Mūzika
Dievišķais Gars
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

2

Dievišķais Gars

Gavilējot

1. Deg dievišķais Gars mūsu sirdīs kā liesma,

Sāk piepildīties apsolītais dienās pēdējās,

Kā sendienās vīzijas paveras skatam

Un eņģeļi no jauna mūsu vidū nolaižas.

[Chorus]

Lai sajaucas balsis ar debesu pulkiem:

„Ozianna, Ozianna, Ozianna lai skan!

Gods Augstībā lai Jēram un Debesu Tēvam

Caur laiku laikiem mūžīgiem, āmen un āmen!“

2. Tas Kungs lej pār svētajiem sapratnes gaismu

Un līdz ar visu citu taisnu tiesu atjauno.

Viņš izplata pasaulē atziņas spēku,

Uz zemes debess noslēpumu durvis atdarot.

[Chorus]

Lai sajaucas balsis ar debesu pulkiem:

„Ozianna, Ozianna, Ozianna lai skan!

Gods Augstībā lai Jēram un Debesu Tēvam

Caur laiku laikiem mūžīgiem, āmen un āmen!“

3. Mēs, svinīgi sanākot, lūdzamies garā,

Lai visās zemēs izplatītos Dieva valstība,

Lai svētības, vīzijas, godības iegūt

Mums palīdzētu nesatricināma ticība.

[Chorus]

Lai sajaucas balsis ar debesu pulkiem:

„Ozianna, Ozianna, Ozianna lai skan!

Gods Augstībā lai Jēram un Debesu Tēvam

Caur laiku laikiem mūžīgiem, āmen un āmen!“

4. Mēs gaidām to laimīgo, svētīgo dienu,

Kad Jēzus, liesmu apņemts, uguns ratos lejup nāks.

Viņš Efraimam Ciānā svētības piešķirs,

Un jērs ar lauvu kopā droši izies ganībās.

[Chorus]

Lai sajaucas balsis ar debesu pulkiem:

„Ozianna, Ozianna, Ozianna lai skan!

Gods Augstībā lai Jēram un Debesu Tēvam

Caur laiku laikiem mūžīgiem, āmen un āmen!“

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835). Dziedāta Kērtlandes Tempļa iesvētīšanā 1836. gadā.

Mūzika: autors nezināms, ap 1844. g.

Mācība un Derības 109:79–80

Mācība un Derības 110