lo latou toto.

43 E, le Alii e, matou te lē fiafia i le faaumatiaina o o matou uso-a-tagata; ua pele lava o latou aagaga i ou luma;

44 Ae e ao lava ona faataunuuina o lau afioga. Fesoasoani i au auauna e fai atu, faatasi ma le fesoasoani o lou aalofa tunoa ia te i latou: Ia faia lou finagalo, le Alii e, ae lē o matou loto.

45 Ua matou iloa ua e fetalai mai e ala i fofoga o au auauna i mea mataʼutia e faatatau i e amioleaga, i aaso e gata ai—o le a e sasaa mai au faamasinoga, e aunoa ma se fuaina;

46 O lea, le Alii e, laveai lou nuu mai le mala o e amioleaga; fai ia mafai e au auauna ona faamau le tulafono, ma fusimau le molimau, ina ia mafai ona saunia i latou mo le aso o le susunuina.

47 Matou te ole atu ia te oe, Le Tamā Paia e, ia e manatua i latou o e ua tulia e tagata o le itumalo o Siakisone, Misuri, mai laueleele o o latou tofi, ma ia gausia ese, le Alii e, lenei amo o le puapuaga ua tuu i o latou luga.

48 Ua e silafia, le Alii e, ua matua sauaina ma faapuapuagatiaina tele i latou e tagata amioleaga; ma ua amasuasua atu o matou loto i le faanoanoa ona o a latou avega mamafa.

49 Le Alii e, ao le a ea le umi e te tuu ai lenei nuu e tauave lenei puapuaga, ma tagi a o latou tagata mamā e o aʼe i luga i ou fofoga faalogo, ma alu aʼe i luga lo latou etoto o se molimau i ou luma, ma ʼe lē faia se faaaliga o lau molimau mo i latou?

50 Ia e aalofa mutimutivale, le Alii e, i luga o le vaega o tagata amioleaga, o e ua tulia ou tagata, ina ia latou taofi le faomea, ina ia latou salamo ia latou agasala pe afai e mafai ona maua le salamo;

51 Ae afai latou te lē fia salamo, ia faaalia lou aao, le Alii e, ma alaveai le mea lena na e tofia o se Siona mo lou nuu.

52 Ma afai e lē mafai i se isi ala, ina ia lē mafai ona iuvale o le faamoemoe o lou nuu i ou luma, ia faamumūina lou toatamai, ma paʼū ifo lou toasa i luga o i latou, ina ia faaumatia ese i latou, o aʼa atoa ma lala, mai i lalo o le lagi;

53 Ae o le tulaga e oo i ai le latou salamo, ua e agalelei ma alofa mutimutivale, ma liliu ese lou toasa pe a e silasila mai i luga o fofoga o lē ua e Faauuina.

54 Ia e alofa mutimutivale, le Alii e, i luga o atunuu uma o le lalolagi; ia e alofa mutimutivale i luga o pule o lo matou atunuu; ia faatumauina e faavavau mataupu autu na, ua taʼua, o le aTulafono Faavae a lo matou atunuu, ia puipuia lava i le mamalu ma le tamalii e o matou tamā.

55 Ia e manatua tupu, aloalii, tamalii, ma tagata silisili o le lalolagi, ma tagata uma, ma ekalesia, tagata matitiva uma, ma e ua lē tagolima, ma e puapuagatia o le lalolagi;

56 Ina ia faamaluluina o latou loto pe a o atu au auauna mai lou maota, Ieova e, e molimau atu lou suafa; ina ia aveesea o latou manatu faapito e le aupumoni, ma ina ia mafai e lou nuu ona maua le fiafia mai le vaaiga a tagata uma;

57 Ina ia iloa ai e tuluiga uma o le lalolagi, o i matou, o au auauna, na matou afaalogo i lou siufofoga, ma ua e auina atu i matou;

58 Ina ia mafai ai e au auauna, o atalii o Iakopo, ona faapotopoto e amiotonu mai totonu o i latou uma ia, e faatu se aai paia i lou suafa, e pei ona e poloaiina ai i latou.

59 Matou te ole atu ia te oe ia tofia ia Siona ni isi asiteki e ese mai le tasi lenei ua e tofia, ina ia mafai ona taavale atu pea i luma i le mana ma le mamalu tele le efaapotopotoga o lou nuu, ina ia mafai ona ifaapuupuu o lau galuega i le amiotonu.

60 O lenei o nei upu, le Alii e, ua matou tautala atu ai i ou luma, e faatatau i faaaliga ma poloaiga na e tuuina mai ia te i matou, o e ua faailogaina faatasi ma aNuuese.

61 Ae ua e silafia ua i ai ia te oe se alofa tele mo le fanau a Iakopo, o e ua faataapeapeina i luga o mauga mo se taimi umi lava, i se aso auaoa ma le pouliuli.

