Mūzika
Dzīvot kā debesīs
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

185

Dzīvot kā debesīs

Sirsnīgi

1. Miers un laime debešķīga mūsu mājās valdīs,

Ja mums vienmēr mīlestība sirdi piepildīs.

Laipnība un sirsnība svētības mums atnesīs —

Varēsim mēs savās mājās dzīvot kā debesīs.

2. Ģimeni mēs stiprināsim, kopā sanākot,

Augsim patiesības gaismā, Dievam kalpojot.

Vadīs, mācīs vecāki, bērni klausīs cieņpilni,

Cerot nokļūt debess mājās, kopā būt mūžīgi.

3. Debess Tēva mīlestību lūdzot sajutīsim,

Svētos Rakstus lasot, Gara spēkā pieaugsim.

Dziesmām Dievu godāsim, lūgsim: „Ceļu parādi,

Lai mēs kopā debess mājās dzīvotu mūžīgi!“

Vārdi: Carolyn Hamilton Klopfer (dz. 1936). © 1985 IRI

Mūzika: W. Herbert Klopfer (dz. 1936). © 1985 IRI

Efeziešiem 6:1–4

Mosijas 4:13–15