Nauk in zaveze 138
  Footnotes
  Theme

  138. razdelek

  Videnje, dano predsedniku Josephu F. Smithu v Salt Lake Cityju v Utahu 3. oktobra 1918. Predsednik Smith je v otvoritvenem nagovoru na 89. jesenski generalni konferenci Cerkve 4. oktobra 1918 razglasil, da je v prejšnjih mesecih prejel več božanskih sporočil. Predsednik Smith je eno teh, ki se je nanašalo na to, kako je Odrešenik odšel k duhovom mrtvih, ko je bilo njegovo telo v grobu, prejel prejšnji dan. Zapisano je bilo nemudoma po zaključku konference. 31. oktobra 1918 je bilo predloženo svetovalcema v Prvem predsedstvu, svètu dvanajsterih in patriarhu, ti pa so ga soglasno sprejeli.

  1–10 Predsednik Joseph F. Smith premišljuje o Petrovih zapisih in Gospodovem prihodu v svet duhov. 11–24 Predsednik Smith vidi pravične mrtve, zbrane v raju in Kristusovo delovanje med njimi. 25–37 Vidi, kako je bilo med duhovi organizirano pridiganje evangelija. 38–52 V svetu duhov vidi Adama, Evo in številne od svetih prerokov, ki so na stanje svojega duha pred svojim vstajenjem gledali kot na ujetništvo. 53–60 Današnji pravični mrtvi s svojim delom nadaljujejo v svetu duhov.

  1 Tretjega oktobra v letu devetnajsto in osemnajstega sem sedél v svoji sobi in apremišljeval o svetih spisih;

  2 in razmišljal o velikem aodkupnem žrtvovanju, ki ga je Božji Sin izvršil za bodkupitev sveta;

  3 in veliki ter čudoviti aljubezni, ki sta jo pokazala Oče in Sin, s tem ko je na svet prišel bOdkupitelj;

  4 da bi bilo človeštvo preko njegove aodkupne daritve in s bposlušnostjo evangelijskim načelom odrešeno.

  5 Ko sem bil tako zatopljen, sem se v mislih vrnil k zapisom apostola Petra, k aprvotnim svetim, ki so bili razkropljeni po bPontu, Galatiji, Kapadokiji in drugih delih Azije, kjer se je evangelij pridigal po Gospodovem križanju.

  6 Odprl sem Sveto pismo in prebral tretje in četrto poglavje Prvega Petrovega pisma in ko sem bral, sem bil močno prevzet, bolj kot sem bil kdaj prej, nad naslednjimi odlomki:

  7 »Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi [nas] pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen.

  8 V tem Duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v aječi;

  9 tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse potrpežljivo čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno osem duš.« (1 Pt 3:18–20)

  10 »Zato je bil tudi mrtvim oznanjen evangelij, da bi bili sicer v mesu sojeni kot ljudje, v Duhu pa bi živeli po Božje.« (1 Pt 4:6)

  11 Ko sem premišljeval o tem, kar je azapisano, so se mi odprle boči razumevanja in nad menoj je cbil Gospodov Duh in videl sem množice dmrtvih, tako majhne kot velike.

  12 In tam se je na enem kraju zbrala brezštevilna skupina duhov apravičnih, ki so bili bzvesti v pričevanju o Jezusu, ko so živeli na zemlji;

  13 in ki so darovali ažrtev po prispodobi velike žrtve Božjega Sina in so v Odkupiteljevem imenu btrpeli stiske.

  14 Vsi ti so odšli iz tega življenja, trdni v aupanju na veličastno bvstajenje, preko cmilostljivosti Boga dOčeta in njegovega eedinorojenega Sina, Jezusa Kristusa.

  15 Videl sem, da sta jih navdajali aradost in veselje in so se skupaj radostili, ker se je dan njihove rešitve približal.

  16 Zbrali so se, pričakujoč prihod Božjega Sina v asvet duhov, da bi razglasil njihovo odkupitev iz bspon smrti.

  17 Njihov speči prah naj bi se apovrnil v popolno telo, bkost na kost in tetive in meso nanje, cduh in telo pa naj bi se združila, da nikdar več ne bosta ločena, da bodo lahko prejeli polnost dradosti.

