Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 4
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 4

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta i lona tamā, o Iosefa Samita Matua, i Haramoni, Penisilevania, Fepuari 1829 (History of the Church, 1:28).

1–4, O le auauna atu ma le lototoa e faaolaina ai faifeau a le Alii; 5–6, O uiga faaleatua e agavaa ai i latou mo le auaunaga; 7, E ao ina saili i mea a le Atua.

1 O Lenei faauta, ua lē pine ona oo mai o se agaluega ofoofogia i le fanauga a tagata.

2 O lea, outou e o e e o atu i le agaluega a le Atua, vaai ia outou eauauna atu ia te ia ma o outou iloto atoa, mafaufau atoa, manatu atoa, ma le malosi atoa, ina ia mafai ona outou tutu ma le o pona i luma o le Atua i le aso gataaga.

3 O lea, afai ua ia te outou le manao e auauna atu i le Atua, ua avalaaulia outou i le galuega;

4 Aua faauta ua sinasina le afanua ua saunia e eselesele; ma faauta, o ia o lē e sasau atu lana selesaito ma lona malosi, o ia lava lea ua na faaputu ma iteu ina ia lē fano o ia, ae aumai e ia le olataga i lona agaga;

5 Ma o le afaatuatua, efaamoemoe, ialofa mama ma le oalofa, ma le umanatu tasi i le fmamalu o le Atua, e agavaa ai o ia mo le galuega.

6 Ia manatua le faatuatua, aamiomamā, poto, faautauta, eonosai, agalelei faaleuso, amio-atua, alofa mama, ilotomaualalo, ofiliga.

7 aOle atu, ma o le a outou maua ai; tuitui atu, ma o le a tatala mai ia te outou. Amene.