Maandiko
Mafundisho na Maagano 116
iliyopita inayofuata

Sehemu ya 116

Ufunuo uliotolewa kwa Joseph Smith Nabii, karibu na Kivuko cha Wight, mahali paitwapo Spring Hill, Wilaya ya Daviess, Missouri, 19 Mei 1838.

1 Spring Hill Bwana alipaita aAdamu-ondi-Amani, kwa sababu, alisema, ndipo mahali ambapo bAdamu atakuja kuwatembelea watu wake, au cMzee wa Siku atakapokaa, kama ilivyonenwa na Danieli nabii.