  18 Ko je ta ogromna množica čakala in se pogovarjala, radosteč se ure svoje rešitve iz verig smrti, se je prikazal Božji Sin in razglasil asvobodo ujetnikom, ki so bili zvesti;

  19 in tam jim je apridigal večni bevangelij, nauk vstajenja in odkupitev človeštva od cpadca in od posameznikovih grehov pod pogoji dkesanja.

  20 Toda k ahudobnim ni šel in med brezbožnimi in neskesanimi, ki so se bonečastili, ko so bili v mesu, se njegov glas ni dvigal;

  21 niti niso uporniški, ki so zavrnili pričevanja in svarila starodavnih prerokov, gledali njegove navzočnosti, niti videli njegovega obraza.

  22 Kjer so bili ti, je vladala atema, med pravičnimi pa je bil bmir;

  23 in sveti so se radostili svoje aodkupitve in upognili bkoleno in priznali Božjega Sina za svojega Odkupitelja in Rešitelja iz smrti in cverig pekla.

  24 Njihovo obličje je ažarelo in žar iz Gospodove navzočnosti je bil na njih in bpeli so hvale njegovemu svetemu imenu.

  25 Čudil sem se, kajti razumel sem, da je Odrešenik približno tri leta opravljal svoje služenje med Judi in tistimi iz Izraelove hiše, prizadevajoč si, da bi jih učil o večnem evangeliju in jih klical h kesanju;

  26 in vendarle jih je bilo navkljub njegovim mogočnim delom in čudežem in razglašanju resnice z veliko amočjo in polnomočjem le nekaj, ki so prisluhnili njegovemu glasu in se radostili v njegovi navzočnosti in iz njegovih rok prejeli odrešitev.

  27 Toda njegovo delovanje med tistimi, ki so umrli, je bilo omejeno na akratek vmesni čas med križanjem in njegovim vstajenjem;

  28 in spraševal sem se ob Petrovih besedah — kjer je rekel, da je Božji Sin pridigal duhovom v ječi, ki so bili nekoč neposlušni, ko jih je prej Bog v Noetovem času nadvse potrpežljivo čakal — in kako je lahko tistim duhovom pridigal in med njimi potrebno delo opravil v tako kratkem času.

  29 In ko sem se spraševal, so se mi oči odprle in je bilo moje razumevanje arazsvetljeno in sem dojel, da Gospod sam ni šel med hudobne in neposlušne, ki so zavrnili resnico, da bi jih učil;

  30 toda glej, izmed pravičnih je organiziral svoje sile in določil glasnike, oblečene v amoč in polnomočje, in jih pooblastil, da so šli in luč evangelija prinesli tistim, ki so bili v btemi, in sicer cvsem človeškim duhovom; in tako se je evangelij pridigal mrtvim.

  31 In izvoljeni glasniki so šli razglašat dan, asprejemljiv pri Gospodu, in razglašat bsvobodo ujetnikom, ki so bili ujeti, in sicer vsem, ki so se hoteli pokesati svojih grehov in sprejeti evangelij.

  32 Tako se je evangelij pridigal tistim, ki so aumrli v svojih grehih brez bspoznanja resnice oziroma v prestopku, ker so zavrnili preroke.

  33 Učili so jih avero v Boga, kesanje zaradi greha, bnamestniški krst za codpuščanje grehov, ddar Svetega Duha s polaganjem rok,

  34 in vsa druga evangelijska načela, ki so jih morali poznati, zato da so se pripravili, da bi se jim lahko asodilo glede na ljudi v mesu, v duhu pa bi živeli po Božje.

  35 In med mrtvimi, tako majhnimi kot velikimi, nepravičnimi prav kakor zvestimi, je bilo torej razkrito, da je bila odkupitev opravljena tako, da se je Božji Sin ažrtvoval na bkrižu.

  36 Tako je bilo razkrito, da je naš Odkupitelj svoj čas med bivanjem v svetu duhov namenil poučevanju in pripravi zvestih duhov aprerokov, ki so o njem pričevali v mesu;

  37 da bi sporočilo o odkupitvi lahko ponesli vsem mrtvim, do katerih sam ni mogel zaradi njihovega aupora in prestopka, da bi njegove besede lahko slišali tudi preko delovanja njegovih služabnikov.

  38 Med velikimi in mogočnimi, ki so se zbrali na tem ogromnem zborovanju pravičnih, so bili oče aAdam, Staroletni in oče vseh,

  39 in naša veličastna mati aEva s svojimi številnimi zvestimi hčerami, ki so živele v dolgih stoletjih in častile pravega in živega Boga.