62 O lea matou te ole atu ai ia te oe ia e alofa mutimutivale i luga o le fanau a Iakopo, ina ia mafai, mai le itula lenei, ona amata ona laveaiina o aIerusalema;

63 Ma ia mafai ona amata ona gausia o le amo o le pologa mai le fale o aTavita;

64 Ma ia mafai ona amata e le fanau a aIuta ona toe foi atu i elaueleele na e tuuina mai ia Aperaamo, lo latou tamā.

65 Ma faia ia afaaliliuina etoe vaega o Iakopo, o e na fetuuina ma taia ona o lo latou solitulafono, mai lo latou tulaga aivao ma lē aoaoina, i le atoatoaga o le talalelei tumau-faavavau;

66 Ina ia mafai ona latou tuu i lalo a latou auupega o le faamasaatoto, ma tuu a latou fouvalega.

67 Ma talosia ia o mai toe vaega faataapeapeina uma o aIsaraelu, o e na tulia i tuluiga o le lalolagi, i se malamalama o le upumoni, ma talitonu i le Mesia, ma laveai mai le sauā, ma olioli i ou luma.

68 E, le Alii e, ia e manatua lau auauna, o Iosefa Samita, Laitiiti, ma ona puapuaga ma sauaga uma—le ala na aosifeagaiga ai o ia ma eIeova, ma tauto atu ai ia te oe, le Atua Malosi Aoao e o Iakopo—ma poloaiga ua e tuuina mai ia te ia, ma ua taumafai lava o ia ma le faamaoni e fai lou finagalo.

69 Ia e alofa mutimutivale mai, le Alii e, i lana avā ma lana fanau, ina ia mafai ona faaeaina i latou i ou luma, ma faasaoina e lou aao tausi.

70 Ia e alofa mutimutivale i o latou aaiga valalata uma, ina ia fatia o latou manatu faapito ma tafi ese e faapei ona faia i se lolo; ina ia mafai ona faaliliu mai ma togiola i latou faatasi ma Isaraelu, ma iloa o oe lava o le Atua.

71 Ia e manatua, le Alii e, peresitene, peresitene uma lava o lau ekalesia, ina ia mafai e lou aao taumatau ona faaeaina i latou, faatasi ma o latou aiga uma, ma o latou aiga valalata, ina ia mafai ona faatumauina ma manatua pea o latou igoa e faavavau mai lea tupulaga i lea tupulaga.

72 Ia e manatua lau ekalesia atoa, le Alii e, ma o latou aiga uma, ma o latou aiga valalata uma, faatasi ma o latou tagata mamai ma puapuagatia uma, faatasi ma e matitiva ma agamalu uma o le lalolagi; ina ia mafai ona avea o le amalo, lea ua e faatuina e aunoa ma lima, o se mauga tele ma faatumu ai le lalolagi atoa;

73 Ina ia mafai ona sau o lau ekalesia i fafo nai le vao o le pouliuli, ma susulu malamalama atu e pei o le amasina, manino e pei o le la, ma mataʼutia e pei o se autau ma tagavai;

74 Ma teuteuina e pei o se faatoanofotane mo lena aso pe a e afe le veli o le lagi, ma faia mauga ia asoloi i lalo i ou luma, ma evanu ia siitia, ma faalauleleia mea gaoā; ina ia faatumuina le lalolagi i lou mamalu;

75 Ina a oo ina ilia le pu mo e ua oti, ia asegia aʼe ai i matou i luga i le ao e fetaiaʼi ma oe, ina ia matou faatasi e faavavau ma le Alii;

76 Ina ia mamā o matou ofu, ina ia mafai ona faaofuina o i matou i aofu talaloa o le amiotonu, ma laupama i o matou lima, ma epale o le mamalu i luga o o matou ulu, ma selesele le iolioli e faavavau mo o matou opuapuaga uma.

77 E, le Alii e le Atua Malosi Aoao, faafofoga mai ia te i matou ia matou nei olega, ma tali mai ia i matou mai le lagi, lou afioaga paia, i le mea o loo e afio ai i lou nofoalii, ma le amamalu, viiga, mana, malualii, malosi, puleaga, upumoni, faimeatonu, faamasinotonu, alofa mutimutivale, ma se āoāo lē gata o le atoatoaga, mai le faavavau-tumau i le faavavau-tumau.

78 E, faafofoga mai ia, E, faafofoga mai ia, E, faafofoga mai ia ia te i matou, le Alii e! Ma tali mai i nei olega, ma talia le faapaiaga o lenei maota mo oe, o le galuega a o matou lima, lea na matou fausia i lou suafa;

79 Ma lenei foi ekalesia, ia tuu i ai i luga lou suafa. Ma fesoasoani mai ia te i matou i le mana o lou Agaga, ina ia matou tuufaatasi o matou leo ma i latou o aserafi pupula ma susulu na o loo siomia ai lou nofoalii, ma alaga o viiga, o pepese atu Osana i le Atua ma le eTamai Mamoe!

80 Ma ia tuu mai ia i latou nei, o ou tagata faauuina, ia afaaoofuina i le olataga, ma alalaga leotetele lau au paia i le olioli. Amene, ma Amene.