Mūzika
Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

48

Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!

Maigi

1. Mīļie bērni, Dievs ir līdzās,

nakt’ un dienu uzmanot,

Tie kas pūlas labu darīt,

svētības reiz iemantos.

Viņš jūs svētīs, Viņš jūs svētīs,

uzticību atalgos!

2. Mīļie bērni, nakt’ un dienu

eņģeļi tur, augstībā,

Visu labo, visu ļauno

uzcītīgi pieraksta.

Esiet šķīsti, tikumīgi!

Svētības jūs sagaida.

3. Mīļie bērni, Dievs jūs māca

Svētā Gara vadībā.

Klusai Gara balsij klausiet!

Sirdi pildīs līksmība.

Uzticīgi kalpi esiet,

Dievu teicot Ciānā!

Vārdi: Charles L. Walker (1832–1904)

Mūzika: John Menzies Macfarlane (1833–1892)

Psalmi 37:3–5

Mācība un Derības 41:1

Mācība un Derības 76:5