Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 118
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 118

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Fa Uesi, Misuri, 8 Iulai 1838, i le tali mai i le talosaga, “Faailoa mai ia i matou lou finagalo, le Alii e, e faatatau i le Toasefululua” (History of the Church, 3:46).

1–3, O le a tuu mai e le Alii mea mo aiga o le Toasefululua; 4–6, Ua faatutumu avanoa i le Toasefululua.

1 E Moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii: Ia tuu atu ia faia faavave se konafesi; ia tuu atu ia faatulaga le Toasefululua; ma ia tuu atu ia tofia ni alii e asui i tulaga o i latou ua pauu.

2 Ia tuu atu i laʼu auauna o aTomasi e nofo pea mo se vaitau i le laueleele o Siona, e faasalalau atu laʼu upu.

3 Ia tuu atu i e e totoe e faaauau pea ona talai atu mai le itula lena, ma afai latou te faia lenei mea i le maualalo atoa o le loto, i le agamalu ma le alotomaualalo, ma le etali-tiga, o Aʼu, o le Alii, Ou te tuu atu ia i latou se folafolaga o le a Ou tuu atu mea mo o latou aiga; ma o le a tatalaina se faitotoa aoga mo i latou, mai le taimi lena i luma.

4 Ma o le tautotogo a sau, ia tuu atu i latou e o atu i luga o vai tetele, ma folafola atu iina laʼu talalelei, o lona atoatoaga, ma molimau atu i loʼu igoa.

5 Ia tuu atu ia te i latou e o ese atu mai laʼu au paia i le aai o Fa Uesi, i le aso luasefulu-ono o Aperila e sosoo ai, i le fasi fanua o le a fausia ai loʼu fale, ua fetalai mai ai le Alii.

6 Ia tuu atu i laʼu auauna o Ioane Taylor, ma laʼu auauna foi o Ioane E. Page, ma laʼu auauna foi o Wilford Woodruff, ma laʼu auauna foi o Willard Richards, ia tofia e faatutumu tulaga o i latou o e ua pauu, ma ia faafesootai aloaia i latou e uiga i o latou tofiga.