Mūzika
Kas ir šis bērns?
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

134

Kas ir šis bērns?

Maigi

1. Kas ir šis bērns, kas Marijai dus klēpī miegā saldā,

Ko Debess pulki dziesmām sveic un avju gani sargā?

Viņš — Kristus, mūsu Kungs, ko Dievs šai naktī dāvā.

Steidz, steidz ar eņģeļiem un ganiem Viņu godāt!

2. Kādēļ ne greznā šūpulī, bet kūtiņā Viņš dzimis?

Lai mīlot grēkus izpirktu un glābtu mūs — Viņš nācis.

Drīz ļaudis šaustīs, krustā sitīs Dieva Dēlu.

Sveic, sveic, Tam slavu teic un godā svēto bērnu!

3. Sniedz Viņam velti dārgāko, vai nabags tu vai ķēniņš!

Viņš dāvās ļaudīm glābšanu. Lai slavēts mazais bērniņš!

Skat, cik Viņš saldi dus! Dzied māte šūpļa dziesmu.

Prieks, prieks nu pasaulei! Nāc, godā Dieva Dēlu!

Vārdi: William Chatterton Dix (1837–1898)

Mūzika: sena angļu dziesma, 16. gs.

Mateja 2:11

Lūkas 2:7–14