  40 Tam je bil aAbel, prvi bmučenik, in njegov brat cSet, eden od mogočnih, ki je bil izrezana dpodoba svojega očeta Adama.

  41 Tam so bili tudi aNoe, ki je svaril pred potopom; bSem, velik cvéliki duhovnik; dAbraham, oče zvestih; eIzak, fJakob in gMojzes, veliki Izraelov zakonodajalec;

  42 in aIzaija, ki je s preroštvom razglasil, da je bil Odkupitelj maziljen zato, da poveže strte v srcu, da razglasi svobodo bujetnikom in izhod iz cječe tistim, ki so bili zaprti.

  43 Nadalje, tam so bili tudi aEzekiel, ki mu je bila v videnju pokazana velika dolina bsuhih kosti, ki naj bi bile prekrite z mesom, da bi spet vstale v cvstajenju mrtvih, žive duše;

  44 aDaniel, ki je predvidel in napovedal ustanovitev Božjega bkraljestva v poslednjih dneh, ki nikoli več ne bo ne uničeno, ne dano drugemu ljudstvu;

  45 aElias, ki je bil z Mojzesom na Gori bspremenitve;

  46 in aMalahija, prerok, ki je pričeval o prihodu bElija — o katerem je Moroni prav tako govoril preroku Josephu Smithu, ko je izjavil, da bo prišel, preden se bo pričel véliki in strašni Gospodov cdan.

  47 Prerok Elija naj bi v asrca človeških otrok položil obljube, dane njihovim očetom,

  48 ki dajejo slutiti o velikem adelu, ki naj bi se izvajalo v Gospodovih btempljih v crazdobju polnosti časov za odkupitev mrtvih in dpečatenje otrok k staršem, da ne bi bila ob njegovem prihodu vsa zemlja udarjena s prekletstvom in povsem razdejana.

  49 Vsi ti in številni drugi, in sicer apreroki, ki so prebivali med Nefijci in pričevali o prihodu Božjega Sina, so se pridružili ogromnemu zborovanju in čakali svojo rešitev,

  50 kajti mrtvi so na dolgo odsotnost svojega aduha iz telesa gledali kot na bujetništvo.

  51 Té je Gospod učil in jim dal amoč, da so vstali po njegovem vstajenju od mrtvih, da so vstopili v kraljestvo njegovega Očeta, kjer so bili okronani z bnesmrtnostjo in cvečnim življenjem,

  52 in odtlej nadaljujejo s svojim delom, kakor je Gospod obljubil, in so deležni vseh ablagoslovov, ki so bili prihranjeni za tiste, ki ga ljubijo.

  53 V svetu duhov so bili tudi prerok Joseph Smith in moj oče Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff in drugi izvoljeni duhovi, ki so bili aprihranjeni, da bodo prišli v polnosti časov, da bodo sodelovali pri polaganju btemeljev velikega dela poslednjih dni,

  54 vključno z gradnjo templjev in izvajanjem uredb v njih za odkupitev amrtvih.

  55 Opazil sem, da so bili tudi ti med aplemenitimi in vélikimi, ki so bili bizvoljeni na začetku, da bodo vladarji v Božji Cerkvi.

  56 Celo preden so se rodili, so, s številnimi drugimi, prejeli svoje prve lekcije v svetu duhov in bili apripravljeni, da bodo prišli ob Gospodovem lastnem bčasu, da bodo delali v njegovem cvinogradu za odrešitev človeških duš.

  57 Videl sem, da so zvesti astarešine tega razdobja, potem ko so iz tega življenja odšli, svoje delo nadaljevali, tako da so pridigali evangelij kesanja in odkupitve preko žrtvovanja edinorojenega Božjega Sina med tistimi, ki so v btemi in v suženjstvu greha v ogromnem svetu duhov mrtvih.

  58 Mrtvi, ki se pokesajo, bodo aodkupljeni zaradi poslušnosti buredbam Božje hiše,

  59 in potem ko bodo odplačali kazen za svoje prestopke in bodo čistó aumiti, bodo prejeli plačilo po svojih bdelih, saj so dediči odrešitve.

  60 Tako mi je bilo razodeto videnje o odkupitvi mrtvih in pričujem in vem, da je to pričevanje aresnično, preko blagoslova našega Gospoda in Odrešenika, Jezusa Kristusa; tako je. Amen.