Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 72
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 72

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 4 Tesema 1831 (History of the Church, 1:239–241). E toatele toeaina ma tagata o le Ekalesia sa potopoto e aoao o latou tiute ma faagaeetia atili i aoaoga a le Ekalesia. O lenei vaega o se tuufaatasiga lea o faaaliga e lua na maua i le aso e tasi. O le fuaiupu 1 e oo i le 8 ua faailoa mai ai le valaauga o Newel K. Whitney o se epikopo. Ona valaaulia ma faauu ai lea o ia, ma ina ua uma lena, ona maua mai ai lea o mea ua tusia i le fuaiupu 9 e oo i le 26, ua tuu mai ai ni faamatalaga faaopoopo e faatatau i tiute o se epikopo.

1–8, E tatau i toeaina ona tuu atu se tala o a latou mea-tausi i le epikopo; 9–15, O le epikopo e tausia le faleteuoloa ma tausi i e ua matitiva ma lē tagolima; 16–26, O epikopo e faamaonia le agavaa o toeaina.

1 Faalogo mai ia, ma faafofoga mai i le leo o le Alii, E, outou e o e ua outou faapotopoto faatasi outou lava, o e o afaitaulaga sili o laʼu ekalesia, o e ua tuu atu i ai le emalo ma le mana.

2 Aua e moni ua faapea ona fetalai mai o le Alii, ua tatau ia te aʼu ona tofia se aepikopo mo outou, pe mai ia te outou, mo le ekalesia i lenei vaega o le tovine o le Alii.

3 Ma e moni ua poto ona outou faia i lenei mea, ona ua faatulafonoina e le Alii, mai lima o atausimea taitoatasi, ia tuu atu se etala o lana imea-tausi, i le olaga nei ma i le faavavau.

4 Aua o ia o lē e faamaoni ma aatamai i le olaga nei e faitau agavaa e mautofi i emaota ua saunia mo ia e loʼu Tamā.

5 E moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu e toeaina o le ekalesia o loo i lenei vaega o loʼu atovine se tala o la latou mea-tausi i le epikopo, o lē o le a Ou tofia i le vaega lenei o loʼu tovine.

6 O nei mea ia tuu i talafaamaumau, e tuu atu i le epikopo i Siona.

7 Ma o le tiute o le aepikopo o le a faailoa atu i poloaiga ua uma ona tuu atu ma le leo o le konafesi.

8 Ma o lenei, e moni Ou te fai atu ia te outou, o laʼu auauna o aNewel K. Whitney o le tagata lea ia tofia ma faauu i lenei mana. O le finagalo lea o le Alii lo outou Atua, lo outou Togiola. Ia faapea lava. Amene.

9 O le afioga a le Alii, e faaopoopo i le tulafono ua uma ona tuu atu, e faailoa atu ai le tiute o le epikopo o lē ua uma ona faauu mo le aulotu i le vaega lenei o le tovine, o lenei moni lava—

10 Tausi le afaleteuoloa o le Alii; tali tupe a le ekalesia i le vaega lenei o le tovine;

11 Ia tusia se tala o toeaina e pei ona poloaia muamua; ma afesoasoani atu i mea latou te manaomia, o e ia latou totogi mo mea latou te maua, i le tulaga e oo i ai le latou maua o mea e totogi ai;

12 Ina ia mafai foi ona faapaiaina o lenei mea mo le lelei o le ekalesia, mo e ua matitiva ma e ua lē tagolima.

13 Ma o ia o lē ua lē ai ai se mea na te totogi ai, ia faia se tala ma tuulima atu i le epikopo o Siona, o lē ia ona totogiina le aitalafu mai mea o le a tuu atu e le Alii i ona lima.

14 Ma o galuega a e faamaoni o e e galulue i mea faaleagaga, i le taulimaina o le talalelei ma mea o le malo mo le ekalesia, ma i le lalolagi, o le a totogi aʼi le aitalafu i le epikopo i Siona;

15 O lea o le totogi o le aitalafu e sau mai le ekalesia, ona e tusa ma le atulafono, o tagata taitoatasi uma o e e o mai i luga i Siona, e ao ina latou fola atu mea uma i luma o le epikopo i Siona.

16 Ma o lenei, e moni Ou te fai atu ia te outou, aua e tatau i toeaina taitoatasi i lenei vaega o le tovine ona tuu atu se tala o lana mea-tausi i le epikopo i le vaega lenei o le tovine—

17 O se atusi faamaonia mai le faamasino po o le epikopo i le vaega lenei o le tovine, i le epikopo i Siona, e faia ia talia ai tagata taitoatasi, ma tali ai mea uma, mo se tofi, ma talia ai o ia o se etausimea poto ma se tagata faigaluega faamaoni;

18 A lē o lea o le a lē talia o ia e le epikopo o Siona.

19 Ma o lenei, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i toeaina taitoatasi o e o le a tuu atu se tala i le epikopo o le aulotu i le vaega lenei o le tovine, ia faamaonia atu e le aulotu po o aulotu, o loo galue ai o ia, ina ia mafai ona ia faamaonia o ia lava ma ana tala i mea uma.

20 O lenei foi, ia tuu atu i aʼu auauna o e ua tofia o ni tausimea i luga o mea atau tusi o laʼu ekalesia, ia latou maua le aiā mo se fesoasoani mai le epikopo po o epikopo, i mea uma—

21 Ina ia mafai ona lomia o afaaaliga, ma o atu i tuluiga o le lalolagi; ina ia mafai foi ona latou maua o tupe o le a manuia ai le ekalesia i mea uma;

22 Ina ia mafai ai foi ona latou faamaonia i latou lava i mea uma, ma faitauina o ni tausimea popoto.

23 Ma o lenei, faauta, o le a avea lenei mea o se faataitaiga mo paranesi salalau uma o laʼu ekalesia, i soo se laueleele lava o le a faatutu ai i latou. Ma o lenei Ou te faaiu aʼu upu. Amene.

24 O ni upu itiiti e faaopoopo i tulafono o le malo, e faatatau i tagata o le ekalesia—i latou ia e atofia i le Agaga Paia e o atu i luga i Siona, ma i latou o e ua maua le avanoa e o atu ai i luga i Siona—

25 Ia tuu atu ia te i latou e o ma ave i luga i le epikopo se tusi faamaonia mai ni toeaina se toatolu o le ekalesia, po o se tusi faamaonia mai le epikopo;

26 A lē o lea, o ia o lē e alu atu i luga i le laueleele o Siona o le a lē faitauina o se tausimea poto. O lenei foi o se faataitaiga. Amene.