Maandiko
Utaratibu wa Wendo wa Yaliyomo


Utaratibu wa Wendo wa Yaliyomo

Tarehe

Mahali

Sehemu

1823

Septemba

Manchester, New York

2

1828

Julai

Harmony, Pennsylvania

3

1829

Februari

Harmony, Pennsylvania

4

Machi

Harmony, Pennsylvania

5

Aprili

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9, 10

Mei

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13*

Juni

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

Kiangazi

Manchester, New York

19

1830

Wilaya ya Wayne, New York

74

Aprili

Fayette, New York

20*, 21

Aprili

Manchester, New York

22, 23

Julai

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

Agosti

Harmony, Pennsylvania

27

Septemba

Fayette, New York

28, 29, 30, 31

Oktoba

Manchester, New York

32

Oktoba

Fayette, New York

33

Novemba

Fayette, New York

34

Desemba

Fayette, New York

35*, 36*, 37*

1831

Januari

Fayette, New York

38, 39, 40

Februari

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

Machi

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48

Mei

Kirtland, Ohio

49, 50

Mei

Thompson, Ohio

51

Juni

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

Julai

Sayuni, Wilaya ya Jackson, Missouri

57

Agosti

Sayuni, Wilaya ya Jackson, Missouri

58, 59

Agosti

Independence, Missouri

60

Agosti

Mto Missouri, Missouri

61

Agosti

Chariton, Missouri

62

Agosti

Kirtland, Ohio

63

Septemba

Kirtland, Ohio

64

Oktoba

Hiram, Ohio

65, 66

Novemba

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 70, 133

Desemba

Hiram, Ohio

71

Desemba

Kirtland, Ohio

72

1832

Januari

Hiram, Ohio

73

Januari

Amherst, Ohio

75

Februari

Hiram, Ohio

76

Machi

Hiram, Ohio

77, 79, 80, 81

Machi

Kirtland, Ohio

78

Aprili

Independence, Missouri

82, 83

Agosti

Hiram, Ohio

99

Septemba

Kirtland, Ohio

84

Novemba

Kirtland, Ohio

85

Desemba

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

Februari

Kirtland, Ohio

89

Machi

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

Mei

Kirtland, Ohio

93

Juni

Kirtland, Ohio

95, 96

Agosti

Kirtland, Ohio

94, 97, 98

Oktoba

Perrysburg, New York

100

Desemba

Kirtland, Ohio

101

1834

Februari

Kirtland, Ohio

102, 103

Aprili

Kirtland, Ohio

104*

Juni

Mto Fishing, Missouri

105

Novemba

Kirtland, Ohio

106

1835

Aprili

Kirtland, Ohio

107

Agosti

Kirtland, Ohio

134

Desemba

Kirtland, Ohio

108

1836

Januari

Kirtland, Ohio

137

Machi

Kirtland, Ohio

109

Aprili

Kirtland, Ohio

110

Agosti

Salem, Massachusetts

111

1837

Julai

Kirtland, Ohio

112

1838

Machi

Far West, Missouri

113*

Aprili

Far West, Missouri

114, 115

Mei

Spring Hill, Wilaya ya Daviess, Missouri

116

Julai

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

Machi

Gereza la Liberty, Wilaya ya Clay, Missouri

121, 122, 123

1841

Januari

Nauvoo, Illinois

124

Machi

Nauvoo, Illinois

125

Julai

Nauvoo, Illinois

126

1842

Septemba

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

Februari

Nauvoo, Illinois

129

Aprili

Ramus, Illinois

130

Mei

Ramus, Illinois

131

Julai

Nauvoo, Illinois

132

1844

Juni

Nauvoo, Illinois

135

1847

Januari

Winter Quarters (sasa Nebraska)

136

1890

Oktoba

Jiji la Salt Lake, Utah

Tamko Rasmi 1

1918

Oktoba

Jiji la Salt Lake, Utah

138

1978

Juni

Jiji la Salt Lake, Utah

Tamko Rasmi 2

  • Hapo au karibu na mahali palipotajwa