Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 70
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 70

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 12 Novema 1831 (History of the Church, 1:235–237). Ua taʼu mai i le talafaasolopito na tusia e le Perofeta e i ai ni konafesi faapitoa e fa na fai mai i le aso 1 sei oo i le aso 12 o Novema, atoa. I le faaiuga o nei faatasiga, na iloilo ai le tāua tele o le Tusi o Poloaiga, na taʼua mulimuli ane o le Mataupu Faavae ma Feagaiga; ma sa taʼua e le Perofeta lea Tusi o Poloaiga “o le faavae o le Ekalesia i aso nei e gata ai, ma o se faamanuiaga i le lalolagi, ua faailoa mai ai o ki o mealilo o le malo o lo tatou Faaola ua toe faatuatuaina mai i tagata” (History of the Church, 1:235).

1–5, Ua tofia tausimea e lomia faaaliga; 6–13, O i latou o e e galulue i mea faaleagaga ua agavaa mo o latou totogi; 14–18, E tatau ona tutusa le Au Paia i mea faaletino.

1 Faauta, ma faalogo mai, E, outou e e ua nonofo i Siona, ma outou uma o tagata o laʼu ekalesia o e ua mamao ese atu, ma faalogo mai i le afioga a le Alii lea Ou te tuu atu i laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma i laʼu auauna foi o Matini Harisi, ma i laʼu auauna foi o Oliva Kaotui, ma i laʼu auauna foi o Ioane Uitimera, ma i laʼu auauna foi o Sini Rikitone, ma i laʼu auauna foi o Viliamu V. Phelps, e ala atu i se poloaiga ia te i latou.

2 Aua Ou te tuu atu ia te i latou se poloaiga; o le mea lea ia faafofoga ma faalogo mai, aua ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te i latou—

3 O Aʼu, o le Alii, na tofia i latou, ma faauu i latou e avea ma atausimea o faaaliga ma poloaiga ua Ou tuu atu ia te i latou, ma ia o le a Ou tuu atu ia te i latou i taimi o fai mai;

4 Ma o le a Ou manaomia mai ia te i latou se tala o lenei mea-tausi i le aso o le faamasinoga.

5 O le mea lea, ua Ou tofia i latou, ma o la latou pisinisi lenei i le ekalesia a le Atua, e pulea ia faaaliga ma poloaiga ma mea e tau i ai, ioe, o manuia mai ai.

6 O le mea lea, Ou te tuu atu se poloaiga ia te i latou, ia latou lē tuuina atu nei mea i le ekalesia, pe i le lalolagi;

7 E ui i lea, o le tulaga e oo i ai le latou mauaina o ni mea e sili atu i mea e manaomia mo mea e tatau ai mo i latou ma o latou manaoga, ia tuu atu i loʼu afaleteuoloa;

8 Ma o ia manuia ia faapaiaina mo e e nonofo i Siona, ma mo a latou tupulaga, o le tulaga e oo i ai le avea o i latou ma asuli e tusa ai ma tulafono o le malo o le Atua.

9 Faauta, o le mea lenei e manaomia e le Alii mai tagata taitoatasi i lana amea-tausi, e pei ona uma ona tofia ai pe o le a tofia ai e Aʼu lava, o le Alii, i soo se tagata, i taimi o fai mai.

10 Ma faauta, e leai se tasi o e auai i le ekalesia a le Atua soifua e faaesea mai i lenei tulafono;

11 Ioe, po o le epikopo, po o le asui o lē e tausia le faleteuoloa o le Alii, po o ia o lē ua tofia i se mea-tausi i luga o mea faaletino.

12 O ia o lē ua tofia e taulimaina mea faaleagaga, o ia lava lea ua aagavaa mo lona totogi, e pei lava o i latou o e e tofia i se mea-tausi e galulue faaletaitai i mea faaletino;

13 Ioe, e sili atu lava ona tele, o lea tele e faatele atu ia te i latou e ala i faaaliga a le Agaga.

14 E ui i lea, ia outou atutusa ia outou mea faaletino, ma o lenei mea ia faia ma le lē lototoaʼi, a lē o lea o le a taofia le tele o faaaliga a le Agaga.

15 O lenei, Ou te tuu atu lenei apoloaiga i aʼu auauna mo lo latou lelei aʼo latou soifua, mo se faaaliga o aʼu faamanuiaga i luga o o latou ulu, ma mo se taui o lo latou efiliga ma mo lo latou saogalemu;

16 Mo meaai ma mo alavalava; mo se tofi; mo fale ma mo fanua, i soo se tulaga lava e tuu i ai i latou e Aʼu, o le Alii, ma soo se mea lava e auina atu i ai i latou e Aʼu, o le Alii.

17 Aua sa latou faamaoni i amea e tele, ma lelei ona latou faia i le tulaga na oo i ai le latou lē agasala.

18 Faauta, o Aʼu, o le Alii, Ou te aalofa mutimutivale tele ma o le a Ou faamanuia ia te i latou, ma o le a latou ulu atu i le olioli o ia mea. E faapea lava. Amene.