Mūzika
Lai visām tautām
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

167

Lai visām tautām

Pacilāti

1. Lai visām tautām, Jehova, Tavs Vārds tiek sludināts,

Lai ļaudis visā pasaulē var Tevi godināt,

Lai ļaudis visā pasaulē var Tevi godināt!

2. Lai pieaug Tava Valstība un miers uz zemes šīs,

Lai drīz mēs visi dzīvotu te tā kā debesīs,

Lai drīz mēs visi dzīvotu te tā kā debesīs!

3. Kungs, izkaisītos pulcini un ved uz Ciānu,

Lai visas tautas Tevi sveic kā savu Ķēniņu,

Lai visas tautas Tevi sveic kā savu Ķēniņu!

4. Tad visās mēlēs ļaudis slavinās un godu teiks,

Un Tevi, Pasaul’s Valdnieku, ar prieka dziesmām sveiks,

Un Tevi, Pasaul’s Valdnieku, ar prieka dziesmām sveiks.

Vārdi: autors nezināms

Music: Oliver Holden (1765–1844) 

Habakuka 2:14

Mācība un Derības 45:71