Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 117
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 117

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, e faatatau i tiute faavave o Viliamu Mareko, Newel K. Whitney, ma Oliva Kurena (History of the Church, 3:45–46).

1–9, E lē tatau i auauna a le Alii ona mananao i mea faaletino, aua o a ea meatotino i le Alii?; 10–16, E tatau ina latou lafoai le faatauvaa o le agaga, ma o a latou taulaga o le a paia i le Alii.

1 E Moni ua faapea ona fetalai mai o le Alii i laʼu auauna o Viliamu Mareko, ma laʼu auauna foi o Newel K. Whitney, ia tuu atu ia te i laua e faamaumaututu faavave a laua pisinisi ma malaga atu mai le laueleele o Katelani, ae lei toe auina atu e Aʼu, o le Alii, le kiona i luga o le lalolagi.

2 Ia tuu atu ia i laua ia ala mai, ma tutulai, ma o mai, ma lē faatuai, aua o Aʼu, o le Alii, ua poloaiina.

3 O lea, afai la te faatuai o le a lē lelei ia i laua.

4 Ia tuu atu ia te i laua ia salamo ia laua agasala uma, ma o laua naunauga faaletuʼinanau uma, i oʼu luma, ua fetalai mai ai le Alii; aua o a ea ameatotino ia te aʼu? ua fetalai mai ai le Alii.

5 Ia tuu atu meatotino a Katelani ia faaliliu atu mo aʼaitalafu, ua fetalai mai ai le Alii. Ia tuu atu ia mea, ua fetalai mai ai le Alii, ma o soo se mea e totoe, ia tuu pea i o oulua lima, ua fetalai mai ai le Alii.

6 Aua pe ua lē a aʼu ea manu felelei o le lagi, ma iʼa foi o le sami, ma manu vaefa o mauga? Ou te lei faia ea le lalolagi? Ua Ou lē umia ea ataunuuga o autau uma a atunuu o le lalolagi?

7 O lea, Ou te lē faia ea nofoaga atuufua ia fotu ma fuga mai, ma fua tele mai? ua fetalai mai ai le Alii.

8 Ua lē lava ea se avanoa i luga o mauga o aAtamu-onai-Amani, ma i luga o fanua laugatasi o Olaha eSaianea, po o le ilaueleele sa nofo ai Atamu, ua tatau ai ona oulua mananao i lena mea ua nao se matāua, ma faatalalē ai i mataupu sili atu ona mamafa?

9 O lea, o mai i luga nei i le laueleele o loʼu nuu, o Siona.

10 Ia tuu atu i laʼu auauna o Viliamu Mareko ia afaamaoni i mea iti, ma o le a avea ai o ia ma pule i mea e tele. Ia tuu atu ia te ia e pulefaamalumalu i totonu o loʼu nuu i le aai o Fa Uesi, ma ia tuu atu ia te ia ia faamanuiaina i faamanuiaga o loʼu nuu.

11 Ia tuu atu i laʼu auauna o Newel K. Whitney ia maasiasi i le au aNikalaitai ma a latou emea inosia faalilolilo uma, ma lona faatauvaa atoa o le agaga i oʼu luma, ua fetalai mai ai le Alii, ma sau i luga i le laueleele o Atamu-onai-Amani, ma avea o se iepikopo i loʼu nuu, ua fetalai mai ai le Alii, e lē i le igoa ae i galuega, ua fetalai mai ai le Alii.

12 O lenei foi, Ou te fai atu ia te outou, Ou te manatua laʼu auauna o aOliva Kurena; faauta, e moni Ou te fai atu ia te ia o le a manatua i le paia lona igoa mai lea tupulaga i lea tupulaga, e faavavau faavavau lava, ua fetalai mai ai le Alii.

13 O lea, ia tuu atu ia te ia e finafinau faamaoni mo le laveaiina o le Au Peresitene Sili o laʼu Ekalesia, ua fetalai mai ai le Alii; ma a paʼū o ia o le a toe tulai mai o ia, ona o le a sili atu le paia o lana ataulaga ia te aʼu nai lo ona faatelega, ua fetalai mai ai le Alii.

14 O lea, ia tuu atu ia te ia ia sau vave iinei, i le laueleele o Siona; ma o le a faia o ia ma faatauoloa mo loʼu igoa i le taimi e tatau ai, ua fetalai mai ai le Alii, mo le manuia o loʼu nuu.

15 O lea ia leai se tagata e inoino i laʼu auauna o Oliva Kurena, ae ia tuu atu faamanuiaga o loʼu nuu ia i ai i luga o ia e faavavau ma faavavau lava.

16 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu i aʼu auauna uma i le laueleele o Katelani ia manatua le Alii lo latou Atua, ma loʼu fale foi, ia teuina ma tausia i le paia, ma faatoilalo e faatau-tupe i loʼu lava taimi e tatau ai, ua fetalai mai ai le Alii. E faapea lava. Amene.