Mūzika
Pateicamies par pravieti
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

10

Pateicamies par pravieti

Priecīgi

1. Pateicamies par pravieti, ko sūti dienās pēdējās šai pasaulei,

Par to gaismu, ko evanģēlijs dāvā mūsu dvēselei un sapratnei,

Par svētībām mēs pateicamies, ko tik devīgi dāvā Tu mums,

Mēs prieku, Tev kalpojot, rodam, Tavām pavēlēm paklausot, Kungs!

2. Kad grūtību mākoņi satumst, lai sirdsmieru mums laupītu,

Tos mirdzoša cerība kliedē, jo zinām — mūs izglābsi Tu!

Nav šaubu, ka labvēlīgs būsi, to pagātne pierāda mums,

Un tos, kas pret Ciānu cīnās, visbeidzot Tu sakausi, Kungs!

3. Mēs slavēsim Tevi nepārtraukti, žēlastībā tik vēlīgs Tu mums!

Gara gaismu, ko evanģēlijs dāvā, ar prieku mēs pieņemsim, Kungs!

Uz mūžīgu pilnību tiecas svēto patiesā, ticīgā sirds.

Kas noraida Glābēja gaismu, laimes pilnību neiepazīs.

Vārdi: William Fowler (1830–1865)

Mūzika: Caroline Sheridan Norton (1808– ap 1877)

Mācība un Derības 21:1–5

Mosijas 2:41