Mūzika
Glābēja gaismā
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

192

Glābēja gaismā

Lūdzoši

1. Glābēja gaismā lai staigātu es,

Māciet man Tēvu lūgt no mazotnes,

Māciet man labo un pareizo vien,

Māciet gaismā pa dzīvi šo iet!

2. Nāc, bērniņ, baušļus lai apgūstam mēs!

Atgriezties Debesīs tie palīdzēs.

Glābēja klātbūtne tur atmirdzēs,

Gaismā mūžīgi dzīvosim mēs.

3. Debesu Tēvs, mēs Tev sakām paldies,

Ka Tu mūs vadi un rādi, kurp iet.

Dvēsele teic Tevi, sirds gavilē,

Gaismā mūžīgi staigāsim mēs!

Vārdi un mūzika: Clara W. McMaster (1904–1997). © 1958 IRI

Jesajas 2:5

Efeziešiem 5:8