Mūzika
Mēs sanākam kā māsas (sievietēm)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

195

Mēs sanākam kā māsas

sievietēm

Dziļdomīgi

1. Mēs sanākam kā māsas

šai dienā svētajā

To Kungu Dievu pielūgt,

par Viņu liecināt.

Lai Svētais Gars kā dūja

mūs šodien apciemo,

Ar mīlestības gaismu

mums sirdis piepildot!

2. Mēs sanākam, lai lemtu,

kā kalpot tuvākiem.

Lai žēlsirdība vada,

kad palīdzam mēs tiem!

Ja, nežēlojot spēkus,

uz mērķi tieksimies,

Būs eņģeļi mums līdzās

un vadīs mīļais Dievs.

3. Uz svētībām mums durvis

ir atdarījis Dievs,

Lai mūžam varam dzīvot

ar Debess vecākiem.

Mēs sanākam, lai slavu

Tam Kungam dziedātu

Un, klausot Viņam, tiektos

uz dzīvi mūžīgu.

Vārdi: Paul L. Anderson (dz.1946). © 1985 IRI

Mūzika: Bonnie Lauper Goodliffe (dz.1943). © 1985 IRI

Mācība un Derības 59:9–11, 23

Jēkaba v. 1:27