Ukurasa wa Jina
  Footnotes

  Mafundisho
  na
  Maagano

  ya Kanisa la Yesu Kristo
  la Watakatifu wa Siku za Mwisho

  Yenye Mafunuo Yaliyotolewa
  kwa Nabii, Joseph Smith
  Pamoja na Nyongeza Zilizotolewa
  kwa Warithi Wake
  katika Urais wa Kanisa

  Kimechapishwa na
  Kanisa la Yesu Kristo
  la Watakatifu wa Siku za Mwisho

  Salt Lake City, Utah, USA