Maandiko Matakatifu
Utaratibu wa Wendo wa Yaliyomo


Utaratibu wa Wendo wa Yaliyomo

Tarehe

Mahali

Sehemu

Tarehe

1823

Septemba

Mahali

Manchester, New York

Sehemu

2

Tarehe

1828

Julai

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

3

Tarehe

1829

Februari

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

4

Tarehe

1829

Machi

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

5

Tarehe

1829

Aprili

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

6, 7, 8, 9, 10

Tarehe

1829

Mei

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

11, 12, 13*

Tarehe

1829

Juni

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

14, 15, 16, 17, 18

Tarehe

1829

Kiangazi

Mahali

Manchester, New York

Sehemu

19

Tarehe

1830

Mahali

Wilaya ya Wayne, New York

Sehemu

74

Tarehe

1830

Aprili

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

20*, 21

Tarehe

1830

Aprili

Mahali

Manchester, New York

Sehemu

22, 23

Tarehe

1830

Julai

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

24, 25, 26

Tarehe

1830

Agosti

Mahali

Harmony, Pennsylvania

Sehemu

27

Tarehe

1830

Septemba

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

28, 29, 30, 31

Tarehe

1830

Oktoba

Mahali

Manchester, New York

Sehemu

32

Tarehe

1830

Oktoba

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

33

Tarehe

1830

Novemba

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

34

Tarehe

1830

Desemba

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

35*, 36*, 37*

Tarehe

1831

Januari

Mahali

Fayette, New York

Sehemu

38, 39, 40

Tarehe

1831

Februari

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

41, 42, 43, 44

Tarehe

1831

Machi

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

45, 46, 47, 48

Tarehe

1831

Mei

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

49, 50

Tarehe

1831

Mei

Mahali

Thompson, Ohio

Sehemu

51

Tarehe

1831

Juni

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

52, 53, 54, 55, 56

Tarehe

1831

Julai

Mahali

Sayuni, Wilaya ya Jackson, Missouri

Sehemu

57

Tarehe

1831

Agosti

Mahali

Sayuni, Wilaya ya Jackson, Missouri

Sehemu

58, 59

Tarehe

1831

Agosti

Mahali

Independence, Missouri

Sehemu

60

Tarehe

1831

Agosti

Mahali

Mto Missouri, Missouri

Sehemu

61

Tarehe

1831

Agosti

Mahali

Chariton, Missouri

Sehemu

62

Tarehe

1831

Agosti

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

63

Tarehe

1831

Septemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

64

Tarehe

1831

Oktoba

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

65, 66

Tarehe

1831

Novemba

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

1, 67, 68, 69, 70, 133

Tarehe

1831

Desemba

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

71

Tarehe

1831

Desemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

72

Tarehe

1832

Januari

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

73

Tarehe

1832

Januari

Mahali

Amherst, Ohio

Sehemu

75

Tarehe

1832

Februari

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

76

Tarehe

1832

Machi

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

77, 79, 80, 81

Tarehe

1832

Machi

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

78

Tarehe

1832

Aprili

Mahali

Independence, Missouri

Sehemu

82, 83

Tarehe

1832

Agosti

Mahali

Hiram, Ohio

Sehemu

99

Tarehe

1832

Septemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

84

Tarehe

1832

Novemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

85

Tarehe

1832

Desemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

86, 87*, 88

Tarehe

1833

Februari

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

89

Tarehe

1833

Machi

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

90, 91, 92

Tarehe

1833

Mei

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

93

Tarehe

1833

Juni

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

95, 96

Tarehe

1833

Agosti

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

94, 97, 98

Tarehe

1833

Oktoba

Mahali

Perrysburg, New York

Sehemu

100

Tarehe

1833

Desemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

101

Tarehe

1834

Februari

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

102, 103

Tarehe

1834

Aprili

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

104*

Tarehe

1834

Juni

Mahali

Mto Fishing, Missouri

Sehemu

105

Tarehe

1834

Novemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

106

Tarehe

1835

Aprili

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

107

Tarehe

1835

Agosti

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

134

Tarehe

1835

Desemba

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

108

Tarehe

1836

Januari

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

137

Tarehe

1836

Machi

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

109

Tarehe

1836

Aprili

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

110

Tarehe

1836

Agosti

Mahali

Salem, Massachusetts

Sehemu

111

Tarehe

1837

Julai

Mahali

Kirtland, Ohio

Sehemu

112

Tarehe

1838

Machi

Mahali

Far West, Missouri

Sehemu

113*

Tarehe

1838

Aprili

Mahali

Far West, Missouri

Sehemu

114, 115

Tarehe

1838

Mei

Mahali

Spring Hill, Wilaya ya Daviess, Missouri

Sehemu

116

Tarehe

1838

Julai

Mahali

Far West, Missouri

Sehemu

117, 118, 119, 120

Tarehe

1839

Machi

Mahali

Gereza la Liberty, Wilaya ya Clay, Missouri

Sehemu

121, 122, 123

Tarehe

1841

Januari

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

124

Tarehe

1841

Machi

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

125

Tarehe

1841

Julai

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

126

Tarehe

1842

Septemba

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

127, 128

Tarehe

1843

Februari

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

129

Tarehe

1843

Aprili

Mahali

Ramus, Illinois

Sehemu

130

Tarehe

1843

Mei

Mahali

Ramus, Illinois

Sehemu

131

Tarehe

1843

Julai

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

132

Tarehe

1844

Juni

Mahali

Nauvoo, Illinois

Sehemu

135

Tarehe

1847

Januari

Mahali

Winter Quarters (sasa Nebraska)

Sehemu

136

Tarehe

1890

Oktoba

Mahali

Jiji la Salt Lake, Utah

Sehemu

Tamko Rasmi 1

Tarehe

1918

Oktoba

Mahali

Jiji la Salt Lake, Utah

Sehemu

138

Tarehe

1978

Juni

Mahali

Jiji la Salt Lake, Utah

Sehemu

Tamko Rasmi 2

  • Hapo au karibu na mahali palipotajwa