Mūzika
Mēs Jēzus Vārdu slavēsim
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

110

Mēs Jēzus Vārdu slavēsim

Dedzīgi

1. Mēs Jēzus Vārdu slavēsim,

To dziesmām godinot.

Viņš mira, lai mēs iegūtu

Reiz dzīvi mūžīgo.

2. Viņš, nāves važas sarāvis,

Mums vēstī glābšanu,

Lai ļaudis, grēku atmetot,

Pie Dieva nokļūtu.

3. Viņš, ļauno čūsku uzveicis,

Var elli atdarīt,

No tumšā kapa augšāmcelt,

No nāves atpestīt.

4. Ar pazemību pieņemsim

Šo maizi, ūdeni,

Lai vienmēr atcerētos mēs

Par Kristus upuri!

Vārdi: Richard Alldridge (1815–1896)

Mūzika: Joseph Coslett (1850–1910) 

2. Nefija 9:5, 10–12

Mozus 4:20–21