Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 111
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 111

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Salema, Masatusa, 6 Aokuso 1836 (History of the Church, 2:465–466). O le taimi lenei sa tele ai aitalafu a taitai o le Ekalesia ona o a latou galuega i le auaunaga. Ina ua faalogo e i ai se tupe tele o le a avanoa ia i latou i Salema, o lea na malaga atu ai le Perofeta, Sini Rikitone, Ailama Samita, ma Oliva Kaotui iina mai Katelani, Ohaio, e suesue i lea tala, faatasi ma le talai atu o le talalelei. E tele ni pisinisi faale-Ekalesia na faia ai e nei uso ma faia ni talaiga. Ina ua aliali mai e leai se tupe e sau, sa latou toe foi atu i Katelani. E tele ni mea iloga matilatila i le tala i tua o loo ataata mai i upu o lenei faaaliga.

1–5, E silasila le Alii i mea faaletino e manaomia e ana auauna; 6–11, O le a faia e ia ia Siona ma le alofa mutimutivale ma fuafua mea uma mo le lelei o ana auauna.

1 O AʼU, o le Alii lo outou Atua, ou te lē o lē fiafia i lo outou o mai i lenei malaga, e ui i o outou sese.

2 Ua ia te Aʼu ʼoa e tele i lenei aai mo outou, mo le manuia o Siona, ma le toatele o tagata o i lenei aai, o e o le a Ou faapotopoto mai i le taimi e tatau ai mo le manuia o Siona, e ala ia te outou.

3 O lea, e tatau ona outou faia se faamasaniga ma tagata i lenei aai, e pei ona o le a taitaiina ai outou, ma e pei ona o le a tuuina atu ia te outou.

4 Ma o le a oo mai o le a Ou tuu atu i o outou lima lenei aai i le taimi e tatau ai, o le a outou maua ai le mana i ona luga, e oo o le a latou lē iloa ai o outou vaega lilo; ma o ona ʼoa e faatatau i auro ma ario o le a ā outou.

5 Aua tou te popole e uiga ia outou aaitalafu, aua o le a Ou tuu atu ia te outou le mana e totogi ai.

6 Aua tou te popole e uiga ia Siona, aua o le a Ou faia ia te ia ma le alofa mutimutivale.

7 Nonofo i le nofoaga lenei, ma i itulagi faataamilo ai;

8 Ma o le nofoaga ua i ai loʼu loto e tatau ona outou nonofo ai, mo le tele, o le a faasino atu ia te outou i le afilemu ma le mana o loʼu Agaga, o le a tafe atu ia te outou.

9 E mafai ona outou maua lenei nofoaga i le mautotogi. Ma ole ma le filiga e uiga i e sa nonofo ai i aso anamua ma faavaeina lenei aai;

10 Aua ua i ai ʼoa e tele atu nai le tasi mo outou i lenei aai.

11 O lea, ia outou aatamamai e pei o gata ma ia aunoa ma le agasala; ma o le a Ou faatulagaina mea uma mo lo outou elelei, i le vave e mafai ona outou talia ai i latou. Amene.