Mūzika
Tik laipni pamāca
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

68

Tik laipni pamāca

Maigi

1. Tik laipni pamāca,

Tik maigi vada Dievs!

Ļauj Viņam rūpju nastu nest,

Uz Viņu paļaujies!

2. Dievs vienmēr nomodā

Par Saviem svētajiem,

Zem Viņa rokas varenās

Tik droši dzīvot tiem!

3. Kamdēļ tu rūpēm ļauj

Pie zemes sevi liekt?

Pie Debess Tēva troņa steidz,

Pie Viņa veldzējies!

4. Dievs vienmēr labvēlīgs

Un mūžam nemainīgs.

Tam rūpju nastu atdošu

Un līksmi dziedāšu.

Vārdi: Philip Doddridge (1702–1751)

Mūzika: Hans G. Nägeli (1773–1836); Lowell Mason (1792–1872) aranžējums

1. Jāņa v. 5:3

Psalmi 55:23