Mūzika
Lūgsna ir vēlme kvēlākā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

84

Lūgsna ir vēlme kvēlākā

Mierīgi

1. Lūgsna ir vēlme kvēlākā,

Izteikta klusībā,

Kā uguns liesma apslēpta

Tā sirdi sasilda.

2. Lūgsna ir smaga nopūta,

Skatiens, kas augšup vērsts,

Kad līdzās nav, kas uzklausa,

Vien mīļais Debess Tēvs.

3. Lūgsnu var izteikt vienkārši —

Tā, kā to dara bērns,

Lūgt varam vārdiem cildeniem,

Mūs dzirdēs Debess Tēvs.

4. Dzīvības elpu lūgsna dod

Patiesam kristietim.

Caur nāves vārtiem lūdzot reiz

Pie Dieva nokļūsim.

5. Nožēlas pilna dvēsele

Lūgšanā mieru rod.

Dzied līksmā priekā eņģeļi,

Kad redz mūs pielūdzot.

6. Lūgšanā svētie kļūst kā viens —

Vārdos un rīcībā,

Drīz uzņems Kristus un pats Dievs

Mūs Savā godībā.

7. Svētais Gars vienmēr pavada

Sirsnīgu lūgšanu,

Un Jēzus aizlūdz augstībā

Par dvēseli grēcīgu.

8. Patiesais ceļš un dzīvība,

Aizved pie Dieva mūs!

Tu smēlies spēku lūgšanā,

Kungs, māci mums, kā lūgt!

Vārdi: James Montgomery (1771–1854)

Mūzika: George Careless (1839–1932)

3. Nefijs 13:5–13

3. Nefijs 18:15–20

Jēkaba v. 5:16