Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 47
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 47

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 8 Mati 1831 (History of the Church, 1:166). Ae lei oo mai i le taimi lenei, sa avea Oliva Kaotui ma tusi talafaasolopito ma tusitalafaamaumau o le Ekalesia. Sa lei sailia e Ioane Uitimera se tofiga e avea ma tusi talafaasolopito, ae, ina ua talosagaina e auauna atu i lenei tofiga, sa fai mai o ia o le a ia usiusitai i le finagalo o le Alii i le mataupu lea. Sa auauna muamua o ia o se failautusi i le Perofeta i le faamaumauga o le tele o faaaliga na maua i le eria o Feiete, Niu Ioka.

1–4, Ua tofia Ioane Uitimera e tausia le talafaasolopito o le Ekalesia ma tusi mo le Perofeta.

1 Faauta, ua ao ia te aʼu ona tusi ma tausia e laʼu auauna o Ioane se atalafaasolopito faia pea, ma fesoasoani ia te oe, laʼu auauna, Iosefa, i le tusia o mea uma o le a tuu atu ia te oe, seia oo ina valaauina o ia i ni isi tiute.

2 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te oe, e mafai foi ona ia sii aʼe lona leo i sauniga-lotu, i soo se taimi e tatau ai.

3 O lenei foi, Ou te fai atu ia te oe ia tofia o ia na te tausia e lē aunoa le talafaamaumau ma le talafaasolopito o le ekalesia; aua ua Ou tofia Oliva Kaotui i se isi tofi.

4 O le mea lea, o le a tuu atu ai ia te ia, i le tulaga e oo i ai le faamaoni o ia, e le aFaamafanafana, na te tusia nei mea. Ia faapea lava. Amene.