Mūzika
Kad pazemīgi pieņemam
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

101

Kad pazemīgi pieņemam

Pielūdzot

1. Kad pazemīgi pieņemam šo svēto mielastu,

Mēs atceramies to, kā reiz pie krusta miri Tu.

Ar apbrīnu mēs domājam, cik žēlsirdīgi, Kungs,

Šo Izpirkšanas dāvanu Tu devi visiem mums.

2. Ir grēki, kurus nožēlot mums sirdsapziņa liek,

Tik taisnīgums pie Tevis ved, šo ceļu gribam iet.

Tev kalpot solām, lūdzamies, lai mums Tu piedotu,

Kad pazemīgi pieņemam šo svēto mielastu.

3. Šo slavas dziesmu dziedot, mūsu sirdis kavējas

Pie nebeidzamām svētībām, kas šodien saņemtas.

Mēs pateicības pilni lūdzam, mīļais Kungs un Dievs —

Jel dod mums drosmi paklausīt un Tavus ceļus iet!

Vārdi: Lee Tom Perry (dz. 1951). © 1985 IRI

Mūzika: Daniel Lyman Carter (dz. 1955). © 1985 IRI

Mācība un Derības 138:1–4

Mācība un Derības 59:8–12