Mūzika
Lai miers tev, dvēsele!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

67

Lai miers tev, dvēsele!

Mierīgi

1. Lai miers tev, dvēsele! Tas Kungs ir līdzās.

Ar pacietību dzīves krustu nes!

Jel paļaujies — pats Dievs par tevi gādās

Un mūžam uzticīgi palīdzēs!

Ak, rimsti, dvēsele! Tavs Debess draugs

Caur ceļu ērkšķainu gūt laimi ļaus.

2. Lai miers tev, dvēsele! Viss Dieva rokās —

Gan tava pagātne, gan tas, kas būs.

Lai atdzimst cerība un pagaist šaubas!

Reiz visus noslēpumus atklās Kungs.

Ak, rimsti, dvēsele! Pat niknās vētras

Arvien vēl Viņa balsi atceras.

3. Lai miers tev, dvēsele! Drīz stunda sitīs,

Kad mūžīgi ar Dievu dzīvosim.

Tad bailes, vilšanās un bēdas gaisīs,

Mēs mīlestībai, laimei atdzimsim.

Ak, rimsti, dvēsele! Kad dzīve beigsies,

Mēs debesīs cits citu satiksim.

Vārdi: Katharina von Schlegel (dz. 1697); atdz. Jane Borthwick (1813–1897)

Mūzika: Jean Sibelius (1865–1957). © 1900 by Breitkopf and Härtel. Aranžējums © 1933 by the Presbyterian Board of Christian Education; renewed 1961. No gr. The Hymnal. Publicēts ar The Westminster Press, Philadelphia, PA atļauju. Bez rakstiskas autortiesību īpašnieka atļaujas pavairot aizliegts.

Psalmi 37:3–9

Mācība un Derības 101:14–16, 35–38