Mūzika
Jel nāciet, Dieva svētie!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

22

Jel nāciet, Dieva svētie!

Ar entuziasmu

1. Jel nāciet, Dieva svētie, To Kungu godināt —

Rau, pestītie nāk mājās, kā tika sludināts!

Tie pateicībā Dievam pa šauro taku iet

Un, līksmi gavilējot, Tam slavas dziesmas dzied.

2. Jel nāciet, Dieva ļaudis, tik ilgi klīdušie,

Un Pestītāju, Glābēju slavēt nerimstiet!

Tā Kunga dižā roka mums visiem atklājas,

Kad taisnīgos Viņš pulcina dienās pēdējās.

3. Ak, Israēla tauta, nāc priekā gavilē —

Dievs sasauks tavus ļaudis it visur pasaulē

Un atpestīs no jūga, lai dienās pēdējās

Tos Ciānā ar svētajiem sveiktu Pestītājs!

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: John E. Tullidge (1806–1873)

Jeremijas 31:10–14

Jesajas 35:10

Jesajas 52:7–10