Maandiko Matakatifu
Ukurasa wa Jina


Mafundisho na
Maagano

ya Kanisa la Yesu Kristo
la Watakatifu wa Siku za Mwisho

Yenye Mafunuo Yaliyotolewa
kwa Nabii, Joseph Smith
Pamoja na Nyongeza Zilizotolewa
kwa Warithi Wake
katika Urais wa Kanisa

Kimechapishwa na
Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho

Jiji la Salt Lake, Utah, Marekani